In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : SUPERB FLOW SINGAPORE PLUS 3 วัน 2 คืน (270319)


รหัสทัวร์ : THS12-SL-SG-20SEP18-27MAR19
ID : 17143
สิงคโปร์-MERLION-วัดเจ้าแม่กวนอิม
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง-GARDEN BY THE BAY
มารีน่า เบย์ แซนด์-ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT  
Duty Free Shop-วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์
ย่านลิตเติ้ลอินเดีย-ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย. 61-มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 7,999-8,299 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : GO1SIN-3K004 SINGAPORE SAVE SAVE ถูกสุด คุ้มเวอร์ 3 วัน 2 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THG1-3K-SG-4AUG-31DEC18
ID : 15976
GARDEN BY THE BAY –ย่าน Clarke Quay
มารีน่าเบย์แซนส์-อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House
เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
ไชน่าทาวน์ – ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งที่ถนนออร์ชาร์ด
สายการบิน : JETSTAR (3K)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,900-14,900 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : SINGAPORE SO SHIOK!! (SL) (280419)


รหัสทัวร์ : THS12-SL-SG-16NOV18-28APR19
ID : 17967
เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์
Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว
ย่านไชน่าทาวน์ –  ย่านลิตเติ้ลอินเดีย
ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-17,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : SINGAPORE SCOOT AWESOME (121019)


รหัสทัวร์ : THS12-TR-SG-8MAR-12OCT19
ID : 17957
ไชน่าทาวน์- Garden By The Bay
Marina Bay Sands-Duty Free Shop
ช็อปปิ้ง Orchard
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-12,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : SINGAPORE SO SHIOK!! (FD) (100519)


รหัสทัวร์ : THS12-FD-SG-22FEB-10MAY19
ID : 17966
เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์
Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว-ย่านไชน่าทาวน์
ย่านลิตเติ้ลอินเดีย-ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,999-15,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : SINGAPORE SO SHIOK!! (TR) (100519)


รหัสทัวร์ : THS12-TR-SG-18JAN-10MAY19
ID : 17965
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY
มารีน่า เบย์ แซนด์-เมอไลอ้อน - Duty Free Shop
วัดพระเขี้ยวแก้ว-ย่านไชน่าทาวน์-ช้อปปิ้ง ORCHARD
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,999-16,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : SIN14 SINGAPORE SUPER FUN 3D2N BY SQ (291218)


รหัสทัวร์ : THZ1-SQ-SG-6JUL-29DEC18
ID : 15388
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – Merlion Park
การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าโดม)
มารีน่าเบย์แซน – ชมโชว์ Spectra Light & Water Show
วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,888-14,888 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : SUPERB SINGAPORE SCOOT AWESOME 3 วัน 2 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THS12-TR-SG-12OCT-31DEC18
ID : 17144
Singapore-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
Garden by the bay-Duty Free Shop
ไชน่าทาวน์-ช็อปปิ้ง Orchard 
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 12,955-14,955 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : SINGAPORE MAGNIFICENT 4D3N (250419)


รหัสทัวร์ : THS12-SL-SG-22NOV18-25APR19
ID : 17964
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – วัดเจ้าแม่กวนอิม
GARDEN BY THE BAY – Orchard
ท่าเรือ CLARKE QUAY-ไชน่าทาวน์
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-18,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : BZSIN01 SINGAPORE SUPER PEAK 3D2N (280619)


รหัสทัวร์ : THZ1-SQ-SG-18JAN-28JUN19
ID : 17765
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค
การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน
ชมโชว์น้ำพุ Spectra Light & Water Show 
วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว
ฮาจิเลน - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-17,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : GO1SIN-SQ001 SINGAPORE SAVE SAVE บินหรู ราคาเบา เบา 3 วัน 2 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THG1-SQ-SG-6OCT-31DEC18
ID : 17387
GARDEN BY THE BAY –ย่าน Clarke Quay
มารีน่าเบย์แซนส์-อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House
เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
ไชน่าทาวน์ – ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งที่ถนนออร์ชาร์ด
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,900-16,900 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : SIN15 SINGAPORE SUPER ENJOY 3 วัน 2 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THZ1-3K-SG-20OCT-31DEC18
ID : 16864
สิงคโปร์-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง-MERLION PARK
การ์เด้น บายเดอะเบย์-มารีน่าเบย์แซน
ชมโชว์ SPETRA LIGHT & WATER SHOW 
วัดเจ้าแม่กวนอิม-วัดพระเขี้ยวแก้ว-ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด 
สายการบิน : JETSTAR (3K)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 13,999-22,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : SINGAPORE EPIC (SL) 3 วัน 2 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THS12-SL-SG-2NOV-31DEC18
ID : 16297
GARDEN BY THE BAY– วัดเจ้าแม่กวนอิม
ย่าน Clarke Quay -  มารีน่า เบย์ แซนด์
นั่ง EXPRESS TRAIN-เข้า Universal Studio (รวมค่าบัตร)
เที่ยวสวนสนุกเต็มวัน-เมอไลอ้อน - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย
วัดพระเขี้ยวแก้ว-ย่านไชน่าทาวน์-ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,999-18,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : SINGAPORE EPIC 3 วัน 2 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THS12-SQ-SG-7SEP-31DEC18
ID : 16838
สิงคโปร์-ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน
GARDEN BY THE BAY
ย่าน Clarke Quay-มารีน่า เบย์ แซนด์         
เกาะเซ็นโตซ่า-วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง-ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด 
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINE (SQ) 
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 15,999-21,555 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : GO1SIN-FD001 SINGAPORE SAVE SAVE ราคาเบา เบา 3 วัน 2 คืน (291218)


รหัสทัวร์ : THG1-FD-SG-29DEC18-2JAN19
ID : 17386
GARDEN BY THE BAY –ย่าน Clarke Quay
มารีน่าเบย์แซนส์-อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House
เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
ไชน่าทาวน์ – ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งที่ถนนออร์ชาร์ด
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : SINGAPORE TWO THEME PARK (090519)


รหัสทัวร์ : THS12-TR-SG-28DEC18-9MAY19
ID : 17958
Legoland – ยะโฮร์บารู – Marina Bay Sand
เมอร์ไลอ้อน - Universal Studio Singapore (ไม่รวมค่าบัตร)
คลากคีย์-วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์
Fountain Of Wealth – Garden by The Bay
Duty Free Shop-ถนนออร์ชาร์ด
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,999-18,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : SYMBOLIC SINGAPORE (270419)


รหัสทัวร์ : THS12-SQ-SG-4JAN-27APR19
ID : 17961
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – GARDEN BY THE BAY (Inc. Skyway)
Dinner at Song Fa - มารีน่า เบย์ แซนด์-เมอไลอ้อน
UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)-Dinner at Boon Tong Kee
ล่องเรือ BUMBOAT (รวมค่าบัตร)-วัดเจ้าแม่กวนอิม
Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์
ช้อปปิ้ง ORCHARD
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,999-21,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : SINGAPORE CELEBRATE 3D2N (301218)


รหัสทัวร์ : THS12-SQ-SG-30DEC18-1JAN19
ID : 17959
GARDEN BY THE BAY – ย่าน Clarke Quay
มารีน่า เบย์ แซนด์-เมอไลอ้อน
UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)
วัดพระเขี้ยวแก้ว-ย่านไชน่าทาวน์
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : SUPERB SINGAPORE FULLY BOOKED 3 วัน 2 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THS12-SQ-SG-21SEP-31DEC18
ID : 17146
สิงคโปร์-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง-Singapore Flyer 
GARDEN BY THE BAY-มารีน่า เบย์ แซนด์
เมอไลอ้อน-UNIVERSAL STUDIO+S.E.A. Aquarium
BUMBOAT-Duty Free Shop
วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์-ช้อปปิ้ง ORCHARD 
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINE (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 22,999-23,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : GO1CNXSIN-MI002 บินตรง !! เชียงใหม่ สิงคโปร์ Universal Studios 3 วัน 2 คืน (291218)


รหัสทัวร์ : THG1-MI-SG-13OCT-29DEC18
ID : 16537
สิงคโปร์-เมอร์ไลออน-มารีน่า เบย์ แซนด์
ชมแสงสียามราตรี ย่าน Clarke Quay ริมแม่น้ำสิงคโปร์
นั่ง Cable Car (1way)-สนุกสนานเต็มวันใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
อิสระช้อปปิ้ง ถนนออร์ชาร์ด-ไชน่าทาวน์-วัดเจ้าแม่กวนอิม
สายการบิน : SILK AIR (MI)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 24,900-26,900บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด