In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
ความนิยม :

ทัวร์มาเก๊า : โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (171118)


รหัสทัวร์ : THP14-FD-HK-19APR-17NOV18
ID : 12244
มาเก๊า– จูไห่- สวนหยวนหมิง-สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”
วัดผู่ถ่อ  -บัวหิมะ - วัดไป๋หลิน  – ชมหยก – ร้านผ้าไหม
ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย-เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง
วัดเจ้าแม่กวนอิม -  วิหารเซนต์พอล-THE VENETIAN
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 5,888 บาท
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
ความนิยม :

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-NX002 Hilight..!! มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (301018)


รหัสทัวร์ : THG1-NX-HK-21JUL-30OCT18
ID : 16063
มาเก๊า – จูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-ถนนคู่รัก
สาวงามหวีหนี่- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า
วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม
โบสถ์เซ็นต์ปอล -  เวเนเชี่ยน-The Parisian Macao
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,900-13,900 บาท
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
ความนิยม :

ทัวร์มาเก๊า : EASY POPULAR IN MACAU (301218)


รหัสทัวร์ : THZ2-FD-HK-6JUL-30DEC18
ID : 14457
มาเก๊า – จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์-วัดผุ่ถ่อ
ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน – ร้านหยก-พระราชวังหยวนหมิง
ชมโชว์ Huang Jia Shen Dian Show – ช็อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – วัดอาม่า-โบสถ์เซ็นต์ปอล
เซนาโด้สแควร์ –  The Venetian Resort
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,900-12,900 บาท
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
ความนิยม :

ทัวร์มาเก๊า : FD762-767 โปรสุดฮอต มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3D2N (171118)


รหัสทัวร์ : THP14-FD-HK-5MAY-17NOV18
ID : 14205
มาเก๊า – THE VENETIAN
จูไห่ – ฮ่องกง - วิคทอเรีย
วัดแชกงหมิว- จิวเวลรี่
อ่าวน้ำตื้น  – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
วัดผู่ถ่อ – หวี่หนี่ -  ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 7,888 บาท
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
ความนิยม :

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-FD003 มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน (271018)


รหัสทัวร์ : THG1-FD-HK-30JUN-27OCT18
ID : 15539
มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล
เวเนเชี่ยน-จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว
พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์ -ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 7,900-12,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (260818)


รหัสทัวร์ : THB3-EK-HK-22JUN-26AUG18
ID : 15254
ฮ่องกง – เซินเจิ้น-Museum Of Mineral
วัดกวนอู-ช้อปปิ้งหลอหวู่-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์
วัดแชกง-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 7,999-11,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : #HASHTAG HONGKONG SHENZHEN (250718)


รหัสทัวร์ : THW5-EK-HK-5-25JUL18
ID : 15223
ฮ่องกง-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ หยก
ช้อปปิ้ง LOWU - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ
วัดแชกงหมิว - HONGKONG JEWELRY
VICTORIA PEAK- อ่าวรีพัลส์เบย์
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 8,888-9,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : CTP5A ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4วัน2คืน (160918)


รหัสทัวร์ : TH13-HX-HK-10MAY-16SEP18
ID : 14389
ฮ่องกง – เซิ่นเจิ้นรถโค้ช – วัดกวนอู
หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง   
สวนฮอลแลนด์ - ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก
ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
OCT โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ  MANGROVE GROOVE
เซิ่นเจิ้น – เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
จิวเวลรี่ – วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 8,888 - 10,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : HONGKONG SHENZHEN 3 วัน 2 คืน (271018)


รหัสทัวร์ : THK8-CX-HK-13JUL-27OCT18
ID : 15843
ฮ่องกง-เซินเจิ้น-วัดกวนอู-Lowu Center
วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน
เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ-ย่านจิมซาจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 8,900-11,500 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : HKSZ HONGKONG SHENZHEN 3D2N (121018)


รหัสทัวร์ : THK8-CX-HK-1JUN-12OCT18
ID : 14690
ฮ่องกง – อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLETหรือซื้อทัวร์เสริม
เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู – ช้อปปิ้งร้านหยก - ผ้าไหม – ยาบัวหิมะ
ช้อปปิ้งตลาดหลอหวู่ - ชมโชว์  THE MUSIC FOUNTAIN OF SEA WORLD SHENZHEN
เมืองเซินเจิ้น – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ – งานฮวงจุ้ย – อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 8,900 - 11,500 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG001 ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ พัก 4 ดาว (300818)


รหัสทัวร์ : THB11-EK-HK-20JUN-30AUG18
ID : 15440
ฮ่องกง-เซินเจิ้น-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-โชว์ม่านน้ำ
ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-วัดแชกงมิว
วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่
ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKT001 ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ (300818)


รหัสทัวร์ : THB11-EK-HK-6JUN-30AUG18
ID : 14901
ฮ่องกง-เซินเจิ้น-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-โชว์ม่านน้ำ
ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-วัดแชกงมิว
วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่
ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย. - ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : HKG001 ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3วัน2คืน (260718)


รหัสทัวร์ : THB11-RJ-HK-29MAY-26JUL18
ID : 14754
ฮ่องกง - เซินเจิ้น - วัดกวนอู
พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ
หยก - โชว์ม่านน้ำ - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
วัดแชกงมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอรี่
ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
สายการบิน : ROYAL JORDANIAN (RJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,999 - 10,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : HK001 ฮ่องกง - เซินเจิ้น 3D2N (261018)


รหัสทัวร์ : THH5-CX-HK-31MAY-26OCT18
ID : 14394
ฮ่องกง – เซินเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอหวู่ - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก
ร้านบัวหิมะ – จำลองหมู่บ้านฮอลล์แลนด์
ช้อปปิ้งตงเหมิน - โชว์น้ำแบบ 3 D   
วัดแชกงหมิว – ร้านจิวเวอรี่ - อิสระช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : Cathay Packfic Airways (CX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 9,999 - 12,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : CTP3 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น 4วัน2คืน (130918)


รหัสทัวร์ : THH13-HX-HK-6MAY-13SEP18
ID : 14388
ฮ่องกง - มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซนท์ปอล  - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่ 
สาวงามหวีหนี่ – ร้านผ้าไหม - เซินเจิ้น – ร้านบัวหิมะ
ร้านหยก– ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - โชว์ม่านน้ำ 3D 
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่
วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 9,999 - 11,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : CTP1 ฮ่องกง - เซิ่นเจิ้น 4วัน 2 คืน 4D2N (160918)


รหัสทัวร์ : TH13-HX-HK-6MAY-16SEP18
ID : 14387
ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน
ซิตี้เกท เอ้าท์เลท – เซิ่นเจิ้น - หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง
ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  – ร้านหยก
ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
จิวเวลรี่ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนน นาทาน  
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 9,999 - 11,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : HKG19 ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน (220918)


รหัสทัวร์ : THZ1-EK-HK-2JUN-22SEP18
ID : 13400
ฮ่องกง –เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่
สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : CSMFMNX07 3D2N ทัวร์มาเก๊า เกี๊ยวกุ้ง ฮ่องกง (นอนฮ่องกง 2 คืนเต็ม) (230918)


รหัสทัวร์ : THC4-NX-HK-12JUL-23SEP18
ID : 15720
มาเก๊า-ฮ่องกง (โดยเรือเฟอร์รี่)- The Venetian
วัดแชกงหมิว-รีพลัสเบย์-วิคตอเรียพีค-โรงงานจิวเวอร์รี่
ร้านหยก-วัดหวังต้าเซียน-วัดชีหลิน-อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
ฮ่องกง-มาเก๊า(โดยเรือเฟอร์รี่)-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-ร้านขนมของฝาก
สายการบิน : AIR MACAU (NX) 
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 10,899 บาท
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
ความนิยม :

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-FD002 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (290918)


รหัสทัวร์ : THG1-FD-HK-6JUL-29SEP18
ID : 15540
มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล
เซนาโด้สแควร์ -  เวเนเชี่ยน – จูไห่-ถนนคู่รัก
สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์-ฮ่องกง
วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-14,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : GO1HKG-FD005 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (271018)


รหัสทัวร์ : THG1-FD-HK-6JUL-27OCT18
ID : 15537
ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง
เซินเจิ้น-หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)-วัดหวังต้าเซียน
วัดแชกงหมิว– อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-14,900 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด