In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : JEJU SPECIAL AUTUMN (301118)


รหัสทัวร์ : THT10-ZE-KR-31AUG-30NOV18
ID : 15351
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
ภูเขาซองอัค  - น้ำตกซอนจียอน – วัดซันบังซา-ซอพจิโกจิ
ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง  -- ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – พิพิธภัณฑ์แฮนยอ
ชายหาดวอลจองรี-ยงดูอัมร็อค-ร้านค้าสมุนไพร
ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เครื่องสำอาง-ศูนย์โสม
ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-18,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : JEJU SPECIAL WINTER (280219)


รหัสทัวร์ : THT10-ZE-KR-1DEC18-28FEB19
ID : 15350
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
สวนส้มไร้เมล็ด  - วัดซันบังซา  - ภูเขาซองอัค-ร้านน้ำมันสน
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  - ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ-พิพิธภัณฑ์แฮนยอ
ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร
ร้านค้าสมุนไพร-ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง
ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 12,100-22,700 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : KTW15 KOREA PEAK BUSAN 5D3N เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู (221018)


รหัสทัวร์ : THB12-TW-KR-01SEP-22OCT18
ID : 15723
วัดดงฮวาซา – สวนสนุก E-World - 83 Tower 
Magic Art – ถนน Dongseongno - ตลาดซอมุน 
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเคียงจู – ถนนสตรีทฟู้ด  Super Marke
Gyeongju Donggung Palace และ Wolji Pond (DONGKUNG MOT)
เมืองเคียงจู – หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย – ถ้ำซอกกูรัม
หอดูดาวซอมซองแด – วัดพลูกุกซา ปูซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
Songdo Skywalk  - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – Busan Tower 
ศูนยร์วมเครื่องสำอางค์ - ร้านนํ้ามันสนเข็มแดง - Duty Free
ตลาดปลาจากัลชิ – ตลาดนัมโพดง - วัดแฮดงยงกุงซา
ฮอกเกตนามู – แทกู – หมู่บ้าน Daegu Otgol 
สายการบิน : T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : KRWE29 SUMMER’S VACATION (310718)


รหัสทัวร์ : THW3-ZE-KR-19JUN-31JUL18
ID : 15405
LA PROVENCEIPAJU OUTLET
ONE MOUNT SNOW PARK + WATER PARK (ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เสริม)
เรียนทำกิมจิ + ชุดฮันบก-สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
FANTA STICK SHOW-ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)
ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN
นั่งรถชมบรรยากาศแม่น้ำฮัน-ศูนย์โสม-ศูนย์พลอยอเมทิส
ศูนย์เวชสำอาง-นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์
พระราชวังเคียงบก-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์)
ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิ้งสตรีท-TRICK EYE MUSEUM
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง-LINE FRIENDS STORE
วัดโชเกซา-หมู่บ้านบุกชอนฮันอก-DUTY FREE-คลองชองเกชอน
ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์น้ำมันสนแดง-SUPERMARKET
สายการบิน :
EASTAR JET (ZE)
JEJU AIR (7C)
JIN AIR (LJ)
T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,900-15,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : HKS-XJ52-A03 KOREA CHECK IN @SEOUL 5D2N (290818)


รหัสทัวร์ : THH3-XJ-KR-15JUN-29AUG18
ID : 14816
ถนนเทพนิยาย – ย่านไชน่าทาวน์ - พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง
สะพานกระจก - พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – โซล
ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู
หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา - ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด
ทริคอายและไอซ์มิวเซียม (ไม่รวมค่าเข้า) – เมียงดง
ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส
N TOWER – ซุปเปอร์มาเก็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย. - ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 12,999 - 15,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : KXJ12 ทัวร์เกาหลี SUPER X 6D3N (031018)


รหัสทัวร์ : THB12-XJ-KR-4MAY-3OCT18
ID : 13615
เกาะนามิ ซูวอน ป้อมฮวาซอง หมู่บ้าน ENGLISH VILLAGE 
เอเวอร์แลนด์ ทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก โซล พระราชวังเคียงบก 
ศูนย์โสม โซลเทาวน์เวอร์ ช้อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน ฮงฮิก 
คลองชองเกซอน ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ร้านละลายเงินวอน 
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ที่ Seoullo 7017
 พักซูวอน 1 คืน โซล 2 คืน
สายการบิน : Thai Air Asia X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,888บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : P11 HI KOREA BUSAN SERIES LOVER (120918)


รหัสทัวร์ : THH2-LJ-KR-06JUL-12SEP18
ID : 15668
ปูซาน (ประเทศเกาหลีใต้) - นั่งกระเช้าลอยฟ้า –ศูนย์โสม 
เรือเต่าจำลอง โคบุ๊คซอน -ตลาดปลาจุนกัง
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล Sky Walkway 
สวนริมทะเล แทจงแด - หมู่เกาะออยุคโด –โบสถ์ Jukseong 
ร้านน้ำมันสนเข็มแดง -วัดแฮดอง ยงกุงซา 
คอสเมติก - APEC HOUSE – สะพานกวางอันแดเคียว
ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์ - Duty Free 
ศูนย์สมุนไพร - สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : P4.1 HI KOREA ALOHA SUMMER 5D3N (280918)


รหัสทัวร์ : THH2-LJ-KR-08JUL-28SEP18
ID : 15666
หอสังเกตการณ์โอดูซาน – ไร่องุ่น ซันมอรู - Seoullo 7017
สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Walk  –  จุดชมวิวภูเขากูบองซาน
ป้อมปราการฮวาซอง – สวนสนุก EVERLAND  - ตลาดมังวอน
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ฮันบก –  คอสเมติก – คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์
ศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง –พระราชวังชางด๊อกกุง -หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
RUNNINGMAN THEME PARK - ศูนย์สมุนไพร - ตลาดฮงอิก 
ดิวตี้ฟรี–ตลาดเมียงดง 
สายการบิน : JUN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : ICN19 KOREA HELLO SUMMER 5D3N (160918)


รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-KR-5JUL-16SEP18
ID : 14893
เกาหลีใต้ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุก EVERLAND
หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก – สมุนไพรโสมเกาหลี
COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER
น้ำมันสน – สมุนไพรฮอตเกนามู – ถนนฮงแด
คาเฟ่ ONE PIECE CAFÉ - พลอยอะเมทิส 
พระราชวังชางด็อกกุง - DUTY FREE
ตลาดเมียงดงละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค. -  ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 13,900 -  15,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : ICN18 KOREA SUMMER BLAH BLAH 5D3N (290918)


รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-KR-4JUL-29SEP18
ID : 14892
เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน - โรงเรียนสอนทำกิมจิ
สวนสนุก EVERLAND - COSMETIC OUTLET 
AMSA-DONG PREHISTORIC - วัดโชเกซา
น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังชางด็อกกุง
DUTY FREE - ตลาดเมียงดงตลาดปลานอร์ยางจิน
สมุนไพรออตเกนามู –พลอยอะเมทิส – ซองโด
ละลายเงินวอน - ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค. -  ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 13,900 -  16,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : KRWE17 KOREA SHOPPING’S SOUL (300918)


รหัสทัวร์ : THW3-ZE-KR-25JUN-30SEP18
ID : 14563
LA PROVENCE-PAJU OUTLET
ONE MOUNT SNOW PARK + WATER PARK (ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เสริม)
เรียนทำกิมจิ + ชุดฮันบก-สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
FANTA STICK SHOW- DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)
ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN-นั่งรถชมบรรยากาศแม่น้ำฮัน
ศูนย์โสม-ศูนย์พลอยอเมทิส-ศูนย์เวชสำอาง-นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์
พระราชวังเคียงบก-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์)
ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิ้งสตรีท-TRICK EYE MUSEUM
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง-LINE FRIENDS STORE
วัดโชเกซา-หมู่บ้านบุกชอนฮันอก-DUTY FREE-คลองชองเกชอน
ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์น้ำมันสนแดง-SUPERMARKET
สายการบิน :
EASTAR JET (ZE)
JEJU AIR (7C)
T'WAY (TW)
JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 13,900-15,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : KOREA SUMMER หนีร้อนไปหารัก 5 วัน 3 คืน (290918)


รหัสทัวร์ : THZ2-LJ-KR-5JUL-29SEP18
ID : 14416
อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย - CHINA TOWN
ONE MOUNT SNOW PARK-COSMETIC SHOP
ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์
สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ - ทงแดมุน-ศูนย์โสมรัฐบาล
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง –โรงงานสาหร่าย
ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก
พระราชวังเคียงบ็อค – ดิวตี้ฟรี– คลองชองเกชอน
โซลทาวเวอร์- ช้อปปิ้งเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู
ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ  3 มิติ
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง-ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 13,900-16,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : HKS-ZE53-C03 HAPPY KOREA LOVER SUMMER 5D3N (250818)


รหัสทัวร์ : THH3-ZE-KR-20JUL-25AUG18
ID : 16004
ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง – ย่านไชน่าทาวน์
สะพานกระจกใสกิมโป – พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง- ซูวอน-ป้อมปราการฮวาซอง
นั่งรถไฟหัวมังกร (ไม่รวมตั๋ว) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ศูนย์เครื่องสำอาง-ทงแดมุน – โซล-ศูนย์โสม
ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู
หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา – ศูนย์สาหร่าย
ทำคิมบับและสวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) - ดิวตี้ ฟรี
ย่านฮงแด – เมียงดง-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
ศูนย์พลอยแอมเมทิส – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)
ซุปเปอร์มาเก็ต
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,999-15,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : โอปป้า แทกู เคียงจู พูซาน (051018)


รหัสทัวร์ : THV4-TW-KR-5SEP-5OCT18
ID : 15992
วัดดงฮวาซา – สวนสนุกอีเวิลด์  - 83 Tower - MAGIC ART
ถนน DaeguDongseongno -Dongseongno Street
หมู่บ้าน DaeguOtgol – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแทกู
เมืองเคียงจู – วัดพลูกุกซา –ถ้ำหินช็อกกูรัม
หอดูดาวซอมซองแด – พูซาน-สวนแดโจ
ชงโดสกายวอร์ก– เรียนทำกิมจิ –สะพานควังอัน
สะพานบุคฮัน–เครื่องสำอางเกาหลี - น้ำมันสนแดง
ตลาดปลาจากัลชิ–ตลาดนัมโพดง-วัดแฮดง ยงกุงซา
ฮอกเกตนามู–แทกู – ตลาดซอมุน–ดิวตี้ฟรี
สายการบิน : T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : อาจุมม่า กรี๊ด กรี๊ด 6 วัน 3 คืน (130918)


รหัสทัวร์ : THV4-XJ-KR-4-13SEP18
ID : 15991
อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์ –ป้อมฮวาซอง
วัดวาวูจองซา –Uiwang Rail Bike – สวนสนุก LOTTE WORLD
ศูนย์เครื่องสำอาง – Seoullo 7017 – ตลาดทงแดมุน
Haneul Park– ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพร ฮ๊อตเกนามู
หอคอยโซลทาวเวอร์– คลองชอนเกชอน – Duty Free
ตลาดเมียงดง-น้ำมันสนเข็มแดง– พลอยสีม่วง –ฮงแด
สวนซองโด –NC CUBE CANAL WALK
HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET
SUPERMARKET
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : HKS-XJ52-A04 KOREA CHECK IN @SEOUL 5D2N (301218)


รหัสทัวร์ : THH3-XJ-KR-5SEP-30DEC18
ID : 14817
ถนนเทพนิยาย – ย่านไชน่าทาวน์ - พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง
สะพานกระจก - พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – โซล
ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู
หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา - ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด
ทริคอายและไอซ์มิวเซียม (ไม่รวมค่าเข้า) – เมียงดง
ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
ศูนย์พลอยแอมเมทิส - N TOWER  – ซุปเปอร์มาเก็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 13,999 - 25,999 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : KOREA PLUS + SPECIAL AUTUMN (301118)


รหัสทัวร์ : THT10-ZE-KR-31AUG-30NOV18
ID : 15349
เกาะนามิ  - บลูเฮาส์  - พระราชวังถ็อกซูกุง
คลองชองเกชอน  - จตุรัสควางฮวามุน
โซลโล 7017 - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์  - ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท
ล๊อตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
ศูนย์โสม  - ร้านสมุนไพร-หอคอยกรุงโซล
ดิวตี้ฟรี  - ตลาดเมียงดง  - ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน :
EASTAR JET (ZE)
JEJU AIR (7C)
T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 14,300-20,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : ICN08 KOREA โปรกระแทกตับ Vol.2 (150918)


รหัสทัวร์ : THG15-7C-KR-11AUG-15SEP18
ID : 15887
เมืองอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย -  วันเมาท์ สโนพาร์ค
เมืองยงอิน - โรงเรียนสอนทำกิมจิ-เมืองซูวอน - เมืองยงอิน
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(เต็มวัน) – เมืองโซล-ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังถ็อกซูกุง
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ดิวตี้ฟรี
ภูเขานำซาน - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์- ย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – มหาวิทยาลัยอีฮวา
ย่านช้อปปิ้งอีแด- ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : JEJU AIR (7C)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 14,888-15,888 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : ICN07 KOREA โปรกระแทกไต 5D3N (260918)


รหัสทัวร์ : THG15-XJ-JP-28AUG-26SEP18
ID : 15886
เมืองโซล – สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ตลาดทงแดมุน 
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล
พระราชวังชางด็อกกุง - หมู่บ้านบุกชนฮันอก - ภูเขานำซาน
หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ -ดิวตี้ ฟรี-ย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
มหาวิทยาลัยอีวา – ย่านอีเด – Hyundai Outlets
ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 14,888-15,888 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
ความนิยม :

ทัวร์เกาหลี : KRWE33 KOREA SUMMER SPECIAL 5 วัน 3 คืน (010818)


รหัสทัวร์ : THW3-7C-KR-27JUL-1AUG18
ID : 15967
กิมจิ+ฮันบก-สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
ศูนย์เวชสำอาง-N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์)-ศูนย์โสม
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-วัดโชเกซา-พระราชวังชางด็อกกุง
DUTY FREE-ศูนย์รวมแหล่งวัยรุ่นช้อปปิ้ง
ตลาดเมียงดง-SUPERMARKET
สายการบิน : JEJU AIR (7C)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด