In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์สแกนดิเนเวีย เที่ยวสแกนดิเนเวีย
ความนิยม :

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : CZARN04 ABOVE SCANDINAVIA SWEDEN NORWAY DENMARK 8D5N (260319)


รหัสทัวร์ : THZ1-QR-EU-4DEC18-26MAR19
ID : 17915
เมืองสต็อคโฮล์ม-อาคารรัฐสภา
พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง
มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม
โอเปร่า เฮ้าส์-เนินเขาฟยัลกาทัน
ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม
พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน-พระราชวังหลวง
เมืองคาร์ลสตัด-โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด
จัตุรัสใจกลางเมือง-ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด
สะพานหินเก่าแก่-เมืองออสโล
อุทยานฟรอกเนอร์หรือสวนหิน-ลานกระโดดสกี
ถนนคาร์ล โยฮันน์-พระราชวังหลวง-อาคารรัฐสภา
พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง-ล่องเรือสำราญ DFDS
เมืองโคเปนเฮเกน-น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน
รูปปั้นลิตเติ้ล เมอร์เมด-พระราชวังคริสเตียนบอร์ก
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว
พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน
ถนนสตรอยเยท-ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 49,999-62,999 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เที่ยวสแกนดิเนเวีย
ความนิยม :

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : Scan Group 2 Countries เดนมาร์ก-สวีเดน 7 วัน (210219)


รหัสทัวร์ : THV3-TG-EU-21-27FEB19
ID : 18061
สต็อคโฮล์ม-เยินเชอปิง
มัลโม-โคเปนเฮเก้น
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เที่ยวสแกนดิเนเวีย
ความนิยม :

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : CZARN03 TRIPLE SCANDINAVIA 8D5N (220619)


รหัสทัวร์ : THZ1-TG-EU-13FEB-22JUN19
ID : 17918
เมืองสต็อคโฮล์ม-อาคารรัฐสภา
พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง
มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม
โอเปร่า เฮ้าส์-เนินเขาฟยัลกาทัน
พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม
ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน
พระราชวังหลวง-เมืองคาร์ลสตัด
โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด
จัตุรัสใจกลางเมือง
ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด
สะพานหินเก่าแก่-เมืองออสโล
อุทยานฟรอกเนอร์
ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน
ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท-พระราชวังหลวง
อาคารรัฐสภา-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
ล่องเรือสำราญ DFDS-เมืองโคเปนเฮเกน
น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน-รูปปั้นลิตเติ้ล เมอร์เมด
พระราชวังคริสเตียนบอร์ก
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
พระราชวังโรเซนเบิร์ก-ถนนสตรอยเกท
ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 55,999-69,999 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เที่ยวสแกนดิเนเวีย
ความนิยม :

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : WQR0608C สแกนดิเนเวีย 8 วัน เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน-ฟินแลนด์ (110319)


รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-17OCT18-11MAR19
ID : 17611
โคเปนเฮเกน-จัตุรัสพระราชวังอามาเลียนบอร์ก
น้ำพุเกฟิออน - เออเรบรู – คาร์ลสตัท-สต็อคโฮล์ม
ศาลาวาการเมือง - แกมลาสแตน - พระราชวังสต็อคโฮล์ม
ออสโล - เอเคอร์บรูค  เฮลซิงกิ - ตูรกุ
ล่องเรือสำราญ DFDS และ SILJA LINE
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 56,900-59,900 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เที่ยวสแกนดิเนเวีย
ความนิยม :

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : EK004 สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน (260319)


รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-5-26MAR19
ID : 18740
สต็อคโฮล์ม-ห้างสรรพสินค้า NK-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
ซิตี้ฮอลล์-แกมล่าสแตน-คาร์ลสตัท-ออสโล
The Oslo Opera House-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
อุทยานฟร็อกเนอร์-ถนนคาร์ลโจฮันเกท
เรือสำราญ DFDS SEAWAYS-โคเปนเฮเก้น
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-สวนสนุกทิโวลี
ศาลาว่าการเมือง-ถนนสตรอยก์-ลิตเติ้นเมอร์เมด
น้ำพุเกฟิออน
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เที่ยวสแกนดิเนเวีย
ความนิยม :

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : EK004 สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน (130519)


รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-3APR-13MAY19
ID : 18739
สต็อคโฮล์ม-ห้างสรรพสินค้า NK-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
ซิตี้ฮอลล์-แกมล่าสแตน-คาร์ลสตัท-ออสโล
The Oslo Opera House-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
อุทยานฟร็อกเนอร์-ถนนคาร์ลโจฮันเกท
เรือสำราญ DFDS SEAWAYS-โคเปนเฮเก้น
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-สวนสนุกทิโวลี
ศาลาว่าการเมือง-ถนนสตรอยก์-ลิตเติ้นเมอร์เมด
น้ำพุเกฟิออน
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 59,900-67,900 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เที่ยวสแกนดิเนเวีย
ความนิยม :

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : GO3ARN-TG002 SCANDINAVIA 3 CAPITALS สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน (210619)


รหัสทัวร์ : THG1-TG-EU-6FEB-21JUN19
ID : 18428
สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ซิตี้ฮอลล์
เมืองเก่ากัมลาสตัน - จุดชมวิว –คาร์ลสตัท
ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ศาลาว่าการเมืองออสโล
ถนนคาร์ลโจฮันเกท-ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น
พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – Oslo Opera House
ล่องเรือ DFDS-โคเปนเฮเกน –  ลิตเติ้ลเมอร์เมด
น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
ปราสาทโรเซนบอร์ก
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 65,900-79,900 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เที่ยวสแกนดิเนเวีย
ความนิยม :

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : CZARN03 TRIPLE SCANDINAVIA 8D5N (120419)


รหัสทัวร์ : THZ1-TG-EU-9APR-12APR19
ID : 17914
เมืองสต็อคโฮล์ม-อาคารรัฐสภา
พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง
มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม
โอเปร่า เฮ้าส์-เนินเขาฟยัลกาทัน
พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม
ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน
พระราชวังหลวง-เมืองคาร์ลสตัด
โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด
จัตุรัสใจกลางเมือง
ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด
สะพานหินเก่าแก่-เมืองออสโล
อุทยานฟรอกเนอร์
ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน
ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท-พระราชวังหลวง
อาคารรัฐสภา-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
ล่องเรือสำราญ DFDS-เมืองโคเปนเฮเกน
น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน-รูปปั้นลิตเติ้ล เมอร์เมด
พระราชวังคริสเตียนบอร์ก
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
พระราชวังโรเซนเบิร์ก-ถนนสตรอยเกท
ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน-เมืองโคเปนเฮเกน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 65,999-69,999 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เที่ยวสแกนดิเนเวีย
ความนิยม :

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : EK016 สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน (160519)


รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-27MAR-16MAY19
ID : 18738
สต็อคโฮล์ม-แกมล่าสแตน-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
คาร์ลสตัท-ออสโล-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
อุทยานฟร็อกเนอร์-เกโล่-มีร์ดาล-รถไฟ FLAMSBANA
ฟลอม-ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด-เมืองกู๊ดวาเก้น
เมืองเบอร์เก้น-ยอดเขาฟลอเยน-เรือสาราญ DFDS SEAWAYS
โคเปนเฮเก้น-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-สวนสนุกทิโวลี
ศาลาว่าการเมือง-ถนนสตรอยก์-ลิตเติ้ลเมอร์เมด-น้ำพุเกฟิออน
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 69,900-79,900 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เที่ยวสแกนดิเนเวีย
ความนิยม :

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : Scan Group 2 Countries เดนมาร์ก-สวีเดน 7 วัน (110419)


รหัสทัวร์ : THV3-TG-EU-11-18APR19
ID : 18675
สต็อคโฮล์ม-เยินเชอปิง 
มัลโม-โคเปนเฮเก้น 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 73,900 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เที่ยวสแกนดิเนเวีย
ความนิยม :

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : GO3ARN-EK002 Nobel Prize And The Little Mermaid Scandinavia 3 Capitals สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน (200519)


รหัสทัวร์ : THG1-EK-EU-12FEB-20MAY19
ID : 18429
สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม
คาลสตัท-ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เก้น – ท่าเรือเก่า
อุลวิค -  เมืองฟลัม - รถไฟสายโรแมนติกฟลัม -ไมดรัล
ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด - เมืองกอล
อุทยานฟรอกเนอร์ – ล่องเรือ DFDS-โคเปนเฮเกน
ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-ปราสาทโรเซนบอร์ก
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 75,900-89,900 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เที่ยวสแกนดิเนเวีย
ความนิยม :

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : GO3GOT-QR001 THE 4 COUNTRIES สแกนดิเนเวีย 4 เมืองหลวง เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 10 วัน 7 คืน (250519)


รหัสทัวร์ : THG1-QR-EU-6FEB-25MAY19
ID : 18427
โกเทนเบิร์ก – จัตุรัส Gustav Adolf’s – เฮลซิงบอร์ก
มัลโม – ปราสาทมัลโม-โคเปนเฮเกน – Little Mermaid
ล่องเรือ DFDS-ออสโล –  พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ
ศาลาว่าการเมืองออสโล -เกียร์โล-รถไฟสายโรแมนติกฟลัม
ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด-ออสโล
อุทยานฟรอกเนอร์-คาร์ลสตัท – สต็อกโฮล์ม
ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม -พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
ล่องเรือสำราญ เรือ SILJALINE-กรุงเฮลซิงกิ
จัตุรัสซีเนเตอร์
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 75,900-89,900 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เที่ยวสแกนดิเนเวีย
ความนิยม :

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : WQR0609C สแกนดิเนเวีย 9 วัน เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ (080419)


รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-8-18APR19
ID : 17622
โคเปนเฮเก้น - ล่องเรือสำราญ DFDS - ออสโล
นั่งรถไฟสายโรแมนติก - ฟลัม-ล่องเรือชมฟจอร์ด
เบอร์เกน - บริกเกน - เกียโล - สวนประติมากรรมวิกแลนด์ 
ย่านเอเคอร์บรูค – การช้อปปิ้งที่ ย่านคาร์ล โจฮันสตรีท
คาร์ลสตัด – เออเรบรู-สต๊อกโฮล์ม - ล่องเรือสำราญ SILJA LINE
เฮลซิงกิ
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 75,900 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เที่ยวสแกนดิเนเวีย
ความนิยม :

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : GO3ARN-TG004 ESSENCE OF SCANDINAVIA สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน (210619)


รหัสทัวร์ : THG1-TG-EU-5FEB-21JUN19
ID : 18440
สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม
คาลสตัท-ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เก้น-รถรางไฟฟ้าชมวิว
อุลวิค-เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ไมดรัล
ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด – เมืองกอล
อุทยานฟรอกเนอร์ -  พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ
ล่องเรือ DFDS-โคเปนเฮเกน –  ลิตเติ้ลเมอร์เมด
น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
ปราสาทโรเซนบอร์ก
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 77,900-98,900 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เที่ยวสแกนดิเนเวีย
ความนิยม :

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : Scandinavia Fjord Tour 10 Days (260419)


รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-11JAN-26APR19
ID : 18532
กรุงโคเปนเฮเก้น - ลิตเติลเมอร์เมด - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
ปราสาทโรเซนบอร์ก - ล่องเรือสำราญ  DFDS (Overnight Cruise)
เที่ยวกรุงออสโล - สวนวิกเกอแลนด์ - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง
ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท - ฟลอม ภูมิภาคฟยอร์ด
เบอร์เก้น - ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น-โวส - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด
กู๊ดวาเก้น - เกโล่ - กรุงเฮลซิงกิ - ล่องเรือสำราญ SILJA LINE (Overnight Cruise) 
กรุงสต็อกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-เที่ยวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 123,000-127,000 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เที่ยวสแกนดิเนเวีย
ความนิยม :

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : NORTHERN LIGHTS LOFOTEN 11 DAYS (110419)


รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-18JAN-11APR19
ID : 18538
กรุงสต็อกโฮล์ม -พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – เมืองคิรูนา
โรงแรมน้ำแข็ง - อุทยานแห่งชาติอบิสโก - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล - นาร์วิก - เมืองสโววาร์ด
หมู่เกาะโลโฟเทน-นุสฟยอร์ด - มอคคาเนส - หมู่บ้าน Å
หมู่บ้าน Reine-เที่ยวเกาะโลโฟเทน - หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy
พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - เมืองสโววาด์ - นาร์วิก - สวนสัตว์ Polar Park
ทรูมเซอ-ล่องเรือชมวาฬ - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน
เมืองออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 129,000-140,000 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เที่ยวสแกนดิเนเวีย
ความนิยม :

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : Finland Adventure (Icebreaker) 9 Days (230119)


รหัสทัวร์ : THD3-AY-EU-23-31JAN19
ID : 18536
กรุงเฮลซิงกิ - อิวาโล - แคสสลอตทาแน่น
นั่งสุนัขลากเลื่อน - พักบ้านหลังคากระจก GLASS IGOOS 
แคสสลอตทาแน่น - เคมิ - Snow Castle-ขับ Snowmobile
นั่งเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO Icebreaker-โรวาเนียมิ
หมู่บ้านซานตาครอส - Reindeer Sleigh-ทาลลินน์
The Palace of Toompea - Viru Gate-เมืองปอร์โว
สายการบิน : FINNAIR (AY)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 139,000 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เที่ยวสแกนดิเนเวีย
ความนิยม :

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : 8 วัน ฟินแลนด์ นอร์ทไลท์ ไอซ์เบรกเกอร์ (110419)


รหัสทัวร์ : THE9-AY-EU-24JAN-11APR19
ID : 18240
เฮงซิงกิ-เคมิ-ปราสาทหิมะ-ล่องเรือตัดน้ำแข็งซัมโป
โรวาเนียมิ-หมู่บ้านซานตาคลอส-ฟาร์มกวางเรนเดียร์ 
ซาลิสเซก้า-ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม-นั่งรถลากเลื่อน 
ขับสโนว์โมบิล-ไอซ์ฟิชชิ่ง 
สายการบิน : FINNAIR (AY)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค. - เม.ย. 62 ราคาเริ่มต้น 139,900 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เที่ยวสแกนดิเนเวีย
ความนิยม :

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : WAY0608I ฟินแลนด์-เรือตัดน้ำแข็ง 8 วัน (100419)


รหัสทัวร์ : THW6-AY-EU-10-17APR19
ID : 17637
เฮลซิงกิ - นันทาลี - ตุรกุ - ทามเปเร - โรวาเนียมิ
นั่งเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO ICE BREAKER
ปราสาทน้ำแข็ง - เคมิ - โรวาเนียมิ - ฟาร์มกวางเรนเดียร์
นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์-RANUA ARCTIC WILDLIFE ZOO
กิจกรรมล่าแสงเหนือ - ขับรถสโนว์ โมบิล
ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - หมู่บ้านซานตาคลอส
สายการบิน : FINNAIR (AY)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 139,900 บาท
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เที่ยวสแกนดิเนเวีย
ความนิยม :

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : WAY0609S ฟินแลนด์ สโนโมบิล 9 วัน (190319)


รหัสทัวร์ : THW6-AY-EU-19-27MAR19
ID : 17618
เฮลซิงกิ – ทาล์ลินน์ – นั่งเรือชมวิวทะเลบอลติกสู่เฮลซิงกิ
นันทาลี – เซาว์น่าต้นตำรับ-โรวาเนียมิ – เคมิ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง
ว่ายน้ำท่ามกลางน้ำแข็ง-เข้าชมภายในปราสาทน้ำแข็ง แห่ง เมืองเคมิ
ฟาร์มกวางเรนเดียร์-ขับรถสโนว์ โมบิล – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
ดูแสงออโรร่า (ล่าแสงเหนือ)-หมู่บ้านซานตาคลอส
สายการบิน : FINNAIR (AY)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 139,900 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด