In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
ความนิยม :

ทัวร์รัสเซีย : DME05 RUSSIA GOOD DEAL 6D3N (291218)


รหัสทัวร์ : THZ1-EY-RU-8SEP-29DEC18
ID : 14895
เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
ถนนอารบัต - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่
พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล
ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์
ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
สายการบิน : ETIHAD AIRWAYS (EY)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 29,888 - 44,888 บาท
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
ความนิยม :

ทัวร์รัสเซีย : HG01A Delight Moscow Husky 6 วัน (091218)


รหัสทัวร์ : THF6-EK-RU-21NOV-9DEC18
ID : 16849
ดูไบ-มอสโคว์-ถนนอารบัท
Moscow Snow Festival เมืองหิมะ
Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน
Space Museum พิพิธภัณฑ์ยูริ กาการิน
ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโก-สแปร์โรว ฮิลล์
รัสเซียนเซอร์คัส-ตลาดอิสมายลอฟสกี้
พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
โบสถ์อัสสัมชัญ-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
จัตุรัสแดง-สวน Zaryadye Park
สายการบิน : Emirates Airlines (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
ความนิยม :

ทัวร์รัสเซีย : EK001B รัสเซีย มอสโคว์ 6 วัน 3 คืน (011218)


รหัสทัวร์ : THC9-EK-RU-9NOV-1DEC18
ID : 17799
มอสโคว์ – ถนนอารบัท-เมืองหิมะ-Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน
สแปร์โร่ฮิลล์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส -มหาวิทยาลัยมอสโคว์
สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ-ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล –สวน Zaryadye Park
หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
ความนิยม :

ทัวร์รัสเซีย : BT-RUS04 EY มหัศจรรย์...รัสเซีย มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน (211218)


รหัสทัวร์ : THB11-EY-RU-2NOV-21DEC18
ID : 16463
เทือกเขาสแปร์โรว์ฮิล-จัตุรัสวิคเตอเรีย
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์-ถนนอารบัต
เมืองซาร์กอร์ส-โบสถ์โฮลีทรีนิตี้-โบสถ์อัสสัมชัญ
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์-ตลาดอิสไมโลโว-มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์
มอสโคว์ พระราชวังเคลมลิน-โบถส์อัสสัมชัญ
พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์-จัตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้า GUM    
สายการบิน : Etihad Airways (EY)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
ความนิยม :

ทัวร์รัสเซีย : DME14 ANGELA RUSSIA 7D4N BY SQ (271218)


รหัสทัวร์ : THZ1-SQ-RU-8AUG-27DEC18
ID : 15244
เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
ถนนอารบัต-เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่-พระราชวังเครมลิน
มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล
ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล
หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
จุดชมวิว สแปโรฮิลล์-พิพิธภัณฑ์อวกาศ-โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม
ห้างเวกัส เมกะ สโตร์
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 36,888-43,888 บาท
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
ความนิยม :

ทัวร์รัสเซีย : TG93 RUSSIA ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 5 วัน 3 คืน (121218)


รหัสทัวร์ : THB12-TG-RU-22AUG-12DEC18
ID : 14640
มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม – อนุสรณ์สถานเลนิน
ถนนอารบัต – ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ
ช้อปปิ้ง IZMAILOVO MARKET – ชมโชว์ละครสัตว์มอสโคว์
เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 38,988 - 39,998 บาท
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
ความนิยม :

ทัวร์รัสเซีย : GO3DME-EK002 SPACE, DELICIOUS VODKA AND CAVIAR รัสเซีย [มอสโคว์-ซาร์กอร์ส] 6 วัน 3 คืน (270219)


รหัสทัวร์ : THG1-EK-RU-15JAN-27FEB19
ID : 17330
มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์  - ถนนอารบัต
ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่  IZMAILOVO MARKET                
สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – ละครสัตว์  
พิพิธภัณฑ์อวกาศ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ล่องเรือ
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
ความนิยม :

ทัวร์รัสเซีย : HASHTAG RUSSIA มอสโคว์ ซากอร์ส 5 วัน 3 คืน (191218)


รหัสทัวร์ : THW5-TG-RU-7NOV-19DEC18
ID : 15067
มอสโคว์ –  ล่องเรือแม่น้ำ  Moskva-พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล
ถนนอารบัต-ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ
IZMAILOVO MARKET –  CIRCUS -เนินเขาสแปร์โรว์
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ – วิหารเซนต์ซาเวียร์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 39,991-41,991 บาท
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
ความนิยม :

ทัวร์รัสเซีย : HASHTAG RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 5D3N (191218)


รหัสทัวร์ : THW5-TG-RU-7NOV-19DEC18
ID : 14995
มอสโคว์ –  ล่องเรือแม่น้ำ  Moskva - พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล – ถนนอารบัต
ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ - IZMAILOVO MARKET
CIRCUS - เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
วิหารเซนต์ซาเวียร์
สายการบิน : Thai Airways (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 39,991 - 41,991 บาท
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
ความนิยม :

ทัวร์รัสเซีย : GO3DME-TG008 รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน (250219)


รหัสทัวร์ : THG1-TG-RU-7NOV18-25FEB19
ID : 17332
มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์-ซาร์กอร์ส
ช้อปปิ้งที่  IZMAILOVO MARKET
วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ล่องเรือชมกรุงมอสโคว์
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
จัตุรัสแดง – เซนต์บาซิล – ละครสัตว์   
สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 42,900-45,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
ความนิยม :

ทัวร์รัสเซีย : VSA-KC6D4N VISIT A RUSSIA (221218)


รหัสทัวร์ : THP3-KC-RU-6OCT-22DEC18
ID : 17415
มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (METRO)
มหาวิหารเซนต์บาซิล-จัตุรัสแดง –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
โบสถ์อัสสัมชัญ -  GUM (ห้างกุม)-SAPSAN EXPRESS TRAIN
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
มหาวิหารเซนต์ไอแซค –ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
สายการบิน : AIR ASTANA (KC)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 44,888-51,888 บาท
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
ความนิยม :

ทัวร์รัสเซีย : VSB-KC6D4N VISIT B RUSSIA (211218)


รหัสทัวร์ : THP3-KC-RU-11OCT-21DEC18
ID : 17406
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
พระราชวังฤดูหนาว  HERMITAGE MUSEUM
โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค
ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN
มอสโคว์-ถนนอารบัต-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
โบสถ์อัสสัมชัญ –จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนต์บาซิล –กุม
สายการบิน : AIR ASTANA (KC)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 44,888-51,888 บาท
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
ความนิยม :

ทัวร์รัสเซีย : RUS-LIS-6DKC LET IT SNOW 6 DAYS (150319)


รหัสทัวร์ : THP3-KC-RU-25JAN-15MAR19
ID : 17411
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
พระราชวังฤดูหนาว  HERMITAGE MUSEUM
โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค
ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN
มอสโคว์-ถนนอารบัต-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล  -พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์- โบสถ์อัสสัมชัญ
จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนต์บาซิล –กุม
สายการบิน : AIR ASTANA (KC)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 44,999-45,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
ความนิยม :

ทัวร์รัสเซีย : WQR1008D รัสเซีย-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (200319)


รหัสทัวร์ : THW6-QR-RU-6NOV18-20MAR19
ID : 17635
มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
สวนสาธารณะซาริซิโน-พิพิธภัณฑ์แห่งชัยชนะ
การแสดงละครสัตว์-ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้
วิหารเซนต์ซาเวียร์ (ด้านนอก)-สถานีรถไฟใต้ดิน
ย่านอาร์บัต-ตลาดพื้นเมือง – เนินเขาสแปร์โร่
จัตุรัสแดง – อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์
เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โดยรถไฟด่วน SAPSAN
เข้าชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ(พระราชวังฤดูร้อน)
โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก)-เมืองครอนสตัดด์
มหาวิหารการเดินเรือแห่งนักบุญนิโคลัส
ป้อมปราการ – เข้าชมป้อมปีเตอร์และปอล
เซนต์ไอแซค(ด้านนอก)-พุชกิ้น – โบสถ์เชสมี (ด้านนอก)
เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน-มหาวิหารคาซาน(ด้านนอก)
จัตุรัสพาเลซ – ช้อปปิ้งเนฟสกี้
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 47,900-48,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
ความนิยม :

ทัวร์รัสเซีย : DME06 ABSOLUTE RUSSIA 8D5N BY EY (031218)


รหัสทัวร์ : THZ1-EY-RU-25JUL-3DEC18
ID : 14609
มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
วิหารซาเวียร์ - CIRCUS–เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน
ป้อมปีเตอร์และปอล-พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-โบสถ์หยดเลือด-ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
มหาวิหารเซนต์ไอแซค-พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต
สายการบิน : ETIHAD AIRWAYS (EY)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 48,888-51,888 บาท
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
ความนิยม :

ทัวร์รัสเซีย : BT-RUS01 มหัศจรรย์ RUSSIA มอสโคว์-เซนต์เตอร์สเบิร์ก 6วัน4คืน (230219)


รหัสทัวร์ : THB11-TG-RU-3NOV18-23FEB19
ID : 17845
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล-เมืองมอสโคว์ พระราชวังเคลมลิน
โบถส์อัสสัมชัญ-พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์-จัตุรัสแดง
ห้างสรรพสินค้า GUM-ถนนอาร์บัตสตรีท-ชมการแสดงละครสัตว์
สถานีรถไฟความเร็วสูง-มืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก-วิหารเซนต์ไอแซค
ป้อมปิเตอร์ และปอล-พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
พระราชวังฤดูหนาว-พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ 
โบสถ์หยดเลือด-สถานีรถไฟความเร็วสูง-ห้างสรรพสินค้าเวกัส
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
ความนิยม :

ทัวร์รัสเซีย : HG03 Discovery Russia 8 วัน (301218)


รหัสทัวร์ : THF6-EK-RU-5SEP-30DEC18
ID : 16848
ดูไบ-มอสโคว์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร
ถนนอารบัท-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
โบสถ์อัสสัมชัญ-ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์-หอระฆังพระเจ้าอีวาน
สแปร์โรว์ฮิลล์-รัสเซียนเซอร์คัส-สถานีรถไฟใต้ดิน
จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-หอนาฬิหาซาวิเออร์
ห้างกุม-ล่องเรือ-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-โบสถ์หยดเลือด
พระราชวังฤดูหนาว-พระราชวังฤดูร้อน เปโตรคาวาเรสต์
ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล-กาล่าดินเนอร์ พระราชวังนิโคลัส
มหาวิหารไอแซค-Outlet Village Pulkovo
สายการบิน : Emirates Airlines (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 49,900-59,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
ความนิยม :

ทัวร์รัสเซีย : SNW-7DWY SNOWING RUSSIA 7 DAYS (241118)


รหัสทัวร์ : THP3-WY-RU-24-30NOV18
ID : 17409
มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – METRO - ถนนอารบัต - ละครสัตว์
SAPSAN EXPRESS – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว
พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
มหาวิหารเซนต์ไอแซค-Bronzehorseman-เรือรบหลวงออโรร่า
โบสถ์หยดเลือด-SAPSAN EXPRESS TRAIN - จัตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์บาซิล- GUM-IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET
สายการบิน : OMAN AIR (WY)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
ความนิยม :

ทัวร์รัสเซีย : EK002 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (291218)


รหัสทัวร์ : THC9-EK-RU-12OCT-29DEC18
ID : 17544
มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท-พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่-โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
หอระฆังพระเจ้าอีวาน-สแปร์โร่ฮิลล์-รัสเซี่ยนเซอร์คัส-สถานีรถไฟใต้ดิน
ตลาดอิสมายลอฟกี้  - จตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล
หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว-พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์
มหาวิหารเซนต์ไอแซค -  Outlet Village
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 54,900-62,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
ความนิยม :

ทัวร์รัสเซีย : GO3DME-QR002 The Iron Curtain [มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน (281118)


รหัสทัวร์ : THG1-QR-RU-7-28NOV18
ID : 17331
มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์-พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่  - จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล
ห้างสรรพสินค้ากุม-เนินเขาสแปร์โรว์ – ถนนอารบัต
วิหารเซนต์ซาเวียร์  - นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก
เมืองปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูร้อน - เมืองพุชกิ้น
พระราชวังแคทเธอรีน-พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด-ถนนเนฟสกี้
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด