In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์โครเอเชีย เที่ยวโครเอเชีย
ความนิยม :

ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18 โครเอเชีย 7 วัน (251118)


รหัสทัวร์ : THV1-EK-HR-25NOV-3DEC18
ID : 17294
ซาแกร๊บ - ซาดาร์ - ซีเบนิค
โทรกีร์ - สปลิท - สตอน-ดูบรอฟนิค
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท
ทัวร์โครเอเชีย เที่ยวโครเอเชีย
ความนิยม :

ทัวร์โครเอเชีย : GO3ZAG-EK003 In love Croatia 8 วัน 5 คืน (051218)


รหัสทัวร์ : THG1-EK-HR-12NOV-5DEC18
ID : 17464
ซาเกรบ – โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
ซาดาร์ – สปลิท – สตอน – ดูบรอฟนิค
นั่งกระเช้าจุดชมวิว – เมืองโทรเกียร์-ซิเบนิค
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
ทัวร์โครเอเชีย เที่ยวโครเอเชีย
ความนิยม :

ทัวร์โครเอเชีย : CROATIA RIVIERA 7 DAYS (311218)


รหัสทัวร์ : THP6-TK-HR-10OCT-31DEC18
ID : 14115
เมืองสปลิท - เมืองนีอุม (บอสเนีย)
มาลีสตอน-ดูบรอฟนิค
อุทยานพลิทวิเซ่ เจเซร่า - เมืองซาดาร์
เมืองวิโดเซ่ - กรุงอิสตันบูล - กรุงซาเกรบ
คาโลวัช - อุทยานพลิทวิเซ่ เจเซร่า
ชเมืองซิบินิค - เมืองโทรเกียร์ - เมืองสปลิท
ดูบรอฟนิค - กรุงอิสตันบูล
สายการบิน : Turkish Airlines (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
ทัวร์โครเอเชีย เที่ยวโครเอเชีย
ความนิยม :

ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18 โครเอเชีย 7 วัน (271218)


รหัสทัวร์ : THV1-EK-HR-27DEC18-2JAN19
ID : 17295
ซาแกร๊บ - ซาดาร์ - ซีเบนิค
โทรกีร์ - สปลิท - สตอน - ดูบรอฟนิค
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท
ทัวร์โครเอเชีย เที่ยวโครเอเชีย
ความนิยม :

ทัวร์โครเอเชีย : GO3ZAG-EK002 Greatest Croatia 9 วัน 6 คืน (251218)


รหัสทัวร์ : THG1-EK-HR-27NOV-25DEC18
ID : 17427
ซาเกรบ – โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
สตอน – ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้าจุดชมวิว
เขตเมืองเก่า – โทรเกียร์ – ซิเบนิค-ตลาดกลางเมือง 
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 53,888-65,900 บาท
ทัวร์โครเอเชีย เที่ยวโครเอเชีย
ความนิยม :

ทัวร์โครเอเชีย : Croatia Reserve 8 Days 5 Nights (301218)


รหัสทัวร์ : THC8-OS-HR-7-30DEC18
ID : 17788
ซาเกรบ  – สปลิท – นีอุม -ดูบรอฟนิค
โทรเกียร์-โวดิเซ่ –  ซีบินิค
อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่
เจเซร่า-ล่องเรือทะเลสาบ
ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าอารีน่า เซนตาร์ 
สายการบิน : AUSTRIAN AIRLINES (OS)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 89,900-99,900 บาท
ทัวร์โครเอเชีย เที่ยวโครเอเชีย
ความนิยม :

ทัวร์โครเอเชีย : Croatia Winter 8 Days 5 Nights (301218)


รหัสทัวร์ : THC8-OS-HR-7-30DEC18
ID : 17312
ซาเกรบ  – สปลิท – นีอุม
ดูบรอฟนิค-โทรเกียร์ - โวดิเซ่
ซีบินิค-อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่
ล่องเรือทะเลสาบ-ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าอารีน่า เซนตาร์
สายการบิน : AUSTRIAN AIRLINES (OS)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 89,900-99,900 บาท
ทัวร์โครเอเชีย เที่ยวโครเอเชีย
ความนิยม :

ทัวร์โครเอเชีย : WOS1610V โครเอเชีย-สโลเวเนีย 10 วัน (291218)


รหัสทัวร์ : THW6-OS-HR-29DEC18-7JAN19
ID : 17650
เบลด – ลูบลิยานา – ถ้ำโพสทอยน่า-โอพาเทีย
ซาเกรป-อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซิบินิค
วอดิเซ่ – ทรอเกียร์ – สปลิท – มาลี สตอน
นีอุม – ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้าชมวิว
ล่องเรือชมอ่าว – ชาฟตัท
สายการบิน : AUSTRIAN AIRLINES (OS)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 99,900 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด