In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
ความนิยม :

ทัวร์มาเก๊า : โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (171118)


รหัสทัวร์ : THP14-FD-HK-19APR-17NOV18
ID : 12244
มาเก๊า– จูไห่- สวนหยวนหมิง-สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”
วัดผู่ถ่อ  -บัวหิมะ - วัดไป๋หลิน  – ชมหยก – ร้านผ้าไหม
ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย-เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง
วัดเจ้าแม่กวนอิม -  วิหารเซนต์พอล-THE VENETIAN
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 5,888 บาท
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
ความนิยม :

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-NX002 Hilight..!! มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (301018)


รหัสทัวร์ : THG1-NX-HK-21JUL-30OCT18
ID : 16063
มาเก๊า – จูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-ถนนคู่รัก
สาวงามหวีหนี่- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า
วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม
โบสถ์เซ็นต์ปอล -  เวเนเชี่ยน-The Parisian Macao
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,900-13,900 บาท
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
ความนิยม :

ทัวร์มาเก๊า : EASY POPULAR IN MACAU (301218)


รหัสทัวร์ : THZ2-FD-HK-12AUG-30DEC18
ID : 14457
มาเก๊า – จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์-วัดผุ่ถ่อ
ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน – ร้านหยก – พระราชวังหยวนหมิง
ชมโชว์ Huang Jia Shen Dian Show – ช็อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – วัดอาม่า
โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์-The Venetian Resort
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,900-12,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : CTP5A HX HONGKONG SHENZHEN 4 วัน 2 คืน (200119)


รหัสทัวร์ : THH13-HX-HK-22SEP18-20JAN19
ID : 17185
ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น-วัดกวนอู-หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง   
สวนฮอลแลนด์-ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา
ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-MANGROVE GROOVE
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์-จิวเวลรี่-วัดหวังต้าเซียน
วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย. 61-ม.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 6,999-8,999 บาท
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
ความนิยม :

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-FD003 มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน (271018)


รหัสทัวร์ : THG1-FD-HK-30JUN-27OCT18
ID : 15539
มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล
เวเนเชี่ยน-จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว
พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์ -ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 7,900-12,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : CTP1 HX HONGKONG SHENZHEN 4 วัน 2 คืน (200119)


รหัสทัวร์ : THH13-HX-HK-20SEP18-20JAN19
ID : 17184
ฮ่องกง-นั่งกระเช้านองปิง 360-สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน
ซิตี้เกท เอ้าท์เลท-เซิ่นเจิ้น-วัดเทพเจ้ากวนอู-ร้านบัวหิมะ
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-ร้านหยก-ช้อปปิ้งหลอหวู่-โชว์ม่านน้ำ     
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์-จิวเวลรี่-วัดหวังต้าเซียน
วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนน นาทาน  
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย. 61-ม.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 7,999-10,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : HHZ-FD32-B03 HAPPY HONGKONG Shenzhen จัดเต็ม 3D2N (301218)


รหัสทัวร์ : THH3-FD-HK-13SEP-30DEC18
ID : 16476
ฮ่องกง – เซินเจิ้น-พิพิธภัณเซินเจิ้น-สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์
ร้านยาจีน – ร้านหยก – ร้านยางพาราหรือร้านเยื่อไผ่
ช้อปปิ้งหล่อวู่ - โชว์น้ำพุเต้นระบำ-วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ –  ช็อปปิ้งถนนนาธาน 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 8,765-21,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : CTP3 HX ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน (170119)


รหัสทัวร์ : THH13-HX-HK-22SEP18-17JAN19
ID : 17183
ฮ่องกง-มาเก๊า-วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซนท์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 
สาวงามหวีหนี่-ร้านผ้าไหม-เซินเจิ้น-ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก
ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิ-โชว์ม่านน้ำ 3D-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
จิวเวลรี่-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย. 61-ม.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 8,999-10,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG001 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (281118)


รหัสทัวร์ : THB11-EK-HK-15SEP-28NOV18
ID : 17113
ฮ่องกง-เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-โชว์ม่านน้ำ
ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน
โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
สายการบิน : Emirates Airlines (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 8,999-9,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (141018)


รหัสทัวร์ : THB3-EK-HK-9SEP-14OCT18
ID : 16971
ฮ่องกง-เซินเจิ้น-Museum of Mineral-วัดกวนอู
ช้อปปิ้งหลอหวู่-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ 
วัดแชกง-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : Emirates Airlines (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 8,999-12,999 บาท
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
ความนิยม :

ทัวร์มาเก๊า : GO1 MFM-FD02 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THG1-FD-HK-5OCT-31DEC18
ID : 17278
มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล
เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่-เซินเจิ้น
หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งหลอวู่-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ
ฮ่องกง- วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 9,888-16,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 2 วัน 1 คืน (271018)


รหัสทัวร์ : THW2-HX-HK-22SEP-27OCT18
ID : 17230
ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรม-เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
ช้อปปิ้ง-Symphony of Lights-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งซิตี้เกท
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 9,888-12,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : HC1-CX Saver ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์น้ำพุ 3 วัน (290319)


รหัสทัวร์ : THW2-CX-HK-11OCT18-29MAR19
ID : 17225
เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-วัดกวนอู
พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ 3 มิติ
Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง
สายการบิน : Cathay Pacific Airways (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61-มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 9,999-13,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : CTP1 HX ดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน (200119)


รหัสทัวร์ : THH13-HX-HK-20SEP18-20JAN19
ID : 17186
ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-เซิ่นเจิ้น-วัดเทพเจ้ากวนอู
ร้านบัวหิมะร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-ร้านหยก
ช้อปปิ้งหลอหวู่-โชว์ม่านน้ำ-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
จิวเวลรี่-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนน นาทาน  
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย. 61-ม.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 9,999-12,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : HongKong Shenzhen 3 วัน 2 คืน (250119)


รหัสทัวร์ : THK8-CX-HK-12OCT18-25JAN19
ID : 17158
ฮ่องกง-ห้าง City Gate Outlet-เซินเจิ้น
วัดกวนอู-ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ
Lowu Center-วัดแชกงหมิว-วัดหว่องไท่ซิน
เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ-งานฮวงจุ้ย-ย่านจิมซาจุ่ย 
สายการบิน : Cathay Pacific Airways (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61-ม.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 9,999-15,900 บาท
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
ความนิยม :

ทัวร์มาเก๊า : HKG07 มาเก๊า จู่ไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง แก้ปีชง เปิดดวงเศรษฐี (270918)


รหัสทัวร์ : THG15-HX-HK-9AUG-27SEP18
ID : 16132
เมืองมาเก๊า –วัดอาม่า- ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้
ร้านขายของฝาก- เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า
เมืองจู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ
ร้านผ้าไหม -สวนหยวนหมิงหยวน-เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู
ร้านหยก - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์-เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์
วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก
ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย-ดิวตี้ ฟรี
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : HK001 ฮ่องกง - เซินเจิ้น 3D2N (261018)


รหัสทัวร์ : THH5-CX-HK-31MAY-26OCT18
ID : 14394
ฮ่องกง – เซินเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอหวู่ - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก
ร้านบัวหิมะ – จำลองหมู่บ้านฮอลล์แลนด์
ช้อปปิ้งตงเหมิน - โชว์น้ำแบบ 3 D   
วัดแชกงหมิว – ร้านจิวเวอรี่ - อิสระช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : Cathay Packfic Airways (CX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 9,999 - 12,999 บาท
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
ความนิยม :

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-FD002 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (290918)


รหัสทัวร์ : THG1-FD-HK-6JUL-29SEP18
ID : 15540
มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล
เซนาโด้สแควร์ -  เวเนเชี่ยน – จูไห่-ถนนคู่รัก
สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์-ฮ่องกง
วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-14,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : GO1HKG-FD005 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (271018)


รหัสทัวร์ : THG1-FD-HK-6JUL-27OCT18
ID : 15537
ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง
เซินเจิ้น-หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)-วัดหวังต้าเซียน
วัดแชกงหมิว– อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-14,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : HKG20 ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน (191018)


รหัสทัวร์ : THZ1-HX-HK-9MAR-19OCT18
ID : 13487
ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอวู่-จูไห่-สวนหยวนหมิงหยวน
ชมโชว์อันตระการตา-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 10,999-13,999 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด