In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : GO2ICN-TW003 Funny Korea In Autumn 5 วัน 3 คืน (111018)


รหัสทัวร์ : THG1-TW-KR-12SEP-11OCT18
ID : 16925
อินชอน-เกาะนามิ-ป้อมฮวาซอง-วัดวาวูจองซา
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-Yongin MBC Dramia
ตลาดกวางจัง-พระราชวังเคียงบ็อคคุง+สวมชุดฮันบก
ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี-Cosmetic Shop-Duty Free
ช็อปปิ้งตลาดเมียงดง-โซลทาวเวอร์-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
ช้อปปิ้งถนนฮงอิก-ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สายการบิน : T’ Way (TW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 9,888-18,8888 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : JEJU SPECIAL SPRING 4 วัน 2 คืน (310519)


รหัสทัวร์ : THT10-ZE-KR-1MAR-31MAY19
ID : 16739
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน-พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
ภูเขาซองอัค-วัดซันบังซา-จูซังจอลลี่
ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง-ซอพจิโกจิ-ร้านน้ำมันสน
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ-ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป
ปั่นจักรยาน Rail Bike-ยงดูอัมร็อค-ร้านค้าสมุนไพร
ซุปเปอร์มาร์เก็ต-ศูนย์เครื่องสำอาง
ศูนย์โสม-ดิวตี้ฟรี-ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 10,900-21,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : JEJU SPECIAL AUTUMN (301118)


รหัสทัวร์ : THT10-ZE-KR-31AUG-30NOV18
ID : 15351
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
ภูเขาซองอัค  - น้ำตกซอนจียอน – วัดซันบังซา-ซอพจิโกจิ
ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง  -- ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – พิพิธภัณฑ์แฮนยอ
ชายหาดวอลจองรี-ยงดูอัมร็อค-ร้านค้าสมุนไพร
ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เครื่องสำอาง-ศูนย์โสม
ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-18,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : 3X-ICNXJ01 KOREA VALUE PLUS สายไหม 6 วัน 3 คืน (281118)


รหัสทัวร์ : THH9-XJ-KR-2OCT-28NOV18
ID : 17159
เกาหลีใต้-หมู่บ้านเทพนิยาย-ไชน่า ทาวน์
เกาะนามิ-วัดวาวูจองซา-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
โซล-ศูนย์เครื่องสำอางค์-ช้อปปิ้งดงแดมุน
ศูนย์โสม-บลูเฮ้าส์-พระราชวังเคียงบกคุง
หมู่บ้านบุกชนฮันนก-โซล ทาวน์เวอร์-ตลาดเมียงดง
ดิวตี้ฟรี-ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์น้ำมันสนแดง
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+สวมชุดฮันบก-ถนนฮงอิก
พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง-ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 10,999-18,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : KRWE35 KOREA AUTUMN SALE 5 วัน 3 คืน (201118)


รหัสทัวร์ : THW3-ZE-KR-21SEP-20NOV18
ID : 17206
อินชอน-ภูเขาบูกักซาน-N SEOUL TOWER
CLOUD BRIDGE SEOUL FOREST
สวนสนุก EVERLAND-ศูนย์เวชสำอาง-ถนนช้อปปิ้งชินซาดง
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-ศูนย์สมุนไพร-สวนฮานึล-พระราชวังชางด็อกกุง
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง-LINE FRIENDS STOREI  
ศูนย์การค้าแฟชั่นทงแดมุน-DONGDAEMUN DESIGN PLAZA
DUTY FREE-ศูนย์พลอยอเมทิส-คลองชองเกชอน-ศูนย์โสม-SUPERMARKET
สายการบิน : 
EASTAR JET (ZE)
JEJU AIR (7C)
JIN AIR (LJ)
T’WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 11,999-15,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : JEJU SPECIAL WINTER (280219)


รหัสทัวร์ : THT10-ZE-KR-1DEC18-28FEB19
ID : 15350
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
สวนส้มไร้เมล็ด  - วัดซันบังซา  - ภูเขาซองอัค-ร้านน้ำมันสน
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  - ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ-พิพิธภัณฑ์แฮนยอ
ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร
ร้านค้าสมุนไพร-ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง
ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 12,100-22,700 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : TAE01 KOREA แทกู เคียงจู ปูซาน 5 วัน 3 คืน (231018)


รหัสทัวร์ : THG15-TW-KR-2SEP-23OCT18
ID : 16395
วัดดงฮวาชา-สวนสนุก E- WORLD-83 Tower–Magic Art
ถนน Dongseongno-Daegu Otgol Village–พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแทกู
เมืองเคียงจู–หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย-ถ้ำซอกกูรัม-หอดูดาวซอมซองแด
ทุ่งดอกมูห์ลีย์–วัดพลูกุกซา–โรงงานพลอยสีม่วง–ปูซาน
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน–Songdo Skywalk–พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล-Busan Tower-ศูนยร์วมเครื่องสำอางค์
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง-ดิ้วตี้ฟรี-ตลาดปลาจากัลชิ–ตลาดนัมโพดง
วัดแฮดงยงกุงซา–ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู-หมู่บ้าน Daegu Otgol
ตลาดซอมุน–ถนนสตรีทฟู้ด                                                                           
สายการบิน : T’WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,888-17,888 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : KTW15 KOREA PEAK BUSAN 5D3N เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู (221018)


รหัสทัวร์ : THB12-TW-KR-01SEP-22OCT18
ID : 15723
วัดดงฮวาซา – สวนสนุก E-World - 83 Tower 
Magic Art – ถนน Dongseongno - ตลาดซอมุน 
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเคียงจู – ถนนสตรีทฟู้ด  Super Marke
Gyeongju Donggung Palace และ Wolji Pond (DONGKUNG MOT)
เมืองเคียงจู – หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย – ถ้ำซอกกูรัม
หอดูดาวซอมซองแด – วัดพลูกุกซา ปูซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
Songdo Skywalk  - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – Busan Tower 
ศูนยร์วมเครื่องสำอางค์ - ร้านนํ้ามันสนเข็มแดง - Duty Free
ตลาดปลาจากัลชิ – ตลาดนัมโพดง - วัดแฮดงยงกุงซา
ฮอกเกตนามู – แทกู – หมู่บ้าน Daegu Otgol 
สายการบิน : T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : TRENDY SUMMER 5 วัน 3 คืน (300918)


รหัสทัวร์ : THW5-LJ-KR-4-30SEP18
ID : 16916
อินชอน-หมู่บ้านเทพนิยาย-ไชน่าทาวน์
เกาะนามิ-ป้อมฮวาซอง-วัดวาวูจองซา
ทำคิมบับพร้อมใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก”
สวนสนุก EVERLAND-COSMETIC SHOP 
ช้อปปิ้งทงแดมุน-SEOULLO7017-ศูนย์โสมรัฐบาล
RED PINE-บลูเฮาส์-พระราชวังเคียงบก-SEOUL  TOWER
DUTY FREE-วัดโชเกชา-เทดดี้แบร์มิวเซี่ยม-ช้อปปิ้งเมียงดง 
ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู-ศูนย์พลอยอเมทิส
TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM
ช้อปปิ้งย่านฮงอิค-SUPER MARKET 
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 12,900-15,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : HKB-7C42-A04 HAPPY KOREA AHN YONG BUSAN 4 วัน 2 คืน (291118)


รหัสทัวร์ : THH3-7C-KR-4OCT-29NOV18
ID : 16479
กิมแฮ-โบสถ์จุกซอง-วัดแฮดงยงกุงซา
ผ่านชมสะพานกวางอัน-ปูซาน
หาดซองโด-อุทยานแห่งชาติแทจงแด-ศูนย์โสม
ศูนย์นำมันสนเข็มแดง-ศูนย์เครื่องสำอาง
ตลาดปลาจากัลชิ-ถนนช็อปปิ้งนัมโพดง                                       
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน -ออยุคโดสกายวอร์ค 
ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู-ดิวตี้ฟรี-ซุปเปอร์มาเก็ต
สายการบิน : JEJU AIR (7C)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 12,987-19,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : KXJ12 ทัวร์เกาหลี SUPER X 6D3N (031018)


รหัสทัวร์ : THB12-XJ-KR-4MAY-3OCT18
ID : 13615
เกาะนามิ ซูวอน ป้อมฮวาซอง หมู่บ้าน ENGLISH VILLAGE 
เอเวอร์แลนด์ ทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก โซล พระราชวังเคียงบก 
ศูนย์โสม โซลเทาวน์เวอร์ ช้อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน ฮงฮิก 
คลองชองเกซอน ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ร้านละลายเงินวอน 
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ที่ Seoullo 7017
 พักซูวอน 1 คืน โซล 2 คืน
สายการบิน : Thai Air Asia X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,888บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : KRWE34 KOREA AUTUMN SPECIAL 4 วัน 3 คืน (311118)


รหัสทัวร์ : THW3-7C-KR-10SEP-31NOV18
ID : 16431
อินชอน-กิมจิ+ฮันบก-สวนสนุก EVERLAND   
ศูนย์เวชสำอาง-N SEOUL TOWER
ศูนย์โสม-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-ศูนย์สมุนไพร
วัดโชเกซา-พระราชวังชางด็อกกุง-DUTY FREE
ศูนย์รวมแหล่งวัยรุ่นช้อปปิ้ง ตลาดเมียงดง-SUPERMARKET
สายการบิน : JEJU AIR (7C)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 13,900-17,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : P5_HI KOREA INCHEON INDY (261018)


รหัสทัวร์ : THH2-TW-KR-21AUG-26OCT18
ID : 16197
หมู่บ้านเทพนิยาย –ไชน่าทาวน์ – วัดชอนดึงซา
INCHEON COMPACT SMART CITY –ซองโดพาร์ค
สวนสนุก EVERLAND  – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ฮันบก
คอสเมติก-คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์-ศูนย์โสม
น้ำมันสนเข็มแดง –พระราชวังชางด๊อก –หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
SM DUTY FREEE- RUNNINGMAN THEME PARK
ซินเซเกดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพร
ตลาดฮงอิก - ซุปเปอร์มาเก็ต
สายการบิน :
T'WAY (TW)
JIN AIR (LJ)
JEJU AIR (7C)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,900-17,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : P4.1 HI KOREA ALOHA SUMMER 5D3N (280918)


รหัสทัวร์ : THH2-LJ-KR-08JUL-28SEP18
ID : 15666
หอสังเกตการณ์โอดูซาน – ไร่องุ่น ซันมอรู - Seoullo 7017
สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Walk  –  จุดชมวิวภูเขากูบองซาน
ป้อมปราการฮวาซอง – สวนสนุก EVERLAND  - ตลาดมังวอน
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ฮันบก –  คอสเมติก – คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์
ศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง –พระราชวังชางด๊อกกุง -หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
RUNNINGMAN THEME PARK - ศูนย์สมุนไพร - ตลาดฮงอิก 
ดิวตี้ฟรี–ตลาดเมียงดง 
สายการบิน : JUN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : ICN18 KOREA SUMMER BLAH BLAH 5D3N (290918)


รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-KR-4JUL-29SEP18
ID : 14892
เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน - โรงเรียนสอนทำกิมจิ
สวนสนุก EVERLAND - COSMETIC OUTLET 
AMSA-DONG PREHISTORIC - วัดโชเกซา
น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังชางด็อกกุง
DUTY FREE - ตลาดเมียงดงตลาดปลานอร์ยางจิน
สมุนไพรออตเกนามู –พลอยอะเมทิส – ซองโด
ละลายเงินวอน - ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค. -  ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 13,900 -  16,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : KRWE17 KOREA SHOPPING’S SOUL (300918)


รหัสทัวร์ : THW3-ZE-KR-25JUN-30SEP18
ID : 14563
LA PROVENCE-PAJU OUTLET
ONE MOUNT SNOW PARK + WATER PARK (ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เสริม)
เรียนทำกิมจิ + ชุดฮันบก-สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
FANTA STICK SHOW- DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)
ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN-นั่งรถชมบรรยากาศแม่น้ำฮัน
ศูนย์โสม-ศูนย์พลอยอเมทิส-ศูนย์เวชสำอาง-นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์
พระราชวังเคียงบก-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์)
ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิ้งสตรีท-TRICK EYE MUSEUM
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง-LINE FRIENDS STORE
วัดโชเกซา-หมู่บ้านบุกชอนฮันอก-DUTY FREE-คลองชองเกชอน
ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์น้ำมันสนแดง-SUPERMARKET
สายการบิน :
EASTAR JET (ZE)
JEJU AIR (7C)
T'WAY (TW)
JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 13,900-15,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : KOREA SUMMER หนีร้อนไปหารัก 5 วัน 3 คืน (290918)


รหัสทัวร์ : THZ2-LJ-KR-5JUL-29SEP18
ID : 14416
อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย - CHINA TOWN
ONE MOUNT SNOW PARK-COSMETIC SHOP
ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์
สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ - ทงแดมุน-ศูนย์โสมรัฐบาล
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง –โรงงานสาหร่าย
ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก
พระราชวังเคียงบ็อค – ดิวตี้ฟรี– คลองชองเกชอน
โซลทาวเวอร์- ช้อปปิ้งเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู
ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ  3 มิติ
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง-ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 13,900-16,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : โอปป้า แทกู เคียงจู พูซาน (051018)


รหัสทัวร์ : THV4-TW-KR-5SEP-5OCT18
ID : 15992
วัดดงฮวาซา – สวนสนุกอีเวิลด์  - 83 Tower - MAGIC ART
ถนน DaeguDongseongno -Dongseongno Street
หมู่บ้าน DaeguOtgol – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแทกู
เมืองเคียงจู – วัดพลูกุกซา –ถ้ำหินช็อกกูรัม
หอดูดาวซอมซองแด – พูซาน-สวนแดโจ
ชงโดสกายวอร์ก– เรียนทำกิมจิ –สะพานควังอัน
สะพานบุคฮัน–เครื่องสำอางเกาหลี - น้ำมันสนแดง
ตลาดปลาจากัลชิ–ตลาดนัมโพดง-วัดแฮดง ยงกุงซา
ฮอกเกตนามู–แทกู – ตลาดซอมุน–ดิวตี้ฟรี
สายการบิน : T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : HKS-XJ52-A04 KOREA CHECK IN @SEOUL 5D2N (301218)


รหัสทัวร์ : THH3-XJ-KR-5SEP-30DEC18
ID : 14817
ถนนเทพนิยาย – ย่านไชน่าทาวน์ - พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง
สะพานกระจก - พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – โซล
ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู
หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา - ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด
ทริคอายและไอซ์มิวเซียม (ไม่รวมค่าเข้า) – เมียงดง
ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
ศูนย์พลอยแอมเมทิส - N TOWER  – ซุปเปอร์มาเก็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 13,999 - 25,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : BUSAN PLUS + JOY AUTUMN 4 วัน 2 คืน (091218)


รหัสทัวร์ : THT10-ZE-KR-31AUG-9DEC18
ID : 16734
หอดูดาวชมซงแด-สุสานกษัตริย์แนมุล
พระราชวังดองกุงและทะเลสาบวอลรี
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเคียงจู-โบสถ์ Jukseong
ล็อตเต้ เอาท์เลท-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
วัดแฮดง ยงกุงซา-ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ 
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน-สะพานเดินทะเล
นั่งกระเช้าลอยฟ้า-ปูซานทาวเวอร์-ดาวทาวน์
เอเปค เฮ้าส์-ดิวตี้ฟรี-จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด
ศูนย์โสม-ร้านสมุนไพร-ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค. 61ราคาเริ่มต้น 14,300-20,900 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด