In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : GO1PVG-FM002 เซี่ยงไฮ้ โปรโมชั่น 4 วัน 3 คืน (191218)


รหัสทัวร์ : THG1-FM-CN-6SEP-19DEC18
ID : 16782
เซี่ยงไฮ้-รถไฟแม่เหล็ก-ขึ้นตึกจินเหมา
ศูนย์หยก-ถนนนานกิง-ร้าน Starbuck Reserve Roastery
ศูนย์นวดเท้า-เมืองโบราณชีเป่ากู่เจิ้น-หาดไว่ทาน
อุโมงเลเซอร์-ย่านซินเทียนตี้-วัดพระหยกขาว
ศูนย์ผ้าไหม-บุฟเฟต์ซีฟู้ด-ตลาดเฉินหวงเมี่ยว
สายการบิน : Shanghai Airlines (FM)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 9,888-13,888 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : GO1CAN-CZ002 กวางเจา เซินเจิ้น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (301218)


รหัสทัวร์ : THG1-CZ-CN-30AUG-30DEC18
ID : 16767
กวางเจา-เมืองโบราณลีวาน-ซ่างเซี่ยจิ่ว
ล่องเรือชมวิวแม่น้ำจูเจียง-อนุสาวรีย์ 5 แพะ
เซินเจิ้น-ร้านสมุนไพรจีน-ร้านหยก
หมู่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
วัดกวนอู-เซินเจิ้น
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 9,900-14,900 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : GO1KMG-MU003 SUPER SAVE คุนหมิง ถ้ำไซอิ๋ว สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (191218)


รหัสทัวร์ : THG1-MU-CN-1SEP-19DEC18
ID : 16432
คุนหมิง-ตงชวน-แผ่นดินสีแดง+ชมพระอาทิตย์ตก
ถางเตี้ยน-ภูเขาเจี่ยวจื่อซาน-ถ้ำไซอิ๋ว-สะพานแก้ว
ร้านบัวหิมะ-อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-สวนน้ำตกคุนหมิง
ร้านยางพารา-อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก
สายการบิน : China Eastern Airlines (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 9,900-14,900 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : 8L11 คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4 วัน 3 คืน (280219)


รหัสทัวร์ : THB12-8L-CN-20SEP18-28FEB19
ID : 17125
คุนหมิง-ถานเตี้ยน-ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ
ตงชวน-แผ่นดินสีแดงสวนผลไม้
สวนน้ำตกคุนหมิง-ซุ้มประตูม้าทอง
ซุ้มประตูไก่หยก-วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้
สายการบิน : Lucky Air (8L)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย. 61-ก.พ. 62 ราคาเริ่มต้น 9,988-16,989 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : XJ760-761 โปรเบาเบา..เซี่ยงไฮ้ หังโจว อี้อู 5 วัน 3 คืน (161118)


รหัสทัวร์ : THP14-XJ-CN-6SEP-16NOV18
ID : 16827
เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องทะเลสาบซีหู
หมู่บ้านใบชา-อี้อู-ศูนย์การค้าอี้อู
ถนนซินเทียนตี้-หาดไหว่ธาน
ลอดอุโมงค์เลเซอร์-บัวหิมะนวดเท้า
ตลาดเถาเป่า-ร้านหยก-Global Harbor   
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 10,999-13,999 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : XJ760-761 โปรเบาเบา 2..เวี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน (161118)


รหัสทัวร์ : THP14-XJ-CN-6SEP-16NOV18
ID : 16826
เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน
ฟาร์มไข่มุก-หังโจว-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย   
ล่องทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านใบชา-เซี่ยงไฮ้
ร้านยางพารา-ร้านไหม-ช้อปปิ้งถนนซินเทียนตี้  
หาดไหว่ธาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-บัวหิมะนวดเท้า
ตลาดเถาเป่า-ร้านหยก-ตึกสตาร์บัค   
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 10,999-12,999 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : GO1CSX-FD003 Zhangjiajie Super Cool 4 วัน 3 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THG1-FD-CN-1NOV-31DEC18
ID : 16761
ฉางซา-ถนนหวงซิงลู่-ฉางซา-จางเจียเจี้ย
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ถนนคนเดินซีปู้
ศูนย์ใบชา-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์หยก
ภาพวาดทราย-ศูนย์ยางพารา-เขาเทียนเหมินซาน 
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว
สายการบิน : Air Asia (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 11,900-22,900 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : XW-B93 ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน (290918)


รหัสทัวร์ : THB12-XW-CN-31AUG-29SEP18
ID : 16425
เทียนสิน-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง
พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง 
กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)-พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก-ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : NOK SCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : GO1CKG-WE006 SAVE PRICE CHONGQING WULONG 3 วัน 2 คืน (211218)


รหัสทัวร์ : THG1-WE-CN-1SEP-21DEC18
ID : 16769
ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว-อู่หลง
อุทยานหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์
ระเบียงแก้ว-ถนนเจี่ยฟ่างเป่ย-หงหยาต้ง
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 12,900-15,900 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : FD540-541 ประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว 4 วัน 3 คืน (241218)


รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-28OCT-24DEC18
ID : 16803
ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-จางเจียเจี้ย
แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย-สะพานแก้วยาว
ร้านหม้อ-บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า-ศูนย์สุขภาพแอนไอออน
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย-ภูเขาเทียนเหมินซาน
ทางเดินกระจก-ถ้ำประตูสวรรค์-ร้านชา
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 12,999-13,999 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : XW-B92 ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 4 วัน 3 คืน (251018)


รหัสทัวร์ : THB12-XW-CN-22MAR-25OCT18
ID : 13682
เทียนสิน-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง
พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก-ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,888-18,888 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : CSCTUMU02 4D2N ทัวร์เฉิงตู ซุปยาจีน 4 วัน 2 คืน (211018)


รหัสทัวร์ : THC4-MU-CN-20JUL-21OCT18
ID : 15707
ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า)-องค์ผู่เสียนทรงช้าง-ง้อไบ๊
วัดเป้ากั๋ว-พิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะ - ง้อไบ๊-เฉิงตู-ถนนโบราณจินหลี่
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ร้านหมอนยางพารา-ร้านผ้าไหม
ถนนคนเดินชุนซีลู่-ศูนย์การค้า GLOBAL CENTER
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU) 
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,899 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : KWL01 T-SUD GUILING BIG MOUNTIAN 5D4N (311018)


รหัสทัวร์ : THZ1-CZ-CN-11JUL-31OCT18
ID : 14880
กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) – ร้านผ้าไหม
สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลุ-ร้านบัวหิมะ – ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW
เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – ร้านหยก – เขาเซียงกง
เมืองหยางซั่ว-ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว-ล่องแพแม่น้ำอี๋หลง
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
ช้อปปิ้งถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค. - ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,900 - 15,900 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : TG73 เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน (241118)


รหัสทัวร์ : THB12-TG-CN-22SEP-24NOV18
ID : 16398
เซี่ยงไฮ้-เมืองอู๋ซี “เซี่ยงไฮ้น้อย”-วัดหลิงซาน(รวมรถราง)
เมืองหังโจว“สวรรค์บนดิน”-ช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ล่องทะเลสาบซีหู - เมืองเซี่ยงไฮ้“นครปารีสแห่งตะวันออก”
ตลาดเฉินหวงเมี่ยว-หอไข่มุก – อุโมงเลเซอร์ –หาดไว่ทาน
ถนนนานจิงลู่-ตลาดเถาเป่า
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 14,888-18,888 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : CSTSNXW04 4D3N ทัวร์เทียนสิน ปักกิ่ง ฮะเก๋า 4 วัน 3 คืน (181018)


รหัสทัวร์ : THC4-XW-CN-10AUG-18OCT18
ID : 15712
เทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง  
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-ร้านไข่มุก
พระราชวังต้องห้ามกู้กงพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ร้านบัวหิมะ-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง
สายการบิน : NOK SCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.- ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,899 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : GO1KMG-MU004 คุนหมิง ถ่อวเล่อ หมู่บ้านแปะก๊วยพันปี 4 วัน 3 คืน (171118)


รหัสทัวร์ : THG1-MU-CN-29OCT-17NOV18
ID : 16776
คุนหมิง-ผานโจว-แกรนด์แคนยอนแม่น้ำ
ลิ่วเชอเหอ-ถ้ำกวนอิม-ล่องเรือเจียงหยวนเจียงหยวน
สวนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหยินหู-เขาวงกต
หมู่บ้านถ่อวเล่อแปะก๊วยพันปี-ถ่อวเล่อ-สวนน้ำตก
ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง-วัดหยวนทง
ร้านผ้าไหม-เมืองโบรารกวนตู้-ร้านยางพารา-ประตูม้าทองไก่หยก
สายการบิน : China Eastern Airlines (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : CSX12 T-SUD IMPRESSION OF ZHANGJIAJIE 4 วัน 3 คืน (301218)


รหัสทัวร์ : THZ1-WE-CN-12OCT-30DEC18
ID : 17105
ฉางซา-เมืองฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย
ร้านผ้าไหม-แกรนด์แคนยอน-สะพานแก้วยาวที่สุดโลก
ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน-ถนนคนเดินซีปู้เจีย  
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย-ร้านหยก-เทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์-ทางเดินกระจก-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ร้านใบชา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ 
สายการบิน : Thai Smile (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 14,999-23,999 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : CSX01 BREATH OF ZHANGJIAJIE 4 วัน 3 คืน (231018)


รหัสทัวร์ : THZ1-FD-CN-12-23OCT18
ID : 17101
เมืองฉางซา-จางเจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม
แกรนด์แคนยอน-สะพานแก้วยาวที่สุดโลก
ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน-ถนนคนเดินซีปู้เจีย  
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย-ร้านหยก-เทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์-ทางเดินกระจก
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 14,999-17,999 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : PVG07 T-SUD SPIRIT OF SHANGHAI 5 วัน 3 คืน (301218)


รหัสทัวร์ : THZ1-HO-CN-11OCT-30DEC18
ID : 16863
เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน-ศาลาฝานกง
ร้านไข่มุก-ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว-หังโจว
ล่องเรือทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
ร้านผ้าไหม-ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน-เซี่ยงไฮ้
ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY 
ถนนนานกิง-หาดไว่ทาน-ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100
ร้านยาบัวหิมะ-ร้านหยก-ตลาดเถ่าเปา
สายการบิน : JUNEYAO AIRLINES (HO)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 14,999-23,999 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : XW080-079 เทียนสิน ปักกิ่ง 4 วัน 3 คืน (290918)


รหัสทัวร์ : THP14-XW-CN-9-29SEP18
ID : 16834
เทียนสิน-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง-ร้านไข่มุก-พระราชวังฤดูร้อน
ร้านยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง-บัวหิมะ
กำแพงเมืองจีน-ร้านหยก-ผ่านชมสนามกีฬารังนก
บุฟเฟ่ต์บาบีคิว-ผีเซี่ยะ-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย 
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด