In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์โรมาเนีย เที่ยวโรมาเนีย
ความนิยม :

ทัวร์โรมาเนีย : WQR0708S บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน (280419)


รหัสทัวร์ : THW6-QR-RO-11NOV18-28APR19
ID : 17606
กรุงโซเฟีย – พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย
มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี
อารามรีล่า – พลอฟดิฟ – สุเหร่าโบราณ
โรงละครกลางแจ้ง-เวลีโค ทาร์โนโว
บูคาเรสต์ – ซินายา – ปราสาทเปเลส
บราน – เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า             
บราซอฟ – โบสถ์ดำ-อาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 49,900-59,900 บาท
ทัวร์โรมาเนีย เที่ยวโรมาเนีย
ความนิยม :

ทัวร์โรมาเนีย : WQR0708S บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน (281218)


รหัสทัวร์ : THW6-QR-RO-28DEC18-4JAN19
ID : 17605
กรุงโซเฟีย – พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย
มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี
อารามรีล่า – พลอฟดิฟ – สุเหร่าโบราณ
โรงละครกลางแจ้ง-เวลีโค ทาร์โนโว
บูคาเรสต์ – ซินายา – ปราสาทเปเลส
บราน – เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า             
บราซอฟ – โบสถ์ดำ-อาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
ทัวร์โรมาเนีย เที่ยวโรมาเนีย
ความนิยม :

ทัวร์โรมาเนีย : BEAUTIFUL ROMANIA BULGARIA 9 DAYS 6 NIGHTS (021218)


รหัสทัวร์ : THS11-TK-RO-22SEP-2DEC18
ID : 16699
บูคาเรสต์ – ซินายา – ปราสาทเปเลส – วิหารซินายา
บราน – ปราสาทบรานหรือแดร๊กคูล่า –  บราซอฟ
โบสถ์ดำ-พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน – รูเซ – เวลีโค ทาร์โนโว
ถนนซาโมวอดสก้า – ซากปราสาทซาเรเวทส์   
เมืองชิพก้า – โบสถ์ประจำเมือง – คาซานลัค
พิพิธภัณฑ์ดอกกุหลาบ – สุสานโบราณเธรเซียน
พลอฟดิฟ – อารามมรดกโลกริลา – โซเฟีย
มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี – โบสถ์โซเฟีย
สายการบิน : TUKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 62,900 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด