In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวจอร์เจีย
ความนิยม :

ทัวร์จอร์เจีย : FT-TBS KC01A จอร์เจีย มหัศจรรย์เทือกเขาคอเคซัส 5 วัน 3 คืน (120419)


รหัสทัวร์ : THF4-KC-GD-22MAR-12APR19
ID : 18705
อัลมาตี้-ทบิลิซี่-ป้อม Ananuri Fortress-เมืองหุบเขา Stepantsminda
โบสถ์ Gregeti Trinity Church- Rustaveli Flea market
เมืองกอรี่-พิพิธภัณฑ์สตาลิน-อุพลิสชิเค่-เมืองมิสเคด้า
ชมวิหารสเวติสเคอเวรี-วิหารจวารี-ร้านไวน์พื้นเมือง
ชมโชว์ ระบำพื้นเมือง-มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
โบสถ์Metekhi-ป้อมปราการนาริกาลา-โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่
สะพานแห่งสันติภาพ
สายการบิน : AIR ASTANA (KC)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 38,883-43,334 บาท
ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวจอร์เจีย
ความนิยม :

ทัวร์จอร์เจีย : FT-TBS GF01A จอร์เจีย บาห์เรน 6 วัน 5 คืน (010519)


รหัสทัวร์ : THF4-GF-GD-5DEC18-1MAY19
ID : 17869
บาห์เรน-มัสยิดAl Fateh-ป้อมปราการบาห์เรน Qal’at al
ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain)-ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง Manama Souq
ผ่านชม Bahrain World Trade Center-จอร์เจีย-ทบิลิซี
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี-ป้อม Ananuri Fortress
เมืองหุบเขา Stepantsminda-โบสถ์ Gregeti Trinity Church
เมืองกอรี่-พิพิธภัณฑ์ สตาลิน-อุพลิสชิเค่-เมืองมิสเคด้า
ชมวิหารสเวติสเคอเวรี-วิหารจวารี-ชมโชว์ ระบำพื้นเมือง
ทบิลิซี-โบสถ์Metekhi-ป้อมปราการนาริกาลา-โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่
น้ำตก Dzveli Tbilisi-สะพานแห่งสันติภาพ-ร้านไวน์พื้นเมือง
Sharden street- Rustaveli Flea market
สายการบิน : GULF AIR (GF)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 46,900-51,900 บาท
ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวจอร์เจีย
ความนิยม :

ทัวร์จอร์เจีย : GEO-WT8D-KC09 WINTER IN GEORGIA 8 DAYS 6 NIGHTS (150319)


รหัสทัวร์ : THP3-KC-GD-18JAN-15MAR19
ID : 18370
ทบิลิชิ – กูดาอูรี –อ่างเก็บน้ำชินวารี
คัสเบกิ-GORI – KUTAISI – BATUMI
CHARDAKHI – MTSKHETA-ALMATY
สายการบิน : AIR ASTANA (KC)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 47,888 บาท
ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวจอร์เจีย
ความนิยม :

ทัวร์จอร์เจีย : อาร์เมเนีย จอร์เจีย 9 วัน (180619)


รหัสทัวร์ : THG16-W5-GD-9APR-18JUN19
ID : 18413
กรุงเยเรวาน-เอวานแคนยอน-การนี่-เก๊กฮาร์ด
เซวาน-ซาดาโคล-กรุงทบิลิซี-ป้อมนาริคาล่า
เมเตห์คี-ซีโอนี-มิทสเคต้า-กอรี-อัพลีสต์ซีคห์
อานานูรี-กูดาอูรี-คาซเบกี้-คอร์วิราพ
สายการบิน : MAHAN AIR (W5)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวจอร์เจีย
ความนิยม :

ทัวร์จอร์เจีย : จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 7 วัน 5 คืน (240319)


รหัสทัวร์ : THE8-QR-GD-24-30MAR19
ID : 18729
ทบิลีซี – ป้อมอนานูรี – คาซเบกี้
อัพลีสต์ซีคห์ – มิทสเคต้า – ป้อมนาริคาล่า
ซาดาโคล – เมืองดีลีจาน – เซวาน
กรุงเยเรวาน-เอคมิอัดซิน-วิหารชวาร์ทน๊อทส์
เอวานแคนยอน – การ์นี - เก๊กฮาร์ด
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 63,900 บาท
ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวจอร์เจีย
ความนิยม :

ทัวร์จอร์เจีย : 11 วัน แกรนด์คอร์เคซัส (อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย) (110519)


รหัสทัวร์ : THE9-QR-GD-9FEB-11MAY19
ID : 18242
บากู – โกบัสตาน – แหลมแอบเชรอน – ภูเขาโคลน
ทบิลิซี่ – สเตพ้านท์สมินด้า – คาซเบกิ – มิทสเคต้า
กอรี อัพลิสต์ซิเคห์ – ซาดาโคล – ฮักห์พาท
ทะเลสาบเซวาน – ล่องเรือทะเลสาบเซวาน
เยเรวาน – กอร์วิราบ
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 89,900-92,900 บาท
ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวจอร์เจีย
ความนิยม :

ทัวร์จอร์เจีย : อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 12 วัน (010619)


รหัสทัวร์ : THG16-QR-GD-15MAR-1JUN19
ID : 18411
บาคู-แหลมอับเชรอน-โกบัสตาน
ทบิลิซี-เคคาตี้-กูดาอูรี่-คาซเบกี้
มอสเคท่า  โกรี-อับลีสต์ซีคห์-ดีลิจาน
เยเรวาน-เซแวน-การ์นี่-เก๊กฮาทห์-ป้อมเอเรบูนี
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 95,900 บาท
ทัวร์คาซัคสถาน เที่ยวคาซัคสถาน
ความนิยม :

ทัวร์คาซัคสถาน : 14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน (คาซัคสถาน-เติร์กเมนิสถาน-อุซเบกิสถาน-ทาจิกิสถาน-คีร์กิซสถาน) (250519)


รหัสทัวร์ : THE9-KZ-KC-18-25MAY19
ID : 18251
อัลมาตี – ทะเลสาบอัลมาตี – อาชกาบัต
นิสา-หลุมไฟนรก – ดาโชกุซ – คีวา
อูร์เก้นช์ – ทาชเคนต์-คูจานด์ – อิสตาราฟชาน
ไอนี – เพนจิเค้นท์ – แอนชอพพาส – ดูชานเบ
ฮิสซาร์-บิชเคก – อุทยานแห่งชาติอลา-อาร์ชา
โทกโม๊ค 
สายการบิน : AIR ASTANA (KC)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 175,000 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด