In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : GO2ICN-TW006 Beautiful Autumn In Seoul 5 วัน 3 คืน (281118)


รหัสทัวร์ : THG1-TW-KR-21-28NOV18
ID : 17977
อินชอน - สวนแอปเปิ้ล (หรีอสวนผลไม้ตามฤดูกาล)
สะพานมาจังเลค - เกาะนามิ-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
สวนดอกหญ้าสวนสาธารณะฮานึล -ช้อปปิ้งทงแดมุน
พระราชวังถ๊อกซูคุง-ถนนเลียบกำแพงหิน– ศูนย์โสม
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – Cosmetic Shop – Duty Free
ช็อปปิ้งตลาดเมียงดง-โซลทาวเวอร์ – หมู่บ้านนบุกชนฮันนก
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง -ช้อปปิ้งถนนฮงแด-ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สายการบิน : T'WAYS (TW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : JEJU SPECIAL SPRING 4 วัน 2 คืน (310519)


รหัสทัวร์ : THT10-ZE-KR-1MAR-31MAY19
ID : 16739
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน-พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
ภูเขาซองอัค-วัดซันบังซา-จูซังจอลลี่
ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง-ซอพจิโกจิ-ร้านน้ำมันสน
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ-ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป
ปั่นจักรยาน Rail Bike-ยงดูอัมร็อค-ร้านค้าสมุนไพร
ซุปเปอร์มาร์เก็ต-ศูนย์เครื่องสำอาง
ศูนย์โสม-ดิวตี้ฟรี-ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 10,900-21,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : JEJU SPECIAL AUTUMN (301118)


รหัสทัวร์ : THT10-ZE-KR-31AUG-30NOV18
ID : 15351
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
ภูเขาซองอัค  - น้ำตกซอนจียอน – วัดซันบังซา-ซอพจิโกจิ
ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง  -- ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – พิพิธภัณฑ์แฮนยอ
ชายหาดวอลจองรี-ยงดูอัมร็อค-ร้านค้าสมุนไพร
ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เครื่องสำอาง-ศูนย์โสม
ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-18,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : KRWE35 KOREA AUTUMN SALE 5 วัน 3 คืน (201118)


รหัสทัวร์ : THW3-ZE-KR-21SEP-20NOV18
ID : 17206
อินชอน-ภูเขาบูกักซาน-N SEOUL TOWER
CLOUD BRIDGE SEOUL FOREST
สวนสนุก EVERLAND-ศูนย์เวชสำอาง-ถนนช้อปปิ้งชินซาดง
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-ศูนย์สมุนไพร-สวนฮานึล-พระราชวังชางด็อกกุง
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง-LINE FRIENDS STOREI  
ศูนย์การค้าแฟชั่นทงแดมุน-DONGDAEMUN DESIGN PLAZA
DUTY FREE-ศูนย์พลอยอเมทิส-คลองชองเกชอน-ศูนย์โสม-SUPERMARKET
สายการบิน : 
EASTAR JET (ZE)
JEJU AIR (7C)
JIN AIR (LJ)
T’WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 11,999-15,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : JEJU SPECIAL WINTER (280219)


รหัสทัวร์ : THT10-ZE-KR-1DEC18-28FEB19
ID : 15350
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
สวนส้มไร้เมล็ด  - วัดซันบังซา  - ภูเขาซองอัค-ร้านน้ำมันสน
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  - ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ-พิพิธภัณฑ์แฮนยอ
ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร
ร้านค้าสมุนไพร-ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง
ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 12,100-22,700 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : HKB-7C42-A04 HAPPY KOREA ANN YEONG BUSAN 4D2N (291118)


รหัสทัวร์ : THH3-7C-KR-26OCT-29NOV18
ID : 17773
โบสถ์จุกซอง – วัดแฮดงยงกุงซา – ผ่านชมสะพานกวางอัน
ปูซาน-หาดซองโด - อุทยานแห่งชาติแทจงแด (ไม่รวมรถไฟนำเที่ยว)
ศูนย์โสม - ศูนย์นำมันสนเข็มแดง-ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลาจากัลชิ
ถนนช็อปปิ้งนัมโพดง-หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน -  ออยุคโดสกายวอร์ค
ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – ดิวตี้ฟรี – ซุปเปอร์มาเก็ต
สายการบิน : JEJU AIR (7C)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,987-15,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : HKB-7C42-A04 HAPPY KOREA AHN YONG BUSAN 4 วัน 2 คืน (291118)


รหัสทัวร์ : THH3-7C-KR-4OCT-29NOV18
ID : 16479
กิมแฮ-โบสถ์จุกซอง-วัดแฮดงยงกุงซา
ผ่านชมสะพานกวางอัน-ปูซาน
หาดซองโด-อุทยานแห่งชาติแทจงแด-ศูนย์โสม
ศูนย์นำมันสนเข็มแดง-ศูนย์เครื่องสำอาง
ตลาดปลาจากัลชิ-ถนนช็อปปิ้งนัมโพดง                                       
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน -ออยุคโดสกายวอร์ค 
ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู-ดิวตี้ฟรี-ซุปเปอร์มาเก็ต
สายการบิน : JEJU AIR (7C)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 12,987-19,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : AZICN42 KOREA FULL COLOR 4D3N (291118)


รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-KR-1-29NOV18
ID : 17571
RAIL BIKE-เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก
EVERLAND - NAKSEONGDAE PARK 
วัดโชเกซา - ย่านอินซาดง - น้ำมันสน
ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังชางด็อกกุง
COSMETIC-DUTY FREE - ตลาดเมียงดง
สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอะเมทิส
โซลทาวเวอร์ – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,999-13,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : P3_HI Korea Time Machine (301118)


รหัสทัวร์ : THH2-LJ-KR-1-30NOV18
ID : 17587
ไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย – เกาะวอลมิโด – ป้อมฮวาซอง
วัดวาวูจองซา – กิมจิ+ฮันบก – นัมฮันซันซ็อง – สวนสนุกโซลแลนด์
ตลาดดงแดมุน-ศูนย์โสม - ศูนย์เครื่องสำอาง - น้ำมันสนเข็มแดง
พระราชวังชางด็อกกุง - SM Duty Free-โซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ – พลอยสีม่วง – ชินเซเกดิวตี้ฟรี
ตลาดฮงอิก-ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 13,900-15,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : KRWE34 KOREA AUTUMN SPECIAL 4 วัน 3 คืน (311118)


รหัสทัวร์ : THW3-7C-KR-10SEP-31NOV18
ID : 16431
อินชอน-กิมจิ+ฮันบก-สวนสนุก EVERLAND   
ศูนย์เวชสำอาง-N SEOUL TOWER
ศูนย์โสม-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-ศูนย์สมุนไพร
วัดโชเกซา-พระราชวังชางด็อกกุง-DUTY FREE
ศูนย์รวมแหล่งวัยรุ่นช้อปปิ้ง ตลาดเมียงดง-SUPERMARKET
สายการบิน : JEJU AIR (7C)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 13,900-17,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : HKS-LJ53-A01 HAPPY KOREA SKI ฟีเวอร์ 5D3N (280219)


รหัสทัวร์ : THH3-LJ-KR-25NOV18-28FEB19
ID : 17772
เกาะนามิ – สกี-ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล) – วัดวาวูจองซา
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - COSMETIC GALLERY - ศูนย์สาหร่าย
ทำข้าวห่อสาหร่าย - สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ทงแดมุน
พระราชวังชางด๊อก - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - ศูนย์โสมเกาหลี
โรงงานพลอยแอมเมทิส - ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง-N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)
สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ซุปเปอร์มาเก็ต 
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 13,987-25,987 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : TRENDY AUTUMN 5 วัน 3 คืน (301118)


รหัสทัวร์ : THW5-LJ-KR-26OCT-30NOV18
ID : 17764
สะพานแขวน GAMAKSAN - เกาะนามิ - ป้อมฮวาซอง  
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตร) – ทำคิมบับพร้อมใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก”
TONGIN MARKET – COSMETIC  SHOP -   ช้อปปิ้งทงแดมุน
SEOULLO 7017-ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE - (ผ่าน)บลูเฮาส์
พระราชวังเคียงบก – SEOUL  TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์)
DUTY FREE – เทดดี้แบร์มิวเซี่ยม(ทงแดมุน) -  ช้อปปิ้งเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู – ศูนย์พลอยอเมทิส  –  ช้อปปิ้งย่านฮงอิค
ไชน่าทาวน์ –  SUPER MARKET
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 13,988-16,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : AZICN41 KOREA WONDERFUL AUTUMN 5D3N (301118)


รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-KR-1-30NOV18
ID : 17831
N SEOUL TOWER -เทศกาลดอกหญ้าสวนฮานึลปาร์ค
โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก
สวนสนุก EVERLAND-ศูนย์สมุนไพรโสม
สมุนไพรฮอตเกนามู - พระราชวังชางด็อกกุง
COSMETIC OUTLET-น้ำมันสน - DUTY FREE
ตลาดเมียงดง-พลอยอะเมทิส - สะพานแขวนมาจังโฮซู
HYUNDAI OUTLET - วัดเจิงดองซา
ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 13,999-14,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : HKS-XJ52-A04 KOREA CHECK IN @SEOUL 5D2N (301218)


รหัสทัวร์ : THH3-XJ-KR-5SEP-30DEC18
ID : 14817
ถนนเทพนิยาย – ย่านไชน่าทาวน์ - พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง
สะพานกระจก - พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – โซล
ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู
หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา - ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด
ทริคอายและไอซ์มิวเซียม (ไม่รวมค่าเข้า) – เมียงดง
ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
ศูนย์พลอยแอมเมทิส - N TOWER  – ซุปเปอร์มาเก็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 13,999 - 25,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : BUSAN PLUS + JOY AUTUMN 4 วัน 2 คืน (091218)


รหัสทัวร์ : THT10-ZE-KR-31AUG-9DEC18
ID : 16734
หอดูดาวชมซงแด-สุสานกษัตริย์แนมุล
พระราชวังดองกุงและทะเลสาบวอลรี
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเคียงจู-โบสถ์ Jukseong
ล็อตเต้ เอาท์เลท-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
วัดแฮดง ยงกุงซา-ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ 
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน-สะพานเดินทะเล
นั่งกระเช้าลอยฟ้า-ปูซานทาวเวอร์-ดาวทาวน์
เอเปค เฮ้าส์-ดิวตี้ฟรี-จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด
ศูนย์โสม-ร้านสมุนไพร-ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค. 61ราคาเริ่มต้น 14,300-20,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : KOREA PLUS + SPECIAL AUTUMN (301118)


รหัสทัวร์ : THT10-ZE-KR-31AUG-30NOV18
ID : 15349
เกาะนามิ  - บลูเฮาส์  - พระราชวังถ็อกซูกุง
คลองชองเกชอน  - จตุรัสควางฮวามุน
โซลโล 7017 - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์  - ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท
ล๊อตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
ศูนย์โสม  - ร้านสมุนไพร-หอคอยกรุงโซล
ดิวตี้ฟรี  - ตลาดเมียงดง  - ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน :
EASTAR JET (ZE)
JEJU AIR (7C)
T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 14,300-20,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : KXJ13 Hello Autumn ทัวร์เกาหลี ซูวอน โซล เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ (281118)


รหัสทัวร์ : THB12-XJ-KR-2OCT-28NOV18
ID : 16392
เกาะนามิ-ซูวอน-Soyanggang Sky Walk-เอเวอร์แลนด์ 
พระราชวังเคียงบก-ศูนย์โสม 
โซลเทาวน์เวอร์-ช้อปปิ้งเมียงดง-ทงแดมุน-ฮงฮิก  
Haneul Park-คลองชองเกซอน
พาจูหมู่บ้านอังกฤษ-พาจูเอ้าเล็ท-Seoullo 70173
สายการบิน : AIR ASIA X  (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 14,888-19,888 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : BTK020 PRO BEST AUTUMN 5 DAY 3 NIGHT (261218)


รหัสทัวร์ : THB5-LJ-KR-12OCT-26DEC18
ID : 17550
อินชอน  – ไชน่าทาวน์ –  ถนนเทพนิยาย-ป้อมปราการฮวาซอง
วัดวาวูจองซา –โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ฮันบก– นัมฮันซันซ็อง
Seoul Land – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-ศูนย์สมุนไพรโสม –คอสเมติก
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังถ็อกซูกุง
โซล ทาวเวอร์-ดิวตี้ฟรี–  ตลาดเมียงดงศูนย์สมุนไพรฮอกเก นามู
พลอยแอมมาทีส – ตลาดฮงอิก – ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน :
JEJU AIR (7C)
JIN AIR (LJ)
T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 14,900-16,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : ICN19 KOREA ICE FISHING 2019 5D3N (280219)


รหัสทัวร์ : THG15-XJ-KR-3JAN-28FEB19
ID : 17527
เมืองอินชอน - โรงเรียนสอนทำกิมจิ-สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่
ไร่สตอเบอร์รี่ – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง -สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง
พระราชวังถ็อกซูกุง –ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี
หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - ดิวตี้ ฟรี -  ย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-18,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : KRWE32 KOREA AUTUMN’S SOUL 5 วัน 3 คืน (301218)


รหัสทัวร์ : THW3-ZE-KR-21SEP-30DEC18
ID : 17205
อินชอน-เกาะนามิ-ปั่น RAIL BIKE
สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK
วัดวาวูจองซา--TRICK ART MUSEUM-สวนสนุก EVERLAND
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-ศูนย์พลอยอเมทิส-ศูนย์เครื่องสำอาง
ศูนย์สมุนไพร-พระราชวังชางด็อกกุง-ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
LINE FRIENDS STORE-ศูนย์การค้าแฟชั่นทงแดมุน
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA-ชมวิวแม่น้ำฮัน
N SEOUL TOWER-DUTY FREE-คลองชองเกชอน
ศูนย์โสม-SUPERMARKET
สายการบิน : 
EASTAR JET (ZE)
JEJU AIR (7C)
JIN AIR (LJ)
T’WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 14,900-18,900 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด