In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO10.6 EK Germany Poland 7 วัน 4 คืน (201018)


รหัสทัวร์ : THV1-EK-EU-8-20OCT18
ID : 16601
แฟรงค์เฟิร์ท-เออร์ฟอร์ท-ไลป์ซิก
พอสดัม-เบอร์ลิน-กำแพงเบอร์ลิน 
เช็คพอยท์ชาร์ลี-วรอตสวัฟ-เซสโตโซว่า
แบล็คมาดอนน่า-วอร์ซอว์
สายการบิน : Emirates Airlines (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : Mono Austria 6 วัน 3 คืน (171118)


รหัสทัวร์ : THV3-BR-EU-8SEP-17NOV18
ID : 15094
เวียนนา-ลินซ์-ฮัลสแตท
เซ้นต์วูร์ฟกัง-ซาลสเบิร์ก 
กราซ
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 37,900-39,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO3PRG-EK006 NEXT STOP EASTERN EUROPE 7D4N (091018)


รหัสทัวร์ : THG1-EK-EU-17JUL-09OCT18
ID : 15822
ดูไบ – ปราก – คาร์โลวี วารี 
ปราก – ปราสาทปราก 
เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท 
ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์ – OUTLET
บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – CASTLE HILL 
สายการบิน : EMIRATES AIRLINE (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EASY SCENIC EAST EUROPE 7D4N (221018)


รหัสทัวร์ : THZ2-QR-EU-3JUN-22OCT18
ID : 14456
กรุงปราก – คาร์โลวี วารี-สะพานชาลส์-จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์
ปราสาทปราก – มหาวิหาร เซนต์วิตุส – ตรอกทองคำ – เชสกี้ ครุมลอฟ
เชสกี้ บูดาโจวิคเชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์-เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
ถนนวงแหวน – พระราชวังฮอฟบวร์ก-ช้อปปิ้ง Parndorf Designer Outlet
บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – ป้อมชาวประมง – โบสถ์เเมตเทียส
อาคารรัฐสภาฮังการี-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 39,900-47,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : HASHTAG EASTERN EUROPE ออสเตรีย-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี 7 วัน 4 คืน (191218)


รหัสทัวร์ : THW5-TG-EU-16MAY-19DEC18
ID : 14435
เวียนนา-กรุงปราก-เชสกี้ครุมลอฟ
ลินซ์ฮัลสตัดด์-พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท
บราติสลาวา- บูดาเปสต์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 39,991-42,991 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : VIE03 RERUN TO EAST EUROPE AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY 8 วัน 5 คืน (081118)


รหัสทัวร์ : THZ1-BR-EU-8OCT-8NOV18
ID : 17064
เมืองเวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-เมืองซาลส์บูร์ก
บ้านเกิดโมสาร์ท-ถนนเก็ตเตรียกาสเซส-เมืองฮัลสตัท
หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท-เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ
เมืองปราก-ย่านช่างทองโบราณ-สะพานชาร์ล-ประตูเมืองเก่า
ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า-หอนาฬิกาดาราศาสตร์-ปราสาทปราก
มหาวิหาร เซนต์วิตัส-พระราชวังหลวง-เมืองบราติสลาว่า
อาคารรัฐสภาแห่งสโลวัก-โบสถ์เซนต์มาร์ติน-ปราสาทบราติสลาวา
เมืองบูดาเปสต์-จัตุรัสวีรบุรุษ-เนินเขา แห่งปราสาท-พระราชวังโบราณ
โบสถ์แมทเธียส-อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1-ป้อมชาวประมง
ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ-ถนนสายวงแหวน
พระราชวังฮอฟเบิร์ก-โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น-ตึกรัฐสภา-ถนนคาร์นท์เนอร์
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 39,999-42,999 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : Promotion Germany Aus Cz Salovac Hungary 9 วัน 6 คืน (101018)


รหัสทัวร์ : THV1-EK-EU-2-10OCT18
ID : 16602
ปราสาทนอยชวานสไตน์-ซาลส์เบิร์ก THE SOUND OF MUSIC
คาร์โลวี่วารี่-ปราสาทแห่งกรุงปราก-เชสกี้คลุมลอฟ
บูดาเปสต์-ป้อมชาวประมง-ฮีโร่สแควร์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-เวียนนา-พระราชวังเชิร์นบรุน
SHOPPING PARNDOF OUTLET
ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก
สายการบิน : Emirates Airlines (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 39,999-41,999 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO10.7 Cool Germany Aus Cz Salovac Hungary 9 วัน 6 คืน (021218)


รหัสทัวร์ : THV1-EK-EU-7NOV-2DEC18
ID : 16600
ปราสาทนอยชวานสไตน์-ซาลส์เบิร์ก THE SOUND OF MUSIC
คาร์โลวี่วารี่-ปราสาทแห่งกรุงปราก-เชสกี้คลุมลอฟ
บูดาเปสต์-ป้อมชาวประมง-ฮีโร่สแควร์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-เวียนนา-พระราชวังเชิร์นบรุน
SHOPPING PARNDOF OUTLET
ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก
สายการบิน : Emirates Airlines (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO10.6 EK Germany Poland 7 วัน 4 คืน (201018)


รหัสทัวร์ : THV1-EK-EU-13SEP-20OCT18
ID : 16599
แฟรงค์เฟิร์ท-เออร์ฟอร์ท-ไลป์ซิก
พอสดัม-เบอร์ลิน-กำแพงเบอร์ลิน 
เช็คพอยท์ชาร์ลี-วรอตสวัฟ-เซสโตโซว่า
แบล็คมาดอนน่า-วอร์ซอว์
สายการบิน : Emirates Airlines (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO10.5 EK Cz Austria Hungary 7 วัน 4 คืน (101018)


รหัสทัวร์ : THV1-EK-EU-10-16OCT18
ID : 16598
ปราก-ปราสาทแห่งกรุงปราก-คาร์โลวี่วารี่
เชสกี้คลุมลอฟ-บูดาเปสต์-ป้อมชาวประมง
ฮีโร่สแควร์-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-เวียนนา
พระราชวังเชิร์นบรุน-SHOPPING PARNDOF OUTLET
ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก
สายการบิน : Emirates Airlines (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EK013 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (051218)


รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-20SEP-5DEC18
ID : 16987
ดูไบ-มิวนิค-สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า
BMW Welt-พระราชวังนิมเฟนบูร์ก
จัตุรัสมาเรียน-ซาลบูร์ก-สวนมิราเบล
บ้านเกิดโมสาร์ท-ฮัลล์สตัทท์-อินส์บรูค
หลังคาทองคำ-ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์
ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
สะพานไม้ชาเปล-น้ำตกไรน์
สายการบิน : Emirates Airlines (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EK015 เชค ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน (241018)


รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-5SEP-24OCT18
ID : 16239
ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ล
ช็อปปิ้ง Palladium-เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ
ซาลส์บูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท-ฮัลล์สตัทท์
เวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์-พระราชวังเชินบรุนน์
Mc Arthur Glen Designer Outlet– บูดาเปสต์
โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง 
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EASY WORLD HERITAGE EAST EUROPE 7D4N (221018)


รหัสทัวร์ : THZ2-QR-EU-13AUG-22OCT18
ID : 15896
ปราก – คุทนา โฮรา – วิหารเซนต์บาร์บารา-สะพานชาลส์
จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์-ปราสาทปราก
มหาวิหาร เซนต์วิตุส – ตรอกทองคำ – เชสกี้ ครุมลอฟ
เชสกี้ บูดาโจวิค– ฮัลล์สตัทท์-เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
ถนนคาร์ทเนอร์ และมหาวิหารเซนต์ สเตเฟน
Parndorf Designer Outlet-บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – ป้อมชาวประมง
โบสถ์เเมตเทียส-จัตุรัสวีรบุรุษ
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 40,990-43,990 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EASY WINTER HERITAGE EAST EUROPE 7D4N (191118)


รหัสทัวร์ : THZ2-QR-EU-19-25NOV18
ID : 15895
ปราก – คุทนา โฮรา-วิหารเซนต์บาร์บารา-สะพานชาลส์
จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์-ปราสาทปราก
มหาวิหาร เซนต์วิตุส – ตรอกทองคำ – เชสกี้ ครุมลอฟ
เชสกี้ บูดาโจวิค–ฮัลล์สตัทท์-เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์
ถนนคาร์ทเนอร์ และมหาวิหารเซนต์ สเตเฟน
Parndorf Designer Outlet-บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – ป้อมชาวประมง
โบสถ์เเมตเทียส-จัตุรัสวีรบุรุษ
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 40,990 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : Superb Poland โปแลนด์ 8 วัน 5 คืน (011218)


รหัสทัวร์ : THV3-QR-EU-29SEP-1DEC18
ID : 15095
วอร์ซอ-คราคูฟ-ออสวิซิม
เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา
เชสโตโชว่า-วร็อตสวัฟ
พอซนาน
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 41,300-43,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : สาธารณรัฐเช็ก ออสเตรีย ฮังการี 7วัน4คืน (221018)


รหัสทัวร์ : THZ2-QR-EU-3JUN-22OCT18
ID : 14107
กรุงโดฮา – กรุงปราก – คาร์โลวี วารี
สะพานชาลส์ – จัตุรัสกรุงเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์กรุงปราก
ปราสาทปราก – มหาวิหาร เซนต์วิตุส – ตรอกทองคำ – เชสกี้ ครุมลอฟ
เชสกี้ บูดาโจวิค - เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์ – ชมเมือง – เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนวงแหวน – พระราชวังฮอฟบวร์ก
Parndorf Designer Outlet
บูดาเปสต์ บูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ – ป้อมชาวประมง
โบสถ์เเมตเทียส – อาคารรัฐสภาฮังการี - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 42,900 - 47,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WEY0308M ออสเตรีย-เชค-เยอรมนี 8 วัน (031218)


รหัสทัวร์ : THW6-EY-EU-18OCT-3DEC18
ID : 16801
มิวนิค – ฮัลสตัทท์ - ซาลส์บวร์ก - เชสกี้ บูเดอโจวิช
เชสกี้ คุมลอฟ - ปร๊าก – สะพานชาร์ลส์-ปราสาทปร้าก
เขตเมืองเก่า – เดรสเดน - เบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน
ประตูชัยบราเดนเบิร์ก-ไลพ์ซิก - ไฮเดลเบิร์ก
แฟรงเฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - Wertheim Village Outlet
สายการบิน : ETIHAD AIRWAYS (EY)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 43,900-49,900 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EASY CHRISTMAS EAST EUROPE 7D4N (171218)


รหัสทัวร์ : THZ2-QR-EU-17-23DEC18
ID : 16171
ปราก – คุทนา โฮรา – วิหารเซนต์บาร์บารา-สะพานชาลส์
จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์ – ปราสาทปราก
มหาวิหาร เซนต์วิตุส – ตรอกทองคำ-เชสกี้ บูดาโจวิค
เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์-เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
ถนนคาร์ทเนอร์ และมหาวิหารเซนต์ สเตเฟน-Parndorf Designer Outlet
บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – ป้อมชาวประมง
โบสถ์เเมตเทียส-จัตุรัสวีรบุรุษ
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 43,990 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : HASHTAG EASTERN HOLIDAY 7 วัน 4 คืน (261018)


รหัสทัวร์ : THW5-QR-EU-12-26OCT18
ID : 16494
กรุงโดฮา–กรุงปราก–คาร์โลวี วารี
ชมเมืองปราก–เชสกี้ครุมลอฟ–ลินซ์
ฮัลสตัดด์–เวียนนา–ถนนคาร์ทเนอร์
พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท-บูดาเปสต์
สายการบิน : Qatar Airways (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 43,991 บาท
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
ความนิยม :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EK014 แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน (281218)


รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-12OCT-28DEC18
ID : 16986
ดูไบ-มิวนิค-ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์
จัตุรัสมาเรียน-พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก-นูเรมเบิร์ก
โรเธนเบิร์ก-วูร์ซเบริ์ก-แฟรงก์เฟริต-ไฮเดลเบิร์ก
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-จตุรัสโรเมอร์-โคโลญจน์
มหาวิหารโคโลญจน์-DESIGNER OUTLET ROERMOND 
สายการบิน : Emirates Airlines (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 44,900-52,900 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด