In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : JEJU SPECIAL SPRING 4 วัน 2 คืน (310519)


รหัสทัวร์ : THT10-ZE-KR-1MAR-31MAY19
ID : 16739
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน-พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
ภูเขาซองอัค-วัดซันบังซา-จูซังจอลลี่
ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง-ซอพจิโกจิ-ร้านน้ำมันสน
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ-ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป
ปั่นจักรยาน Rail Bike-ยงดูอัมร็อค-ร้านค้าสมุนไพร
ซุปเปอร์มาร์เก็ต-ศูนย์เครื่องสำอาง
ศูนย์โสม-ดิวตี้ฟรี-ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 10,900-21,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : JEJU SPECIAL WINTER (280219)


รหัสทัวร์ : THT10-ZE-KR-1DEC18-28FEB19
ID : 15350
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
สวนส้มไร้เมล็ด  - วัดซันบังซา  - ภูเขาซองอัค-ร้านน้ำมันสน
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  - ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ-พิพิธภัณฑ์แฮนยอ
ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร
ร้านค้าสมุนไพร-ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง
ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 12,100-22,700 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : HKS-LJ53-A01 HAPPY KOREA SKI ฟีเวอร์ 5D3N (280219)


รหัสทัวร์ : THH3-LJ-KR-25NOV18-28FEB19
ID : 17772
เกาะนามิ – สกี-ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล) – วัดวาวูจองซา
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - COSMETIC GALLERY - ศูนย์สาหร่าย
ทำข้าวห่อสาหร่าย - สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ทงแดมุน
พระราชวังชางด๊อก - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - ศูนย์โสมเกาหลี
โรงงานพลอยแอมเมทิส - ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง-N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)
สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ซุปเปอร์มาเก็ต 
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 13,987-25,987 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : KXJ17 ทัวร์เกาหลี Wonderful Tulip 6D3N (290519)


รหัสทัวร์ : THB12-XJ-KR-19APR-29MAY19
ID : 18673
อินชอน - เกาะนามิ - เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม
Soyanggang Sky Walk-พระราชวัง ฮวาซอง แฮงกุง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - COSMETIC SHOP
SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - Floating Island
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-ใสชุดฮันบก-วัดโชเกซา
คลองชองเกชอน - Seoullo 7017 DUTY FREE
ช้อปปิ้งเมียงดง-ช้อปปิ้ง ย่านฮงแด - HYUNDAI OUTLET
SUPER MARKET
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,888-19,888 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : KRWE04 Korea Winter's Soul 5วัน 3คืน (310319)


รหัสทัวร์ : THW3-ZE-KR-1DEC18-31MAR19
ID : 18158
เกาะนามิ-ปั่น RAIL BIKE-สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK
อิสระเล่นสกี-ONEMOUNT SNOW PRAK (ไม่รวมบัตรเข้า)
**กรณีที่สกีกลางแจ้งปิดจะเข้า ONEMOUNT SNOW PRAK แทน**
สตอร์วเบอรีฟาร์ม-วัดวาวูจองซา-ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก
TRICK ART MUSEUM-สวนสนุก EVERLAND
สวนลอยฟ้า SEOULLO 7017-ศูนย์น้ำมันสนแดง
ศูนย์พลอยอเมทิส-ศูนย์เวชสำอาง-ศูนย์สมุนไพร-พระราชวังชางด็อก
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง-LINE FRIENDS STORE
ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน-DONGDAEMUN DESIGN PLAZA
ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN
นั่งรถชมบรรยากาศของแม่น้ำฮัน
NSEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)-DUTY FREE
คลองชองเกซอน-ศูนย์โสม-SUPERMARKET
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
สายการบิน : JEJU AIR (7C)
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
สายการบิน : T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-23,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : ICN19 KOREA ICE FISHING 2019 5D3N (280219)


รหัสทัวร์ : THG15-XJ-KR-3JAN-28FEB19
ID : 17527
เมืองอินชอน - โรงเรียนสอนทำกิมจิ-สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่
ไร่สตอเบอร์รี่ – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง -สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง
พระราชวังถ็อกซูกุง –ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี
หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - ดิวตี้ ฟรี -  ย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-18,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ้น 5 วัน 3 คืน (290319)


รหัสทัวร์ : THS5-LJ-KR-1-29MAR19
ID : 18826
หมู่บ้านเทพนิยาย - ชมความงดงามของ เกาะนามิ
ปั่นจักรยานเรียลไบค์-ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่เกาหลี
สวนสนุก EVERLAND-น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE)
COSMETIC OUTLET-โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก
ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดงยอดฮิต-ศูนย์โสมเกาหลี
ฮ็อกเกตนามู - หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก)
พลอยอเมทิส-ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-16,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : ICN29 KOREA CHERRY BLOSSOM 2019 6D3N (270419)


รหัสทัวร์ : THG15-XJ-KR-1MAR-27APR19
ID : 18647
เมืองโซล – สะพานมาจังโฮจู – เกาะนามิ-ไร่สตรอเบอร์รี่
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ... ชมเทศกาลดอกทิวลิป
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – บุกชนฮันอก
วัดพงอึนซา–ดิ้วตี้ฟรี – ย่านเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด
คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS - พิพิธภัณฑ์สามมิติ
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง– พิเศษชมดอกซากุระ ที่สวนสาธารณะยออิโด
หอคอยเอ็นโซล ทาวเวอร์ - ร้านละลายเงินวอน 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-19,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : AZICN14 KOREA SNOW WINTER 5D3N (280219)


รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-KR-14JAN-28FEB19
ID : 18627
เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ไร่สตรอเบอรี่ - สวนสนุก EVERLAND
ลานสกี-ศูนย์สมุนไพรโสม – COSMETIC - น้ำมันสน
พระราชวังชางด็อกกุง - โซลทาวเวอร์ - DUTY FREE
ตลาดเมียงดง ฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
TRICK EYES+ICE MUSEUM - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : AZICN09 KOREA FIN & FUN 5D3N (270319)


รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-KR-1-27MAR19
ID : 18618
สวนสนุก EVERLAND-ป้อมฮวาซอง
ริมทะเลสาบซอกซน - คอสเมติก
เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย
ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - โซลทาวเวอร์
ศูนย์สมุนไพรโสม - สมุนไพรฮอตเกนามู
พลอยอเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง
ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-16,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : AZICN02 KOREA ICE FISHING 5D3N (270219)


รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-KR-9JAN-27FEB19
ID : 17566
เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ลานสกี-ไร่สตรอเบอรี่
โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดประจำชาติฮันบก
ศูนย์สมุนไพรโสม - COSMETIC-สวนสนุก LOTTE WORLD
โซลทาวเวอร์ - สมุนไพรฮอตเกนามู - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน
TRICK EYE & ICE MUSEUM-พลอยอเมทิส
พระราชวังเคียงบกกุง - DUTY FREE
ตลาดเมียงดง-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-16,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : KXJ16 ทัวร์เกาหลี สีชมพู 6D3N (290519)


รหัสทัวร์ : THB12-XJ-KR-12MAR-29MAY19
ID : 18629
อินชอน - เกาะนามิ - เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม
Soyanggang Sky Walk-พระราชวัง ฮวาซอง แฮงกุง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - COSMETIC SHOP
SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - Floating Island
ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE –พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
ใส่ชุดฮันบก – วัดโชเกซา - คลองชองเกชอน
DUTY FREE ช้อปปิ้งเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู
AMETHYEST FACTORY – ถนนซากุระยออิโดะ
ช้อปปิ้งย่านฮงแด - HYUNDAI OUTLET – SUPER MARKET
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,888-25,888 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : KXJ15 KOREA SKI WINTER ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล 6 วัน 3 คืน (080319)


รหัสทัวร์ : THB12-XJ-KR-30NOV18-8MAR19
ID : 17780
เกาะนามิ  - สะพานยังกัง - สกีรีสอร์ท-ลานสกีรีสอร์ท
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) – ไร่สตอบอรี่ COSMETIC SHOP
SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) Teddy Bear Museum – ทงแดมุน
ศูนย์โสมรัฐบาล- RED PINE – ผ่านชมบลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ็อค
เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย - ใส่ชุดฮันบก –DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - AMETHYEST FACTORY
ช้อปปิ้งย่านฮงแด - หมู่บ้านอังกฤษ - Paju Premium Outlet
SUPER MARKET
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,888-25,888 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : EASY KOREA LANLA SPRING 6 วัน 3 คืน (260319)


รหัสทัวร์ : THZ2-XJ-KR-3-26MAR19
ID : 18395
Wolmi Theme park – หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์ - ทงแดมุน
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นทั้งวัน)-ศูนย์โสมรัฐบาล
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบ็อค (สวมชุดฮันบกเข้าวัง)
ดิวตี้ฟรี – คลองชองเกชอน – โซลทาวเวอร์ - เมียงดง-ศูนย์เครื่องสำอาง
ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – โรงงานสาหร่าย – ย่านอีแด-มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา
ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,900-16,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : EASY KOREA WINTER SEOUL GOOD 6 วัน 3 คืน (280219)


รหัสทัวร์ : THZ2-XJ-KR-1DEC18-28FEB19
ID : 17995
ไร่สตรอเบอร์รี่ - เล่นสกี ณ ลานสกี (เต็มอิ่มสกี) – โซลทาวเวอร์
เต็มอิ่มสวนสนุกลอตเต้เวิล์ด (เต็มวัน)-ศูนย์โสมรัฐบาล
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวังชางด๊อกกุง (สวมชุดฮันบกข้าวัง)
ดิวตี้ฟรี – คลองชองเกชอน – เมียงดง-ศูนย์เครื่องสำอาง
ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – โรงงานสาหร่าย – ย่านอีแด
มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 15,900-18,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : BEAUTIFUL SNOW IN SEORAKSAN 5D3N (270219)


รหัสทัวร์ : THS5-LJ-KR-1-27FEB19
ID : 17710
อินชอน – เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song)
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึงซา
สกีรีสอร์ท ฟินสุดๆกับการเล่นสกี - ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่เกาหลี
สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จำกัดรอบ )
ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet
ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น-ศูนย์โสมเกาหลี
พลอยแอมมาทีส-ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก
ซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 15,900-19,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : FT-ICN TW04C เที่ยวฟิน เล่นสกีจัดเต็ม 5 วัน 3 คืน (070219)


รหัสทัวร์ : THF4-TW-KR-1-7FEB19
ID : 18599
อินชอน–ลานสกี–เกาะนามิ-ไร่สตรอเบอรี่
COSMETIC - สวนสนุก EVERLAND
พระราชวังชางด็อกกุง -ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี
ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ -ช้อปปิ้ง DUTY FREE
โรงงานสาหร่าย+ชุดประจำชาติฮันบก
โซลทาวเวอร์-ช้อปปิ้งเมียงดง-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
พลอยอเมทิส-ฮงอิกสตรีท-ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 15,991-16,991 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : ICN26 KOREA HENG HENG 5D3N (070219)


รหัสทัวร์ : THG15-TW-KR-1-7FEB19
ID : 18648
ไร่สตอเบอร์รี่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สนุกกับการเล่นสกีบนบานสกีขนาดใหญ่
เมืองซูวอน-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองโซล – ศูนย์โสมรัฐบาล
ช้อปปิ้งย่านทงแดมุน-ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแข็มแดง
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี –พระราชวังชางด็อกกุง
ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซล ทาวเวอร์ - ดิ้วตี้ฟรี – ย่านเมียงดง
โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ- พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : CHERRY BLOSSOM IN KOREA 5D3N (300419)


รหัสทัวร์ : THS5-LJ-KR-30MAR-30APR19
ID : 18290
อินชอน – ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song)
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึงซา
ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่เกาหลี-สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จำกัดรอบ )
ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet – ช้อปปิ้งตลาดฮงแด
น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE)  - ชมความงามของพระราชวังเคียงบกกุง
ฮ็อกเกตนามู-โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี
ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงยอดฮิต
ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยอเมทิส-พาชมซากุระ ณ ถนนยออิโด
หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) - ร้านละลายเงินวอน 
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 15,999-26,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : BUSAN PLUS + JOY WINTER 4 วัน 2 คืน (280219)


รหัสทัวร์ : THT10-ZE-KR-10DEC18-28FEB19
ID : 16742
สะพานเดินทะเล-นั่งกระเช้าลอยฟ้า-หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด-วัดแฮดง ยงกุงซา-ล็อตเต้ เอาท์เลท
เอเปค เฮ้าส์-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์
ลานสกี-ปูซานทาวเวอร์-ดาวทาวน์-โบสถ์ Jukseong
ร้านสมุนไพร-ร้านละลายเงินวอน-ศูนย์โสม-ดิวตี้ฟรี
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค. 61- ก.พ. 62 ราคาเริ่มต้น 16,300-25,900 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด