In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : CS003SL CLASSIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน (290319)


รหัสทัวร์ : THP3-SL-VN-7SEP18-29MAR19
ID : 16938
ฮานอย-ฮาลอง-ไนท์มาเก็ตฮาลอง-ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง
ชมถ้ำนางฟ้า-สะพานแสงอาทิตย์-ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สายเก่า-ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ 
จัตุรัสบาดิงห์-สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี
บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์-วิหารวรรณกรรม
วัดเฉินก๊วก-ทะเลสาบตะวันตก  
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย. 61-มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 8,555-10,500 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : CLASSIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน (191018)


รหัสทัวร์ : THP3-SL-VN-2MAR-19OCT18
ID : 13458
ฮานอย – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง-ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง
ชมถ้ำนางฟ้า–สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 8,555-9,999 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : HAN10 HALONG'S FLOATING 3 วัน 2 คืน (281218)


รหัสทัวร์ : THZ1-VJ-VN-21SEP-28DEC18
ID : 16709
เมืองไฮฟอง-ฮาลอง-ตลาด NIGHT MARKET
เมืองฮาลอง-ท่าเรือโห่งไก-ฮาลอง เบย์
ถ้ำสวรรค์-เกาะไก่ชน-นั่งกระเช้า2ชั้น
นั่งชิงช้าสวรรค์ SUNW HEEL-เมืองฮานอย
ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ-ถนน 36 สาย
จัตุรัสบาดิงห์-สุสานโฮจิมินห์
สายการบิน : Vietjet (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 8,888-13,999 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : HAN14 THE WONDERFUL SAPA 3D2N BY FD (311218)


รหัสทัวร์ : THZ1-FD-VN-22JUN-31DEC18
ID : 15392
เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว
เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET-หมู่บ้าน CAT CAT
หมู่บ้านตะวัน -  SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน)
ด่านชายแดนเวียดนามจีน– วัดหงอกเซิน
ถนน 36 สาย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 8,888-17,888 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN01 VZ โปรหรรษา หนีร้อนไป ดาลัด 3 วัน 2 คืน (250119)


รหัสทัวร์ : THB11-VZ-VN-17AUG18-25JAN19
ID : 16445
ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER
CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน
สวนดอกไม้-Clay Pot Village-หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด
สายการบิน : Viet Jet Air (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,900-10,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : SXC13 ฮอยอัน..เรารักกัน ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน (290319)


รหัสทัวร์ : THA7-VZ-VN-19OCT18-29MAR19
ID : 17267
ฮอยอัน-เมืองโบราณฮอยอัน-หมู่บ้านกั๊มทาน
นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ
สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-กระเช้าบานาฮิลล์
สวนดอกไม้-สะพานมือ-บานาฮิลล์ Fantasy Park 
วัดลินห์อึ๋ง-ถ่ายรูปชมสะพานมังกร-ช้อปปิ้งตลาดฮาน 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61-มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 8,999-13,555 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : RM001VZ ROMANCE VIETNAM ดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (220319)


รหัสทัวร์ : THP3-VZ-VN-24AUG18-22MAR19
ID : 16631
ดาลัด-จังหวัดฟานเทียด มุยเน่-ทะเลทรายขาว 
ทะเลทรายแดง-เมืองมุยเน่-ลำธารนางฟ้า
เมืองตากอากาศ ดาลัด-น้ำตกดาทันลา 
กระเช้าตั๊กลัม-วัดตั๊กลัม
พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเป๋าได๋
CRAZY HOUSE-ตลาดพื้นเมืองดาลัด
สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด 
สายการบิน : Vietjet Air (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค. 61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,555-11,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : HAN16 BEAUTY SAPA HANOI 4D3N BY VJ (281218)


รหัสทัวร์ : THZ1-VJ-VN-6SEP-28DEC18
ID : 15442
เมืองฮานอย - เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร
หมู่บ้าน CAT CAT - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน)
ตลาด LOVE MARKET - วัดเจิ่นกว๊อก - ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย - ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ 
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,888-13,888 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : SGN09 BREEZES SOUTH VIETNAM 4D3N (051018)


รหัสทัวร์ : THZ1-VJ-VN-1JUN-5OCT18
ID : 14872
เมืองโฮจิมินท์ – เมืองมุยเน่ - ลำธารนางฟ้า FAIRY STREAM
ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - เมืองดาลัด - น้ำตก DATANLA
นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม - บ้านเพี้ยน CRAZY HOUSE
พระราชวังฤดูร้อน - ช้อปปิ้งตลาด NIGHT MARKET
สวนดอกไม้เมืองหนาว FLOWER GRADENS - ฟาร์มเลี้ยงชะมด 
สายการบิน : VIETJET AIR (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 9,888 - 11,888 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN04 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน (220319)


รหัสทัวร์ : THB11-SL-VN-28SEP18-22MAR19
ID : 17107
กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊วก
วัดแห่งวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลอง
ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก
ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหงอกเซิน
ชมระบำโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์-ทำเนียบประธานาธิบดี
วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์-ถนน36สาย
สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย. 61-มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 9,900-12,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : FT001SL FANTASTIC VIETNAM ฮานอย ฮาลอง สวนสนุก Sun World 3 วัน 2 คืน (290319)


รหัสทัวร์ : THP3-SL-VN-2NOV18-29MAR19
ID : 16669
ฮานอย-ฮาลอง-สวนสนุก Sun World
ไนท์มาเก็ตฮาลอง-สะพานแสงอาทิตย์
ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สายเก่า
ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ-จัตุรัสบาดิงห์
สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี
บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วิหารวรรณกรรม-วัดเฉินก๊วก-ทะเลสาบตะวันตก
สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย. 61-มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 9,900-11,500 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : GO1DAD-FD004 เวียดนามกลาง ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (041118)


รหัสทัวร์ : THG1-FD-VN-30JUN-4NOV18
ID : 15554
ฮอยอัน-“สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ”  นั่งเรือกระด้ง
สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่ 101-ดานัง-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์
Fantasy Park-สะพานแห่งความรัก-สะพานมังกร
นั่งรถสามล้อ-ตลาดฮานดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง
ชมวิวภูเขาลิง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 9,900-11,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : GO1-DAD FD04 เวียดนามกลาง ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (041118)


รหัสทัวร์ : THG1-FD-VN-23JUN-4NOV18
ID : 15305
ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง -สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่ 101
ดานัง-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park
สะพานแห่งความรัก-สะพานมังกร-นั่งรถสามล้อ
ตลาดฮานดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง
ชมวิวภูเขาลิง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 9,900-11,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : HASHTAG HANOI-HA LONG BAY 3 วัน 2 คืน BY QR (081218)


รหัสทัวร์ : THW5-QR-VN-13OCT-8DEC18
ID : 16282
ฮานอย-ฮาลอง-ฮาลองเบย์-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวเล
ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย
จัตุรัสบาดิงห์-สุสานโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี
บ้านพักโฮจิมินห์ -ชมวัดเจดีย์เสาเดียว
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,991-12,991 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : BZDAD08 SURPRISE BANAHILLS 3D2N BY VZ (300319)


รหัสทัวร์ : THZ1-VZ-VN-24OCT18-30MAR19
ID : 17280
เมืองดานัง - เมืองฮอยอัน - จั่วฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น
บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
ตลาดฮาน - วัดหลินอึ๋ง - บานาฮิลล์
สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE
สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค-หาดหมีเคว
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-15,999 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : PVN33 เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (280319)


รหัสทัวร์ : THJ6-VZ-VN-15OCT18-28MAR19
ID : 17194
ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร
พระราชวังไดโนย-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง
บานาฮิลล์-สะพานทอง-วัดหลินอึ๋ง
สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-ตลาดฮาน
สายการบิน : Viet Jet Air (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61-มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 9,999-15,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : BZHAN18 SKY&SEA VIETNAM 3 วัน 2 คืน (290319)


รหัสทัวร์ : THZ1-SL-VN-18JAN-29MAR19
ID : 17047
เมืองฮานอย-เมืองนิงห์บิงห์-ล่องเรือนิงห์บิงห์-เมืองฮาลอง 
ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์-ถ้ำสวรรค์-เกาะไก่ชน
จัตุรัสบาดิงห์-สุสานโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี
บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-วัดเจิ่นกว๊อก
สะพานแสงอาทิตย์-วัดหงอกเซิน-ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : JVN22 เวียดนามใต้ โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท 4 วัน 3 คืน (301218)


รหัสทัวร์ : THJ6-VZ-VN-6SEP-30DEC18
ID : 16885
โฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม
ตลาดเบนถัน-ล่องเรือ
ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
ดาลัท-น้ำตกดาทันลา
สวนดอกไม้-ฟาร์มเลี้ยงชะมด
สายการบิน : Viet Jet Air (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 9,999-16,999 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : JVN24 เวียดนามใต้ ดาลัท เมืองตากอากาศ 3วัน 2คืน (201018)


รหัสทัวร์ : THJ6-VZ-VN-8SEP-20OCT18
ID : 16884
ดาลัท-น้ำตกดาทันลา-วัดติ๊กกลาม
พระราชวังฤดูร้อน-บ้านเพี้ยน
สถานีรถไฟเก่าดาลัท-วัดลิงเฟือก
สวนดอกไม้
สายการบิน : Viet Jet Air (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : SGN10 GREAT SOUT VIETNAM 4 วัน 3 คืน (010119)


รหัสทัวร์ : THZ1-VJ-VN-11OCT18-1JAN19
ID : 16710
เมืองโฮจิมินท์-เมืองมุยเน่
ลำธารนางฟ้า FAIRY STREAM
ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-เมืองดาลัด
น้ำตก DATANLA-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม
บ้านเพี้ยน CRAZY HOUSE-พระราชวังฤดูร้อน
ช้อปปิ้งตลาด NIGHT MARKET
สวนดอกไม้เมืองหนาว FLOWER GRADENS
ฟาร์มเลี้ยงชะมด 
สายการบิน : Vietjet (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-13,999 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด