In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : Mono Austria 6 วัน 3 คืน (171118)


รหัสทัวร์ : THV3-BR-EU-8SEP-17NOV18
ID : 15094
เวียนนา-ลินซ์-ฮัลสแตท
เซ้นต์วูร์ฟกัง-ซาลสเบิร์ก 
กราซ
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 37,900-39,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3PRG-EK006 NEXT STOP EASTERN EUROPE 7D4N (091018)


รหัสทัวร์ : THG1-EK-EU-17JUL-09OCT18
ID : 15822
ดูไบ – ปราก – คาร์โลวี วารี 
ปราก – ปราสาทปราก 
เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท 
ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์ – OUTLET
บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – CASTLE HILL 
สายการบิน : EMIRATES AIRLINE (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EASY SCENIC EAST EUROPE 7D4N (221018)


รหัสทัวร์ : THZ2-QR-EU-3JUN-22OCT18
ID : 14456
กรุงปราก – คาร์โลวี วารี-สะพานชาลส์-จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์
ปราสาทปราก – มหาวิหาร เซนต์วิตุส – ตรอกทองคำ – เชสกี้ ครุมลอฟ
เชสกี้ บูดาโจวิคเชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์-เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
ถนนวงแหวน – พระราชวังฮอฟบวร์ก-ช้อปปิ้ง Parndorf Designer Outlet
บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – ป้อมชาวประมง – โบสถ์เเมตเทียส
อาคารรัฐสภาฮังการี-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 39,900-47,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : HASHTAG EASTERN EUROPE ออสเตรีย-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี 7 วัน 4 คืน (191218)


รหัสทัวร์ : THW5-TG-EU-16MAY-19DEC18
ID : 14435
เวียนนา-กรุงปราก-เชสกี้ครุมลอฟ
ลินซ์ฮัลสตัดด์-พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท
บราติสลาวา- บูดาเปสต์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 39,991-42,991 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.5 Cz Austria Hungary 7D (100818)


รหัสทัวร์ : THV1-EK-EU-30APR-10AUG18
ID : 14318
ปราก - คาโรวีวารี่
เชสกี้คลุมลอฟ
ฮอลสตัท - เวียนนนา
พระราชวังเชินบรุนน์
บูดาเปสต์ - ล่องเรือดานูบ
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 39,999 - 40,999 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EK013 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (080818)


รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-20JUN-8AUG18
ID : 15125
มิวนิค-สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า
BMW Welt-พระราชวังนิมเฟนบูร์ก
จัตุรัสมาเรียน-ซาลบูร์ก-สวนมิราเบล
บ้านเกิดโมสาร์ท-ฮัลล์สตัทท์-อินส์บรูค
หลังคาทองคำ-ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์
ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
สะพานไม้ชาเปล-น้ำตกไรน์
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 40,900-41,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EK005 เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี 7 วัน (070818)


รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-28JUN-7AUG18
ID : 15120
BMW WORLD-พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก
จัตุรัสมาเรียน-ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์
เขาซุกสปิตเซ่-ลานหิมะ-อินส์บรูค-หลังคาทองคำ
เวโรน่า-จตุรัสเออร์เบ-โรมัน อารีน่า
บ้านของจูเลียต-มิลาน-มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล- Serravalle Outlet  
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 40,900-42,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EK015 เชค ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน (080818)


รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-3MAY-8AUG18
ID : 14390
ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส
สะพานชาร์ล – ช็อปปิ้ง palladium
เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - ซาลส์บูร์ก
สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท - ฮัลล์สตัทท์
เวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์ - พระราชวังเชินบรุนน์
McArthurGlen Designer Outlet
บูดาเปส - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EASY WORLD HERITAGE EAST EUROPE 7D4N (221018)


รหัสทัวร์ : THZ2-QR-EU-13AUG-22OCT18
ID : 15896
ปราก – คุทนา โฮรา – วิหารเซนต์บาร์บารา-สะพานชาลส์
จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์-ปราสาทปราก
มหาวิหาร เซนต์วิตุส – ตรอกทองคำ – เชสกี้ ครุมลอฟ
เชสกี้ บูดาโจวิค– ฮัลล์สตัทท์-เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
ถนนคาร์ทเนอร์ และมหาวิหารเซนต์ สเตเฟน
Parndorf Designer Outlet-บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – ป้อมชาวประมง
โบสถ์เเมตเทียส-จัตุรัสวีรบุรุษ
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 40,990-43,990 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EASY WINTER HERITAGE EAST EUROPE 7D4N (191118)


รหัสทัวร์ : THZ2-QR-EU-19-25NOV18
ID : 15895
ปราก – คุทนา โฮรา-วิหารเซนต์บาร์บารา-สะพานชาลส์
จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์-ปราสาทปราก
มหาวิหาร เซนต์วิตุส – ตรอกทองคำ – เชสกี้ ครุมลอฟ
เชสกี้ บูดาโจวิค–ฮัลล์สตัทท์-เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์
ถนนคาร์ทเนอร์ และมหาวิหารเซนต์ สเตเฟน
Parndorf Designer Outlet-บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – ป้อมชาวประมง
โบสถ์เเมตเทียส-จัตุรัสวีรบุรุษ
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 40,990 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : Superb Poland โปแลนด์ 8 วัน 5 คืน (011218)


รหัสทัวร์ : THV3-QR-EU-29SEP-1DEC18
ID : 15095
วอร์ซอ-คราคูฟ-ออสวิซิม
เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา
เชสโตโชว่า-วร็อตสวัฟ
พอซนาน
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 41,300-43,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : สาธารณรัฐเช็ก ออสเตรีย ฮังการี 7วัน4คืน (221018)


รหัสทัวร์ : THZ2-QR-EU-3JUN-22OCT18
ID : 14107
กรุงโดฮา – กรุงปราก – คาร์โลวี วารี
สะพานชาลส์ – จัตุรัสกรุงเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์กรุงปราก
ปราสาทปราก – มหาวิหาร เซนต์วิตุส – ตรอกทองคำ – เชสกี้ ครุมลอฟ
เชสกี้ บูดาโจวิค - เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์ – ชมเมือง – เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนวงแหวน – พระราชวังฮอฟบวร์ก
Parndorf Designer Outlet
บูดาเปสต์ บูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ – ป้อมชาวประมง
โบสถ์เเมตเทียส – อาคารรัฐสภาฮังการี - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 42,900 - 47,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO6 อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (070818)


รหัสทัวร์ : THV1-EK-EU-16MAY-7AUG18
ID : 14316
เกาะเวนิส – เวนิส
อินบรูคส์ – ซาลเบิร์ก
ฮัลสตัท – มิวนิค
โฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ทะเลสาบทิทิเช่
แองเกิลเบิร์ก – ลูเซิร์น – ซูริค – น้ำตกไรน์ 
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 42,999 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EASTERN EUROPE SPECIAL 8 วัน 5 คืน (141218)


รหัสทัวร์ : THW5-TG-EU-10AUG-14DEC18
ID : 15062
กรุงเวียนนา – ฮัลล์สตัทท์ - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง
เมืองซาลส์บวร์ก- เมืองลินซ์ – เมืองเชสกี้ครุมลอฟ
เมืองคาร์โลวีวารี่-กรุงปราก – ปราสาทแห่งปราก
มหาวิการเซนต์วิตูส – สะพานชาล์ส์ – เมืองบราติสลาวา
ปราสาทบราติสลาวา-เมืองบูดาเปสต์- ปานดอร์ฟเอาท์เลต
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 45,991-49,991 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EASTERN EUROPE SPACIAL ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน (141218)


รหัสทัวร์ : THW5-TG-EU-10AUG14DEC18
ID : 14990
ประเทศออสเตรีย – กรุงเวียนนา – ฮัลล์สตัทท์
ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง – เมืองซาลส์บวร์ก- เมือวลินซ์
เมืองลินซ์ – เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (ประเทศเชค)
เมืองคาร์โลวีวารี่ – กรุงปราก – ปราสาทแห่งปราก
มหาวิการเซนต์วิตูส – สะพานชาล์ส์
เมืองบราติสลาวา (ประเทศสโลวัค) - ปราสาทบราติสลาวา
บูดาเปสต์ (ฮังการี) - ปานดอร์ฟเอาท์เลต
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 45,991 - 49,991 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3KRK-AY002 POLAND AND EASTERN EUROPE 9D6N (181118)


รหัสทัวร์ : THG1-AY-EU-29SEP-18NOV18
ID : 15814
เฮลซิงกิ – เชสโตโชวา - คราคูฟ 
ป้อมปราการ Barbacan - ปราก 
พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์ วิทช
วรอตสวัฟ – ปราสาทปราก
เชสกี้ครุมลอฟ - เวียนนา
พระราชวังเชิร์นบรุนน์
พาร์นดอร์ฟเอ้าเลท 
บราติสลาว่า – บูดาเปสท์ 
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
สายการบิน : FINNAIR (AY)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EK007 เยอรมัน ออสเตรีย ปราสาทนอยชวานสไตน์ เชค (070818)


รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-12JUL-7AUG18
ID : 15117
ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค
BMW WORLD - จัตุรัสมาเรียน-ซาลบูร์ก
ฮัลล์สตัทท์-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท
เวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์-พระราชวังเชินบรุนน์
McArthurGlen Designer Outlet-เชสกี้ ครุมลอฟ
ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปร๊าก-ประตูเมืองเก่า
ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก-โบสถ์เซนต์ไวตัส
สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : Charming East Europe Germany-Austria 7 วัน 4 คืน (011218)


รหัสทัวร์ : THV3-TG-EU-8AUG-1DEC18
ID : 15093
มิวนิค-อิปซี่-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-โฮเฮนชวานเกา
พระราชวังนอยชวานสไตน์-เคมป์เท่น
อินน์สบรูค-เบิร์ชเทสกาเด้น-โคนิกซี่
ซาลสเบิร์ก-ฮอลสตัท-พาร์นดอร์ฟ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 47,900-49,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : VIE02 SPICY EAST EUROPE 8D5N BY BR (291118)


รหัสทัวร์ : THZ1-BR-EU-20AUG-29NOV18
ID : 15161
เมืองเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - เมืองซาลส์บูร์ก
บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส-เมืองฮัลสตัท
หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
ปราสาทครุมลอฟ-เมืองปราก - ย่านช่างทองโบราณ
สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า
หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตัส
พระราชวังหลวง-เมืองปราก - เมืองบราติสลาว่า-รัฐสภาแห่งสโลวัก
โบสถ์เซนต์มาร์ติน - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองบูดาเปสต์
จัตุรัสวีรบุรุษ-เนินเขา แห่งปราสาท - พระราชวังโบราณ
โบสถ์แมทเธียส - อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1
ป้อมชาวประมง - ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ 
ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น
ตึกรัฐสภา - ถนนคาร์นท์เนอร์
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 48,888-51,888 บาท
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรป : GOT VIE-BR002 8D5N ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี (191118)


รหัสทัวร์ : THC1-BR-EU-2JUL-19NOV18
ID : 15661
พระราชวังเชินบรุนน์ - ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท
เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสเก้ บูเดโจวิซ
เชสเก้ บูเดโจวิซ – คาร์โลวี วารี – ปราก   
ปราสาทปราก – กรุงบราติสลาว่า
กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – เวียนนา
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด