In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR0208S ยุโรปตะวันออก เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน (241218)


รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-2DEC-24DEC18
ID : 17886
กรุงปร๊าก-ปราสาทปร๊าก-บราติสลาวา
บูดาเปสต์-คาสเซิ่ล ฮิลล์-ป้อมฟิชเชอร์แมน
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์
สวนสาธารณะสตัดปาร์ค-โบสถ์เซนต์สตีเฟน
ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์-เชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก
เชสกี้ บูเดอโจวิช-คาร์โลวี วารี-ชมเขตเมืองเก่า
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 37,900-39,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : HASHTAG EASTERN EUROPE ออสเตรีย-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี 7 วัน 4 คืน (191218)


รหัสทัวร์ : THW5-TG-EU-16MAY-19DEC18
ID : 14435
เวียนนา-กรุงปราก-เชสกี้ครุมลอฟ
ลินซ์ฮัลสตัดด์-พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท
บราติสลาวา- บูดาเปสต์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 39,991-42,991 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.7 เยอรมนี-ออสเตรีย-เชก-สโลวาเกีย-ฮังการี 9 วัน 6 คืน (021218)


รหัสทัวร์ : THV1-EK-EU-7NOV-2DEC18
ID : 17292
ปราสาทนอยชวานสไตน์ – THE SOUND OF MUSIC
คาร์โลวี่วารี่-ปราสาทแห่งกรุงปราก – เชสกี้คลุมลอฟ
บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – ฮีโร่สแควร์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุน
SHOPPING PARNDOF OUTLET-ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท
ฮอลสตัท
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EK013 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (291218)


รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-4NOV-29DEC18
ID : 17805
มิวนิค-สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า
BMW Welt-พระราชวังนิมเฟนบูร์ก
จัตุรัสมาเรียน-ซาลบูร์ก-สวนมิราเบล
บ้านเกิดโมสาร์ท-ฮัลล์สตัทท์-อินส์บรูค
หลังคาทองคำ-ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์
ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
สะพานไม้ชาเปล-น้ำตกไรน์
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 40,900-50,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EK015 เชค ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน (281218)


รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-6NOV-28DEC18
ID : 17803
ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ล
ช็อปปิ้ง Palladium-เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ
ซาลส์บูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท -ฮัลล์สตัทท์
เวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์-พระราชวังเชินบรุนน์
McArthur Glen Designer Outlet– บูดาเปสต์
โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 40,900-50,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EASY WINTER HERITAGE EAST EUROPE 7D4N (191118)


รหัสทัวร์ : THZ2-QR-EU-19-25NOV18
ID : 15895
ปราก – คุทนา โฮรา-วิหารเซนต์บาร์บารา-สะพานชาลส์
จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์-ปราสาทปราก
มหาวิหาร เซนต์วิตุส – ตรอกทองคำ – เชสกี้ ครุมลอฟ
เชสกี้ บูดาโจวิค–ฮัลล์สตัทท์-เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์
ถนนคาร์ทเนอร์ และมหาวิหารเซนต์ สเตเฟน
Parndorf Designer Outlet-บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – ป้อมชาวประมง
โบสถ์เเมตเทียส-จัตุรัสวีรบุรุษ
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 40,990 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : Superb Poland โปแลนด์ 8 วัน 5 คืน (011218)


รหัสทัวร์ : THV3-QR-EU-29SEP-1DEC18
ID : 15095
วอร์ซอ-คราคูฟ-ออสวิซิม
เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา
เชสโตโชว่า-วร็อตสวัฟ
พอซนาน
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 41,300-43,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WEY0408B EUROPE BENELUX 8 DAYS PRO เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-ฝรั่งเศส (190319)


รหัสทัวร์ : THW6-EY-EU-27NOV18-19MAR19
ID : 17609
แฟรงค์เฟิร์ต – โคโลจญน์ – มหาวิหารแห่งโคโลญจน์
ดุสเซลดอร์ฟ-ซานส์ สคันส์ – อัมสเตอร์ดัม
ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร
จัตุรัสดามสแควร์-จัตุรัสเมืองเก่า – กรุงบรัสเซลส์
อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ – แมเนเกนพิส– ทริอาร์
ลักเซมเบิร์ก – แร็งส์ – มหาวิหารแร็งส์ - มหานครปารีส
ย่านมองมาร์ต-เข้าชมมหาวิหารซาเครเกอร์
ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -Duty Free
ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต 
สายการบิน : ETIHAD AIRWAYS (EY)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR0208P ยุโรปตะวันออก 8 วัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี (240319)


รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-1NOV18-24MAR19
ID : 17604
กรุงปราก  – ปราสาทปราก - บราติสลาวา
บูดาเปสต์– คาสเซิ่ล ฮิลล์ –  ป้อมฟิชเชอร์แมน
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
สวนสาธารณะสตัดปาร์ค-โบสถ์เซนต์สตีเฟน
ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์-เชสกี้คลุมลอฟ
เชสกี้ บูเดอโจวิช - คาร์โลวี วารี
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WEY0308M ออสเตรีย-เชค-เยอรมนี 8 วัน (031218)


รหัสทัวร์ : THW6-EY-EU-18OCT-3DEC18
ID : 17633
มิวนิค - ฮัลสตัทท์ - ซาลส์บวร์ก - เชสกี้ บูเดอโจวิช
เชสกี้ คุมลอฟ - ปราก - สะพานชาร์ลส์-ปราสาทปราก
เขตเมืองเก่า - เดรสเดน - เบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน
ประตูชัยบราเดนเบิร์ก-ไลพ์ซิก - ไฮเดลเบิร์ก
แฟรงเฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - Wertheim Village Outlet
สายการบิน : ETIHAD AIRWAYS (EY)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 43,900-49,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EASY CHRISTMAS EAST EUROPE 7D4N (171218)


รหัสทัวร์ : THZ2-QR-EU-17-23DEC18
ID : 16171
ปราก – คุทนา โฮรา – วิหารเซนต์บาร์บารา-สะพานชาลส์
จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์ – ปราสาทปราก
มหาวิหาร เซนต์วิตุส – ตรอกทองคำ-เชสกี้ บูดาโจวิค
เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์-เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
ถนนคาร์ทเนอร์ และมหาวิหารเซนต์ สเตเฟน-Parndorf Designer Outlet
บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – ป้อมชาวประมง
โบสถ์เเมตเทียส-จัตุรัสวีรบุรุษ
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 43,990 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EK014 แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน (281218)


รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-16NOV-28DEC18
ID : 17804
มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์ – นูเรมเบิร์ก
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์
เวือร์ซบวร์ค - แฟรงก์เฟริต-โคโลญ
ช้อปปิ้ง DESIGNER OUTLET ROERMOND
ดุสเซลดอร์ฟ
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 44,900-52,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR1508P ท่องเที่ยวแบบเจาะลึก สาธารณรัฐเชค 8 วัน (240319)


รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-23NOV18-24MAR19
ID : 17608
กรุงปราก - คาร์โลวี วารี – มาเรียนสเก้ ลาสเน่
เชสกี้คลุมลอฟ-ปราสาทคลุมลอฟ - เชสกี้ บูเดอโจวิช
เทลค์ – ช้อปปิ้ง Freeport Fashion Outlet-เบอร์โน
คุทนาโฮล่า – ปราสาทคาร์ลสไตล์ - ปราสาทปร๊าก
มหาวิหารเซ็นต์วินตัส
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 44,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EASTERN EUROPE SPECIAL 8 วัน 5 คืน (141218)


รหัสทัวร์ : THW5-TG-EU-10AUG-14DEC18
ID : 15062
กรุงเวียนนา – ฮัลล์สตัทท์ - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง
เมืองซาลส์บวร์ก- เมืองลินซ์ – เมืองเชสกี้ครุมลอฟ
เมืองคาร์โลวีวารี่-กรุงปราก – ปราสาทแห่งปราก
มหาวิการเซนต์วิตูส – สะพานชาล์ส์ – เมืองบราติสลาวา
ปราสาทบราติสลาวา-เมืองบูดาเปสต์- ปานดอร์ฟเอาท์เลต
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 45,991-49,991 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EASTERN EUROPE SPACIAL ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน (141218)


รหัสทัวร์ : THW5-TG-EU-10AUG14DEC18
ID : 14990
ประเทศออสเตรีย – กรุงเวียนนา – ฮัลล์สตัทท์
ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง – เมืองซาลส์บวร์ก- เมือวลินซ์
เมืองลินซ์ – เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (ประเทศเชค)
เมืองคาร์โลวีวารี่ – กรุงปราก – ปราสาทแห่งปราก
มหาวิการเซนต์วิตูส – สะพานชาล์ส์
เมืองบราติสลาวา (ประเทศสโลวัค) - ปราสาทบราติสลาวา
บูดาเปสต์ (ฮังการี) - ปานดอร์ฟเอาท์เลต
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 45,991 - 49,991 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR0408B เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-ฝรั่งเศส 8 วัน (190219)


รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-19-26FEB19
ID : 17621
แฟรงค์เฟิร์ต – โคโลญน์ – มหาวิหารแห่งโคโลญน์
ดุสเซลดอร์ฟ - ซานส์ สคันส์ – อัมสเตอร์ดัม 
ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร
จัตุรัสดามสแควร์ - กรุงบรัสเซลส์ -  อะโตเมี่ยม 
จัตุรัสกรองด์ปลาซ – แมเนเกนพิส– ทริอาร์
ลักเซมเบิร์ก – แร็งส์ – มหาวิหารแร็งส์ - มหานครปารีส 
ย่านมองมาร์ต -  เข้าชมมหาวิหารซาเคร-เกอร์
ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ - Duty Free
ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต                                                  
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : Charming East Europe Germany-Austria 7 วัน 4 คืน (011218)


รหัสทัวร์ : THV3-TG-EU-8AUG-1DEC18
ID : 15093
มิวนิค-อิปซี่-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-โฮเฮนชวานเกา
พระราชวังนอยชวานสไตน์-เคมป์เท่น
อินน์สบรูค-เบิร์ชเทสกาเด้น-โคนิกซี่
ซาลสเบิร์ก-ฮอลสตัท-พาร์นดอร์ฟ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 47,900-49,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : VIE02 SPICY EAST EUROPE 8D5N BY BR (291118)


รหัสทัวร์ : THZ1-BR-EU-20AUG-29NOV18
ID : 15161
เมืองเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - เมืองซาลส์บูร์ก
บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส-เมืองฮัลสตัท
หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
ปราสาทครุมลอฟ-เมืองปราก - ย่านช่างทองโบราณ
สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า
หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตัส
พระราชวังหลวง-เมืองปราก - เมืองบราติสลาว่า-รัฐสภาแห่งสโลวัก
โบสถ์เซนต์มาร์ติน - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองบูดาเปสต์
จัตุรัสวีรบุรุษ-เนินเขา แห่งปราสาท - พระราชวังโบราณ
โบสถ์แมทเธียส - อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1
ป้อมชาวประมง - ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ 
ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น
ตึกรัฐสภา - ถนนคาร์นท์เนอร์
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 48,888-51,888 บาท
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรป : GOT VIE-BR002 8D5N ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี (191118)


รหัสทัวร์ : THC1-BR-EU-2JUL-19NOV18
ID : 15661
พระราชวังเชินบรุนน์ - ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท
เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสเก้ บูเดโจวิซ
เชสเก้ บูเดโจวิซ – คาร์โลวี วารี – ปราก   
ปราสาทปราก – กรุงบราติสลาว่า
กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – เวียนนา
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : MUC12 READY EAST EUROPE 8D5N BY TG (061218)


รหัสทัวร์ : THZ1-TG-EU-7NOV-6DEC18
ID : 16305
เมืองมิวนิก - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์
เมืองอินส์บรูค - หลังคาทองคำ-เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท
เมืองซาลส์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส     
เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ
ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองปราก - ปราสาทปราก
มหาวิหารเซนต์วิตัส - พระราชวังหลวง - ย่านช่างทองโบราณ
สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า
หอนาฬิกาดาราศาสตร์-เมืองเวียนนา - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท
ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น
พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์นท์เนอร์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 48,999-50,999 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด