In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : CS003SL CLASSIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน (290319)


รหัสทัวร์ : THP3-SL-VN-7SEP18-29MAR19
ID : 16938
ฮานอย-ฮาลอง-ไนท์มาเก็ตฮาลอง-ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง
ชมถ้ำนางฟ้า-สะพานแสงอาทิตย์-ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สายเก่า-ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ 
จัตุรัสบาดิงห์-สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี
บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์-วิหารวรรณกรรม
วัดเฉินก๊วก-ทะเลสาบตะวันตก  
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย. 61-มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 8,555-10,500 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด มุยเน่ 3วัน2คืน (220319)


รหัสทัวร์ : THS20-VZ-VN-14DEC18-22MAR19
ID : 17890
ดาลัด-มุยเน่-ลำธาร FAIRY STREAM
ทะเลทรายแดง-หมู่บ้านชาวประมง
ทะเลทรายขาว-น้ำตกดาทันลา
พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า
บ้านเพี้ยน-ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
สวนดอกไม้เมืองหนาว
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,888-11,699 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN01 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (220319)


รหัสทัวร์ : THB11-VZ-VN-11JAN-22MAR19
ID : 18625
ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER
CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน
สวนดอกไม้เมืองหนาว-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย
Clay Pot Village- ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,900-9,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : VIT-CS02-FD CLASSIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน (250519)


รหัสทัวร์ : THP3-FD-VN-14DEC18-25MAY19
ID : 18359
ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง
ชมถ้ำนางฟ้า - สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี
บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,900-12,500 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : BZHAN16 BEAUTY SAPA HANOI 4D3N (220819)


รหัสทัวร์ : THZ1-VJ-VN-14FEB-22AUG19
ID : 18391
เมืองฮานอย – เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร
หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ มาร์เก็ต 
วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน
ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ 
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-16,999 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : BZSGN04 DALAT CARNIWOW 3D 2N (270319)


รหัสทัวร์ : THZ1-VZ-VN-1DEC18-27MAR19
ID : 18097
เมืองดาลัด-น้ำตกดาตันลา-นั่งรถราง ROLLER COASTER
นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
สวนดอกไฮเดรนเยีย-สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด
พระราชวังฤดูร้อน-บ้านเพี้ยน-สถานีรถไฟเก่า
วัดหลิงเฝือก-โบสถ์รูปไก่-ฟาร์มเลี้ยงชะมด
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-13,999 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : SXC13 ฮอยอัน..เรารักกัน ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน (290319)


รหัสทัวร์ : THA7-VZ-VN-19OCT18-29MAR19
ID : 17267
ฮอยอัน-เมืองโบราณฮอยอัน-หมู่บ้านกั๊มทาน
นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ
สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-กระเช้าบานาฮิลล์
สวนดอกไม้-สะพานมือ-บานาฮิลล์ Fantasy Park 
วัดลินห์อึ๋ง-ถ่ายรูปชมสะพานมังกร-ช้อปปิ้งตลาดฮาน 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61-มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 8,999-13,555 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : VIT-SW02-SL SWITZERLAND VIETNAM ฮานอย-ซาปา 3 วัน 2 คืน (290319)


รหัสทัวร์ : THP3-SL-VN-14DEC18-29MAR19
ID : 18362
ฮานอย – ซาปา-หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
ภูเขาห่ามโหร่ง – ถนน 36 สายเก่า-จัตุรัสบาดิงห์
สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี
บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว-สะพานแสงอาทิตย์
ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน-วิหารวรรณกรรม
วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,500-10,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : VIT-SW01-FD SWITZERLAND VIETNAM ฮานอย-ซาปา 3 วัน 2 คืน (250519)


รหัสทัวร์ : THP3-FD-VN-14DEC18-25MAY19
ID : 18360
ฮานอย – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
ภูเขาห่ามโหร่ง – ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU
สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน
ถนน 36 สายเก่า –ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก
ทะเลสาบตะวันตก
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,500-12,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : RM001VZ ROMANCE VIETNAM ดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (220319)


รหัสทัวร์ : THP3-VZ-VN-24AUG18-22MAR19
ID : 16631
ดาลัด-จังหวัดฟานเทียด มุยเน่-ทะเลทรายขาว 
ทะเลทรายแดง-เมืองมุยเน่-ลำธารนางฟ้า
เมืองตากอากาศ ดาลัด-น้ำตกดาทันลา 
กระเช้าตั๊กลัม-วัดตั๊กลัม
พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเป๋าได๋
CRAZY HOUSE-ตลาดพื้นเมืองดาลัด
สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด 
สายการบิน : Vietjet Air (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค. 61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,555-11,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : SXC-07 ดาลัด มุยเน่ WINTER SEASON 3วัน 2คืน (080319)


รหัสทัวร์ : THA7-VZ-VN-28DEC18-8MAR19
ID : 18101
ดาลัด-ฟานเทียต-มุยเน่-ลำธารนางฟ้า-ทะเลทรายแดง
ทะเลทรายขาว-นั่งรถราง-น้ำตกดาทันลา-กระเช้าไฟฟ้า
วัดจรุ๊กเลิม-วัดมังกร-ชอปปิ้งถนนคนเดินเมืองดาลัด
สวนดอกไฮเดรนเยีย Garden Hydrangeas
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,598-12,598 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : HVD-VZ43-A01 HAPPY VIETNAM ดานัง นอน บาน่าฮิลล์ 4D3N (230119)


รหัสทัวร์ : THH3-VZ-VN-17NOV18-23JAN19
ID : 17770
บาน่าฮิลล์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – Golden Bridge 
แฟนตาซีพาร์ค-เมืองดานัง - อุโมงค์หายเวิน
เมืองลังโก - ทะเลสาบลังโก - เมืองเว้
พระราชวังไดนอย-ล่องเรือแม่น้ำหอม
เจดีย์เทียนหมุ – ร้านค้าโอท๊อป (ชิมชา)
หมู่บ้านแกะสลักหิน – เมืองฮอยอัน
วัดหลินอึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดห่าน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,876-12,987 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN10 PG มหัศจรรย์ VIETNAM ญาตราง ดาลัด 4 วัน 3 คืน (250119)


รหัสทัวร์ : THB11-PG-VN-25-28JAN19
ID : 18621
ญาตราง-สวนสนุกวินเพิร์ล-ตลาดญาตราง
วัดลองเซิน-ปราสาทโพนคร-ดาลัด
ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า-นั่งกระเช้าไฟฟ้า
วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-CRAZY HOUSE
ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย-โบสถ์หินญาตราง
ตลาด DAM-ร้าน SANEST
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : VIT-FT01-SL FANTASTIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง-สวนสนุก Sun World 3 วัน 2 คืน (290319)


รหัสทัวร์ : THP3-SL-VN-14DEC18-29MAR19
ID : 18361
ฮานอย – ฮาลอง - สวนสนุก Sun World -ไนท์มาเก็ตฮาลอง
สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน
ถนน 36 สายเก่า-ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก
ทะเลสาบตะวันตก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,900-11,500 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN04 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน (220319)


รหัสทัวร์ : THB11-SL-VN-28SEP18-22MAR19
ID : 17107
กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊วก
วัดแห่งวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลอง
ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก
ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหงอกเซิน
ชมระบำโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์-ทำเนียบประธานาธิบดี
วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์-ถนน36สาย
สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย. 61-มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 9,900-12,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : VZ91 ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน (220119)


รหัสทัวร์ : THB12-VZ-VN-25NOV18-22JAN19
ID : 18095
เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดองบา-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
พระราชวังไดโนย-ดานัง-นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์
สะพานสีทอง-สวนสนุกFantasy Park
สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR 
วัดฟุกเกี๋ยน-สะพานญี่ปุ่น-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
ตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,988 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : PVN35 เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ (พักบนบานาฮิลล์) 4 วัน (270319)


รหัสทัวร์ : THJ6-VZ-VN-1FEB-27MAR19
ID : 18706
ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน
สะพานแห่งความรัก-เมืองมรดกโลกฮอยอัน
นั่งเรือกระด้ง-พักบานาฮิลล์-สะพานทอง
เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร
พระราชวังไดโนย-เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-14,900 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : VIT-FT02-FD FANTASTIC VIETNAM ฮานอย–ฮาลอง-สวนสนุก Sun World 3 วัน 2 คืน (250519)


รหัสทัวร์ : THP3-FD-VN-14DEC18-25MAY19
ID : 18358
ฮานอย – ฮาลอง – สวนสนุก Sun World - ไนท์มาเก็ตฮาลอง   
สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน
ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-13,500 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : BZHAN14 THE WONDERFUL SAPA 3D2N (280619)


รหัสทัวร์ : THZ1-FD-VN-9DEC18-28JUN19
ID : 18277
เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว
เมืองซาปา - ตลาดเลิฟมาร์เก็ต-หมู่บ้านก๊าตก๊าต
หมู่บ้านตะวัน - น้ำตกสีเงิน หรือ SILVER WATER FALL 
ด่านชายแดนเวียดนามจีน-วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-17,888 บาท
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : PVN26 เวียดนามใต้ มุยเน่-ดาลัท 3 วัน 2 คืน (230319)


รหัสทัวร์ : THJ6-VZ-VN-21DEC18-23MAR19
ID : 18004
ดาลัท-ฟานเทียต-มุยเน่
ทะเลทรายขาวมุยเน่-สวนดอกไม้
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-10,999 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด