In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : SUPERB FLOW SINGAPORE PLUS 3 วัน 2 คืน (270319)


รหัสทัวร์ : THS12-SL-SG-20SEP18-27MAR19
ID : 17143
สิงคโปร์-MERLION-วัดเจ้าแม่กวนอิม
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง-GARDEN BY THE BAY
มารีน่า เบย์ แซนด์-ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT  
Duty Free Shop-วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์
ย่านลิตเติ้ลอินเดีย-ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย. 61-มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 7,999-8,299 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : SINGAPORE SO SHIOK!! (SL) (280419)


รหัสทัวร์ : THS12-SL-SG-11JAN-28APR19
ID : 17967
เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์
Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว
ย่านไชน่าทาวน์ –  ย่านลิตเติ้ลอินเดีย
ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-16,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : SINGAPORE SCOOT AWESOME (121019)


รหัสทัวร์ : THS12-TR-SG-8MAR-12OCT19
ID : 17957
ไชน่าทาวน์- Garden By The Bay
Marina Bay Sands-Duty Free Shop
ช็อปปิ้ง Orchard
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-12,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : SINGAPORE SO SHIOK!! (FD) (100519)


รหัสทัวร์ : THS12-FD-SG-22FEB-10MAY19
ID : 17966
เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์
Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว-ย่านไชน่าทาวน์
ย่านลิตเติ้ลอินเดีย-ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,999-15,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : SINGAPORE SO SHIOK!! (TR) (100519)


รหัสทัวร์ : THS12-TR-SG-18JAN-10MAY19
ID : 17965
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY
มารีน่า เบย์ แซนด์-เมอไลอ้อน - Duty Free Shop
วัดพระเขี้ยวแก้ว-ย่านไชน่าทาวน์-ช้อปปิ้ง ORCHARD
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,999-16,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : GO1SIN-3K004 SINGAPORE SAVE SAVE ถูกสุด คุ้มเวอร์ 3 วัน 2 คืน (180519)


รหัสทัวร์ : THG1-3K-SG-8DEC18-18JUN19
ID : 18197
GARDEN BY THE BAY-ย่าน Clarke Quay-มารีน่าเบย์แซนส์
อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House-เมอร์ไลออน-โรงละครเอสพลานาด
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง-ไชน่าทาวน์-ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว-ศูนย์สมุนไพรและยาแผนโบราณ
โรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย-ช้อปปิ้งที่ถนนออร์ชาร์ด
สายการบิน : JETSTAR (3K)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค. 61-พ.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 12,900-17,900 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : SINGAPORE MAGNIFICENT 4D3N (250419)


รหัสทัวร์ : THS12-SL-SG-22NOV18-25APR19
ID : 17964
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – วัดเจ้าแม่กวนอิม
GARDEN BY THE BAY – Orchard
ท่าเรือ CLARKE QUAY-ไชน่าทาวน์
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-18,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : BZSIN01 SINGAPORE SUPER PEAK 3D2N (280619)


รหัสทัวร์ : THZ1-SQ-SG-18JAN-28JUN19
ID : 17765
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค
การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน
ชมโชว์น้ำพุ Spectra Light & Water Show 
วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว
ฮาจิเลน - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-17,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : GO1SIN-FD001 SINGAPORE SAVE SAVE ราคาเบา เบา 3 วัน 2 คืน (180519)


รหัสทัวร์ : THG1-FD-SG-29DEC18-18MAY19
ID : 18196
GARDEN BY THE BAY-ย่าน Clarke Quay-มารีน่าเบย์แซนส์
อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House-เมอร์ไลออน
โรงละครเอสพลานาด-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง-ไชน่าทาวน์-ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว
ศูนย์สมุนไพรและยาแผนโบราณ-โรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย
ช้อปปิ้งที่ถนนออร์ชาร์ด
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค. 61-พ.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 13,900-17,900 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : GO1SIN-SQ004 SINGAPORE SAVE SAVE บินหรู เที่ยวสบาย 3 วัน 2 คืน (290619)


รหัสทัวร์ : THG1-SQ-SG-4JAN-29JUN19
ID : 18194
สิงคโปร์-GARDEN BY THE BAY-วัดเจ้าแม่กวนอิม
ย่าน Clarke Quay -มารีน่า เบย์ แซนด์-เมอร์ไลออน-Fountain of Wealth
ไชน่าทาวน์-วัดพระเขี้ยวแก้ว-ศูนย์สมุนไพรและยาแผนโบราณ
โรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย - อิสระช้อปปิ้งออร์ชาร์ด 
สายการบิน : Singapore Airlines (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย. 62 ราคาเริ่มต้น 13,900-17,900 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : SINGAPORE TWO THEME PARK (090519)


รหัสทัวร์ : THS12-TR-SG-28DEC18-9MAY19
ID : 17958
Legoland – ยะโฮร์บารู – Marina Bay Sand
เมอร์ไลอ้อน - Universal Studio Singapore (ไม่รวมค่าบัตร)
คลากคีย์-วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์
Fountain Of Wealth – Garden by The Bay
Duty Free Shop-ถนนออร์ชาร์ด
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,999-18,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : SYMBOLIC SINGAPORE (270419)


รหัสทัวร์ : THS12-SQ-SG-4JAN-27APR19
ID : 17961
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – GARDEN BY THE BAY (Inc. Skyway)
Dinner at Song Fa - มารีน่า เบย์ แซนด์-เมอไลอ้อน
UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)-Dinner at Boon Tong Kee
ล่องเรือ BUMBOAT (รวมค่าบัตร)-วัดเจ้าแม่กวนอิม
Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์
ช้อปปิ้ง ORCHARD
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,999-21,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
ความนิยม :

ทัวร์สิงคโปร์ : GO1SIN-3K003 สิงคโปร์ครบสูตร 4วัน 3คืน (130419)


รหัสทัวร์ : THG1-3K-SG-29DEC18-13APR19
ID : 18088
GARDEN BY THE BAY-ล่องเรือ Bumboat
มารีน่าเบย์แซนส์-พัก PARK AVENUE HOTEL
Universal Studio of Singapore-สวนนกจูร่ง
เกาะเซ็นโตซ่า-4D-ชมโชว์ “Wings of Time”
อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House
เมอร์ไลออน-โรงละครเอสพลานาด-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
ไชน่าทาวน์-ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว-ช้อปปิ้งที่ถนนออร์ชาร์ด
สายการบิน : JETSTAR (3K)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 25,900-27,900 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด