In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ความนิยม :

ทัวร์ญี่ปุ่น : HJO-TR43-B03 HAPPY OSAKA NARA KYOTO KOBE (310319)


รหัสทัวร์ : THH3-TR-JP-04NOV-31MAR19
ID : 15746
นารา- วัดโทไดจิ- เกียวโต- วัดคิโยมิสึ
ศาลเจ้าเฮอัน - สาธิตการชงชา - DUTY FREE   
เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน  -ปราสาทโอซาก้า
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,765 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ความนิยม :

ทัวร์ญี่ปุ่น : HJO-XW53-C03 HAPPY OSAKA KYOTO NARA KOBE ไม่พูดมากเจ็บคอ 5D3N (220319)


รหัสทัวร์ : THH3-XW-JP-28OCT18-22MAR19
ID : 17779
โกเบ - หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28
คิตะโนะ อิจินคัง-วัดโทไดจิ
วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮอัน
ปราสาทโอซาก้า- สาธิตการชงชา
DUTY FREE   
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,876-29,876 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ความนิยม :

ทัวร์ญี่ปุ่น : JXJ13 Pinkmoss Festival Tokyo Fuji Pinkmoss 4D3N (250519)


รหัสทัวร์ : THB12-XJ-JP-15APR-25MAY19
ID : 18695
โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ทุ่งพิงค์มอส – โออิชิปาร์ค - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku - นาริตะ
วัดนาริตะ  - ร้านดองกี้ – ห้างAeon Mall
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,900-25,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ความนิยม :

ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (130319)


รหัสทัวร์ : THZ2-MM-JP-22NOV18-13MAR19
ID : 17985
โอกินาว่าเวิลด์  - ถ้ำเกียวคุเซ็นโด – หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว
ช็อปปิ้งชินโตชิน-ศาลเจ้านามิโนอูเอะ
ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน)
หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก
จูราอุมิอควาเรียม-อเมริกันวิลเลจ 
สายการบิน : PEACH AIR (MM)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,900-26,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ความนิยม :

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT08 TOKYO ยืน 1 5D3N (190319)


รหัสทัวร์ : THG15-SL-JP-6DEC18-19MAR19
ID : 17950
โตเกียว (นาริตะ)-วัดอาซากุสะ-โอชิโนะ ฮัคไค
โกเท็มบะเอาท์เล็ท-ลานสกี ฟูจิเทน
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ช้อปปิ้งชินจุกุ
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,900-35,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ความนิยม :

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT01 TOKYO รวบตึง 4D3N (190319)


รหัสทัวร์ : THG15-XJ-JP-2FEB-19MAR19
ID : 18710
โตเกียว – วัดอาซากุสะ-ลานสกี ฟูจิเทน
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะ ฮัคไค
ช้อปปิ้งจุใจชินจุกุ-นาริตะ-วัดนาริตะ
อิออน มอลล์ นาริตะ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,999-24,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ความนิยม :

ทัวร์ญี่ปุ่น : JXJ12 Sakura Festival โตเกียว ฟูจิ ซากุระ 4 วัน 3 คืน (140419)


รหัสทัวร์ : THB12-XJ-JP-9MAR-14APR19
ID : 18628
นาริตะ – วัดนาริตะ – ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
โอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
ซากุระริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ-โตเกียว
ช้อปปิ้งชินจูกุและ Laox Shinjuku-วัดอาซากุสะ
ซากุระสวนอุเอโนะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้
ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม - ชิบะ-ร้านดองกี้ – ห้างAeon Mall
ชมงานไฟฤดูหนาว Tokyo German Village
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 19,888-35,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ความนิยม :

ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW21 Osaka Autumn Snow 5 วัน 3 คืน (220319)


รหัสทัวร์ : THB12-XW-JP-28OCT18-22MAR19
ID : 17374
โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง
เกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ศาลเจ้าเฮอัน
พิธีชงชา ใส่ชุดกิโมโน-ชินไซบาชิ-โกเบ
หุ่น Tetsujin 28 หรือลานสกี Rokkosan Snow Park
Expo City – ปราสาทโอซาก้า-ห้าง Donton Plaza
ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,888-29,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ความนิยม :

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT02 TOKYO ซากุระ ชนะน๊อค 4D3N (090419)


รหัสทัวร์ : THG15-XJ-JP-20MAR-9APR19
ID : 18709
โตเกียว – วัดอาซากุสะ-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ
ช้อปปิ้งตลาดอาเมโยโกะ-นาริตะ-วัดนาริตะ
อิออน มอลล์
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-25,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ความนิยม :

ทัวร์ญี่ปุ่น : AZNRT02 TOKYO LOVING COLD 5D 3N (190319)


รหัสทัวร์ : THZ1-SL-JP-5JAN-19MAR19
ID : 18295
นาริตะ – โอชิโนะฮัคไค – โอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ลานสกี ฟูจิเท็น
เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น- วัดอาซากุสะ
ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  – ช้อปปิ้งชินจูกุ - ดิวตี้ฟรี - วัดนาริตะซัง
ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ – โอไดบะ – อิออน มอลล์
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-26,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ความนิยม :

ทัวร์ญี่ปุ่น : HJT-XW53-B01 HAPPY TOKYO HIPSTER 5D3N (100319)


รหัสทัวร์ : THH3-XW-JP-28NOV18-10MAR19
ID : 17776
นาริตะ - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU-ลานสกี
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE
สาธิตการชงชา - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
หุบเขาโอวาคุดานิ
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,234-36,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ความนิยม :

ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW16 Tokyo Winter White โตเกียว ฟูจิ สกี 5 วัน 3 คืน (070319)


รหัสทัวร์ : THB12-XW-JP-1DEC18-7MAR19
ID : 17128
โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ฟูจิออนเซ็น
ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ลานสกีฟูจิเท็น
โอชิปาร์ค-พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-ทะเลสาบคาวากูจิโกะ
ชินจูกุ-วัดนาริตะ-ร้านดองกี้-ห้างอิออนมอลล์
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค. 61-มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 21,900-35,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ความนิยม :

ทัวร์ญี่ปุ่น : JXJ11 Snow Sakura Tokyo Fuji Ski Kawazu 4D3N (070319)


รหัสทัวร์ : THB12-XJ-JP-8FEB-7MAR19
ID : 18694
โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้
กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn - โออิโสะ-เมืองคาวาซุ
Kawazu Sakura Festival 2019 – Mishima Skywalk
โอชิโนะฮักไก-ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ลานสกีฟูจิเท็น – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-ช้อปปิ้งชินจูกุ
นาริตะ-วัดนาริตะ - ร้านดองกี้
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,988-24,988 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ความนิยม :

ทัวร์ญี่ปุ่น : AZNRT10 TOKYO STRONG WINTER 5D3N (190319)


รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-JP-9JAN-19MAR19
ID : 17322
นาริตะ-อาซากุสะ-เก็บภาพประทับใจโตเกียว สกายทรี
โอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต-ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ
ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,999-26,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ความนิยม :

ทัวร์ญี่ปุ่น : HJT-XW53-A01 HAPPY TOKYO SNOW โชว์เหนือ 5D3N (100319)


รหัสทัวร์ : THH3-XW-JP-28NOV-10MAR19
ID : 15750
นาริตะ - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU - บุฟเฟ่ห์ ขาปู 
ลานสกี - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE
สาธิตการชงชา วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
หุบเขาโอวาคุดานิ - หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ
ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชินจุกุ - โอไดบะ                           
อิออน – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น
สายการบิน : NOK SCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 22,345 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ความนิยม :

ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP23-XW PRO OSAKA COVER นารา เกียวโต โกเบ 5 DAYS 3 NIGHT (240319)


รหัสทัวร์ : THJ6-XW-JP-11JAN-24MAR19
ID : 18637
ชมกวางเมืองนารา-วัดโทไดจิ-เกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ชงชาแบบญี่ปุ่น- ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-Expo city
โกเบ-หุ่นยนต์ Tetsujin 28-เดินเล่นอ่าวโกเบ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
DUTY FREE-ช้อปปิ้งชินไชบาชิ-ริงกุ เอ้าเลต
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 22,888-26,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ความนิยม :

ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP14-XW PRO TOKYO FUJI DISNEYLAND ภาค 3 (310119)


รหัสทัวร์ : THJ6-XW-JP-29NOV18-31JAN19
ID : 18022
วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้
ลานสกีฟูจิเท็น-ชมวิวฟูจิที่โออิชิปาร์ค-ชงชาแบบญี่ปุ่น
ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ-หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค
มิตซุยเอ้าท์เลต พาร์ค-วัดนาริตะซัน-ถนนช้อปปิ้งหน้าวัดนาริตะ
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 22,888-30,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ความนิยม :

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT06 กระซิบรัก ผ่านลมหนาว 5D3N (190319)


รหัสทัวร์ : THG15-XW-JP-1JAN-19MAR19
ID : 17517
โตเกียว – วัดอาซากุสะ - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท
ลานสกี ฟูจิเทน - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ชงชาแบบญี่ปุ่น-หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ
ดูประดับไฟที่ Germen Village-วัดนาริตะซัน
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 22,900-28,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ความนิยม :

ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP15-XW PRO TOKYO BANANA II 5 DAYS 3 NIGHT (100319)


รหัสทัวร์ : THJ6-XW-JP-6JAN-10MAR19
ID : 18019
เกาะโอไดบะ-โทโยซุ-เทพีเสรีภาพ กันดั้มตัวใหม่ Rx
O UNICORN โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้-ลานสกีฟูจิเท็น
โออิชิปาร์ค-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-ชงชาแบบญี่ปุ่น
ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ-โตเกียว-ร้านAKA JEWELRY
ช้อปปิ้งชินจูกุ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ
ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-อิออนมอลล์
ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านเยอรมัน
วัดนาริตะซัน-Naritasan omotesando Street
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,888-28,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
ความนิยม :

ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW17 Winter Snow Tokyo โตเกียว ฟูจิ สกี 5 วัน 3 คืน (220319)


รหัสทัวร์ : THB12-XW-JP-30NOV18-22MAR19
ID : 17129
วัดนาริตะ-Naritasan Omotesando Street-ยามานาชิ
ฟูจิออนเซ็น-ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ลานสกีฟูจิเท็น
โอชิโนะฮักไก-ทะเลสาบคาวากูจิโกะ-โตเกียว-ชินจูกุ
วัดอาซากุสะ-ถ่ายรูปวิวโตเกียวสกายทรี-AKAจิวเวอร์รี่
ฮาราจูกุ-เกาะโอไดบะ-ตลาดปลาแห่งใหม่ โทโยสุ
ห้างไดเวอร์ซิตี้ กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn
นาริตะ -ร้านดองกี้-ห้างอิออนมอลล์
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย. 61-มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 23,888-38,888 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด