In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : GO1PVG-FM002 เซี่ยงไฮ้ โปรโมชั่น 4 วัน 3 คืน (191218)


รหัสทัวร์ : THG1-FM-CN-6SEP-19DEC18
ID : 16782
เซี่ยงไฮ้-รถไฟแม่เหล็ก-ขึ้นตึกจินเหมา
ศูนย์หยก-ถนนนานกิง-ร้าน Starbuck Reserve Roastery
ศูนย์นวดเท้า-เมืองโบราณชีเป่ากู่เจิ้น-หาดไว่ทาน
อุโมงเลเซอร์-ย่านซินเทียนตี้-วัดพระหยกขาว
ศูนย์ผ้าไหม-บุฟเฟต์ซีฟู้ด-ตลาดเฉินหวงเมี่ยว
สายการบิน : Shanghai Airlines (FM)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 9,888-13,888 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : GO1CAN-CZ002 กวางเจา เซินเจิ้น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (301218)


รหัสทัวร์ : THG1-CZ-CN-30AUG-30DEC18
ID : 16767
กวางเจา-เมืองโบราณลีวาน-ซ่างเซี่ยจิ่ว
ล่องเรือชมวิวแม่น้ำจูเจียง-อนุสาวรีย์ 5 แพะ
เซินเจิ้น-ร้านสมุนไพรจีน-ร้านหยก
หมู่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
วัดกวนอู-เซินเจิ้น
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 9,900-14,900 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : GO1KMG-MU003 SUPER SAVE คุนหมิง ถ้ำไซอิ๋ว สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (191218)


รหัสทัวร์ : THG1-MU-CN-1SEP-19DEC18
ID : 16432
คุนหมิง-ตงชวน-แผ่นดินสีแดง+ชมพระอาทิตย์ตก
ถางเตี้ยน-ภูเขาเจี่ยวจื่อซาน-ถ้ำไซอิ๋ว-สะพานแก้ว
ร้านบัวหิมะ-อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-สวนน้ำตกคุนหมิง
ร้านยางพารา-อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก
สายการบิน : China Eastern Airlines (MU)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 9,900-14,900 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : 8L11 คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4 วัน 3 คืน (280219)


รหัสทัวร์ : THB12-8L-CN-20SEP18-28FEB19
ID : 17125
คุนหมิง-ถานเตี้ยน-ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ
ตงชวน-แผ่นดินสีแดงสวนผลไม้
สวนน้ำตกคุนหมิง-ซุ้มประตูม้าทอง
ซุ้มประตูไก่หยก-วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้
สายการบิน : Lucky Air (8L)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย. 61-ก.พ. 62 ราคาเริ่มต้น 9,988-16,989 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : GO1TSN-XW001 SPECIAL ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน (261218)


รหัสทัวร์ : THG1-XW-CN-16OCT-26DEC18
ID : 17573
ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง
พระราชวังฤดูร้อน – ผลิตภัณฑ์ไข่มุก
ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ชมกายกรรมปักกิ่ง
ศูนย์อัญมณีหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
ผ่านชมสนามกีฬารังนก-ศูนย์เครื่องรางผีเซียะ – ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,888-16,888 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : CSX1WE แกรนด์แคนยอน จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน (211218)


รหัสทัวร์ : THH13-WE-CN-9NOV-21DEC18
ID : 17590
ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย – ร้านใบชา
แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก
ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดเขียนทราย – ร้านหยก
เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-ร้านผ้าไหม
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,555-14,555 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : BZKMG02 T-SUD KUNMING SNOW MOUNTAIN 4D3N BY 8L (280319)


รหัสทัวร์ : THZ1-8L-CN-16NOV18-28MAR19
ID : 17737
คุนหมิง - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า)
เมืองตงซวน – ชมผืนดินสีแดงแห่งตงซวน
วัดหยวนทง - ร้านยาสมุนไพรบัวหิมะ
สวนน้ำตก – ประตูม้าทองไก่หยก 
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-17,999 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : CSPEKMU01 ปักกิ่ง เป็ดตุ๋นเต้าเจี้ยว 5 วัน 3 คืน (281218)


รหัสทัวร์ : THC4-MU-CN-7NOV-28DEC18
ID : 17361
ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านนวดเท้า
หอฟ้าเทียนถาน-ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน-ร้านผ้าไหม-วัดหลิงกวง-ตลาดหงเฉียว
ร้านไข่มุก-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก-ถนนหวังฟูจิ่ง
วัดลามะ-ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,899-25,899 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : GO1CKG-WE006 SAVE PRICE CHONGQING WULONG 3 วัน 2 คืน (211218)


รหัสทัวร์ : THG1-WE-CN-1SEP-21DEC18
ID : 16769
ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว-อู่หลง
อุทยานหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์
ระเบียงแก้ว-ถนนเจี่ยฟ่างเป่ย-หงหยาต้ง
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 12,900-15,900 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : FD540-541 ประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว 4 วัน 3 คืน (241218)


รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-28OCT-24DEC18
ID : 16803
ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-จางเจียเจี้ย
แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย-สะพานแก้วยาว
ร้านหม้อ-บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า-ศูนย์สุขภาพแอนไอออน
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย-ภูเขาเทียนเหมินซาน
ทางเดินกระจก-ถ้ำประตูสวรรค์-ร้านชา
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 12,999-13,999 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : CSDYGCZ02 จางเจียเจี้ย ขนมจีบเห็ดหอม 3 วัน 2 คืน (301218)


รหัสทัวร์ : THC4-CZ-CN-30NOV-30DEC18
ID : 17659
จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
จิตรกรรมภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,899-16,899 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : TG73 เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน (241118)


รหัสทัวร์ : THB12-TG-CN-22SEP-24NOV18
ID : 16398
เซี่ยงไฮ้-เมืองอู๋ซี “เซี่ยงไฮ้น้อย”-วัดหลิงซาน(รวมรถราง)
เมืองหังโจว“สวรรค์บนดิน”-ช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ล่องทะเลสาบซีหู - เมืองเซี่ยงไฮ้“นครปารีสแห่งตะวันออก”
ตลาดเฉินหวงเมี่ยว-หอไข่มุก – อุโมงเลเซอร์ –หาดไว่ทาน
ถนนนานจิงลู่-ตลาดเถาเป่า
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 14,888-18,888 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : KMG004 คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจือ 4 วัน 3 คืน (221218)


รหัสทัวร์ : THS6-FD-CN-20OCT-22DEC18
ID : 17673
คุนหมิง-ตงชวน –ผืนดินสีแดงตงชวน+ชมพระอาทิตย์ตกดิน
ผืนดินสีแดงตงชวน+ชมพระอาทิตย์ขึ้น - ถางเตี้ยน
ภูเขาหิมะ-เจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) 
บัวหิมะ - สวนน้ำตกคุนหมิง - ร้านหยก
วัดหยวนทง -ร้านผ้าไหม
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,900-17,900 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : จางเจียเจี้ย แกรนแคนย่อน 4 วัน 3 คืน (281118)


รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-2-28NOV18
ID : 17787
ฉางซา – จางเจียเจี้ย – ศูนย์สมุนไพรจีน
สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน-ภาพวาดหินทราย
ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า)
ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – ฉางเต๋อ 
ถนนโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย – วัดไคฟู
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 14,999-15,999 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : BZTSN01 AMAZING BEIJING TIANJIN 5D3N BY XW (220319)


รหัสทัวร์ : THZ1-XW-CN-2NOV18-22MAR19
ID : 17597
เทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง 
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม
ร้านหยก – พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก
ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ-ร้านนวดฝ่าเท้า
ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง     
หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
ตลาดรัสเซีย – ร้านปี่เซียะ-ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE
สวนจิ้งหยวน - ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน – ถนนอิตาลี
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-21,999 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : CSX12 T-SUD IMPRESSION OF ZHANGJIAJIE 4 วัน 3 คืน (301218)


รหัสทัวร์ : THZ1-WE-CN-12OCT-30DEC18
ID : 17105
ฉางซา-เมืองฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย
ร้านผ้าไหม-แกรนด์แคนยอน-สะพานแก้วยาวที่สุดโลก
ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน-ถนนคนเดินซีปู้เจีย  
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย-ร้านหยก-เทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์-ทางเดินกระจก-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ร้านใบชา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ 
สายการบิน : Thai Smile (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 14,999-23,999 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : TG78_PEK กำแพงเมืองจีน-ล่องเรือมังกรชมพระราชวังฤดูร้อน ชมวิวพระราชวังต้องห้าม ในมุมที่สวยที่สุดในโลก 5 วัน 3 คืน (061218)


รหัสทัวร์ : THM1-TG-CN-23AUG-6DEC18
ID : 15884
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง
ชมวิวพระราชวังต้องห้าม-ร้านชา
หอฟ้าเทียนถาน - ร้านยางพารา
ล่องเรือมังกรชมพระราชวังฤดูร้อน
ร้านไข่มุก - วัดลามะ - ร้านผีเซี๊ยะ
ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง-หยก - บัวหิมะ
กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน
ผ้าไหม - ถนนหนานโหลวกู่เซียง  
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,999-16,999 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : PVG04 T-SUD HAVEN OF SHANGHAI 5D3N (281218)


รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-CN-13OCT-28DEC18
ID : 15735
เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)
ร้านไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
ร้านผ้าไหม - ช้อปปิ้งถนนนานกิง – หาดไว่ทาน 
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์
ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 ร้านหยก 
ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : GO1PEK-TG005 ปักกิ่ง ตะลุยแดนมังกร โชว์กายกรรม 5 วัน 3 คืน (211218)


รหัสทัวร์ : THG1-TG-CN-26OCT-21DEC18
ID : 17581
ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง
หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง-ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา
นั่งสามล้อซอยหูถัง ชมเมือง-ศูนย์ใบชา – พระราชวังฤดูร้อน
ถนนหวังฝู่จิ่ง-ศูนย์หยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ศูนย์ยาบัวหิมะ-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ
ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,888-19,888 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ความนิยม :

ทัวร์จีน : GO1KWL-CZ003 Miracle Of Guilin 5 วัน 4 คืน (261218)


รหัสทัวร์ : THG1-CZ-CN-10NOV-26DEC18
ID : 17580
กุ้ยหลิน-เขาฝูโปว-เมืองจำลองซ่ง-วัดเหนินเหยิน-ถนนโบราณตงซี
หยางซั่ว-เมืองโบราณซิงผิง-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)
ถนนฝรั่ง-สวนชวนซาน-ถ้ำเขาทะลุ-สวนจื่อโจว
เขางวงช้าง (รวมรถแบตเตอรี่)-ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ด้านนอก)
ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,888-17,888 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด