In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211018)


รหัสทัวร์ : THS20-VZ-VN-2FEB-21OCT18
ID : 13394
ดาลัด – มุยเน่ - ลำธาร FAIRY STREAM
ทะเลทรายแดง – หมู่บ้านชาวประมง-ทะเลทรายขาว
น้ำตกดาทันลา (รวมรถราง) – พระราชวังฤดูร้อน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า
บ้านเพี้ยน - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า-สวนดอกไม้เมืองหนาว 
สายการบิน : Thai Vietjet Air (VZ) 
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 8,898 บาท
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
ความนิยม :

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : Superb Cruise ! Genting Dream 3 วัน 2 คืน (141118)


รหัสทัวร์ : THS12-SL-SG-31OCT-14NOV18
ID : 16918
มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์-พอร์ตคลัง 
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,999-17,999 บาท
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
ความนิยม :

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : Superb Cruise ! Genting Dream สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน (270319)


รหัสทัวร์ : THS12-SL-SG-31OCT18-27MAR19
ID : 17216
สิงคโปร์-ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์
ท่าเรือ พอร์ตคลัง ประเทศ มาเลย์เซีย
ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์
สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61-มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 13,555-18,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : KRWE31 KOREA AUTUMN VACATION 5 วัน 3 คืน (301218)


รหัสทัวร์ : THW3-ZE-KR-21SEP-30DEC18
ID : 17204
ภูเขาบูกักซาน-N SEOUL TOWER-ICLOUD BRIDGE SEOUL FOREST
สวนสนุก EVERLAND-ศูนย์เวชสำอาง-ถนนช้อปปิ้งชินซาดง
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-ศูนย์สมุนไพร-สวนฮานึล-พระราชวังชางด็อกกุง
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง-LINE FRIENDS STOREI  
ศูนย์การค้าแฟชั่นทงแดมุน-DONGDAEMUN DESIGN PLAZA
DUTY FREE-ศูนย์พลอยอเมทิส-คลองชองเกชอน-ศูนย์โสม-SUPERMARKET
สายการบิน : 
EASTAR JET (ZE)
JEJU AIR (7C)
JIN AIR (LJ)
T’WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 13,900-17,900 บาท
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
ความนิยม :

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : COSTA FORTUNA Singapore-Malaysia 4 วัน 3 คืน (291118)


รหัสทัวร์ : THK8-PKG-SG-29NOV-2DEC18
ID : 17176
SINGAPORE-PORT KLANG /KUALALUMPER-PENANG 
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 13,900-18,900 บาท
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
ความนิยม :

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : COSTA FORTUNA SINGAPORE–PORT KLANG /KUALALUMPER–PENANG 4 DAYS 3 NIGHTS (291118)


รหัสทัวร์ : THG2-PKG-SG-29NOV-2DEC18
ID : 16072
สิงคโปร์-พอร์ตคลัง (มาเลเซีย)-ปีนัง
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 14,500-19,500 บาท
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
ความนิยม :

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : Superb Cruise ! Genting Dream สิงคโปร์-ปีนัง-ลังกาวี 4 วัน 3 คืน (310319)


รหัสทัวร์ : THS12-SL-SG-6JAN-31MAR19
ID : 17217
สิงคโปร์-ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์
ท่าเรือ ปีนัง-ท่าเรือ ลังกาวี
ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์
สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 14,999-20,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : TPE02 T-DED BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N BY XW (231018)


รหัสทัวร์ : THZ1-XW-TW-1-23OCT18
ID : 16361
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ – ร้านชา
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
ไทจง-ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,999-19,999 บาท
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
ความนิยม :

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : COSTA FORTUNA THAI & CAMBODIA & VIETNAM (041118)


รหัสทัวร์ : THG2-PKG-KH-4-8NOV18
ID : 16077
ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้ำสากล 
สีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา
เกาะฟูก๊วก ประเทศเวียดนาม
เกาะสมุย ประเทศไทย 
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 15,999-27,999 บาท
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
ความนิยม :

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : COSTA FORTUNA SINGAPORE–PORT KLANG/KUALA LUMPER-PHUKET 5 DAYS 4 NIGHTS (181118)


รหัสทัวร์ : THG2-PKG-SG-14-18NOV18
ID : 16073
สิงคโปร์-พอร์ตคลัง (มาเลเซีย)
ภูเก็ต-ล่องน่านน้ำสากล
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 16,500-22,500 บาท
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
ความนิยม :

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : COSTA FORTUNA SINGAPORE–PORT KLANG/KUALA LUMPER–PHUKET 5 DAYS 4 NIGHTS (021218)


รหัสทัวร์ : THG2-PKG-SG-2-6DEC18
ID : 16070
สิงคโปร์-พอร์ตคลัง (มาเลเซีย)
ภูเก็ต-ล่องน่านน้ำสากล
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,500-23,500 บาท
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
ความนิยม :

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : Genting Dream สิงคโปร์-เรดัง(หมู่เกาะ)มาเลเซีย–เกาะสมุย-แหลมฉบัง 4 DAYS 3 NIGHTS (071018)


รหัสทัวร์ : THK8-FD-SG-7-10OCT18
ID : 17189
สิงคโปร์-ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center
ท่าเรือเรดัง ประเทศมาเลเซีย
ท่าเรือเกาะสมุย ประเทศไทย
ท่าเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 17,900-25,800 บาท
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
ความนิยม :

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : COSTA FORTUNA Singapore-Malaysia 5 วัน 4 คืน (141118)


รหัสทัวร์ : THK8-PKG-SG-14-18NOV18
ID : 17188
SINGAPORE-PORT KLANG/KUALA LUMPER-PHUKET
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 17,900-28,900 บาท
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
ความนิยม :

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : COSTA Neo ROMANTICA Japan & Korea 7 วัน 6 คืน (281018)


รหัสทัวร์ : THK8-PKG-JP-28OCT-3NOV18
ID : 17179
TOKYO-KOBE-JEJU-FUKUOKA 
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 17,900-27,900 บาท
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
ความนิยม :

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : COSTA Neo ROMANTICA Japan & Korea 7 วัน 6 คืน (300918)


รหัสทัวร์ : THK8-PKG-JP-30SEP-6OCT18
ID : 17177
TOKYO-KOBE-JEJU-KAGOSHIMA 
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 17,900-27,900 บาท
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
ความนิยม :

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : COSTA FORTUNA THAILAND-SINGAPORE แหลมฉบัง–เกาะสมุย-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน (111118)


รหัสทัวร์ : THG2-PKG-SG-11-14NOV18
ID : 16076
ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้ำสากล 
เกาะสมุย-Merlion Signature
Garden By The Bay – อิสระช้อปปิ้งถนนออชาร์ด
สายการบิน : 
THAI AIRWAYS (TG)
SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 17,900-29,900 บาท
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
ความนิยม :

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : COSTA FORTUNA แหลมฉบัง – เกาะสมุย – สิงคโปร์ 5วัน4คืน (111118)


รหัสทัวร์ : THV3-SQ-SG-11-15NOV18
ID : 14597
เกาะสมุย - แหลมฉบัง
ล่องน่านน้ำสากล - สิงคโปร์
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 18,999 - 24,999 บาท
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
ความนิยม :

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : COSTA Neo ROMANTICA Japan & Korea 8 วัน 7 คืน (181118)


รหัสทัวร์ : THK8-PKG-JP-23SEP-18NOV18
ID : 17180
TOKYO-KOBE-BUSAN-SASEBO-SHINGU  
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 19,500-29,500 บาท
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
ความนิยม :

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : COSTA Neo ROMANTICA Japan & Korea 8 วัน 7 คืน (141018)


รหัสทัวร์ : THK8-PKG-JP-14-21OCT18
ID : 17178
TOKYO-KOBE-JEJU-NAGASAKI-KAGOSHIMA 
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 19,500-29,500 บาท
ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
ความนิยม :

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : COSTA Neo ROMANTICA Japan & Korea 9 วัน 8 คืน (061018)


รหัสทัวร์ : THK8-PKG-JP-6-14OCT18
ID : 17181
TOKYO-KOBE-PUSAN-HAMADA-KANAZAWA  
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 21,500-47,500 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด