In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : GO2JAI-WE001 อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน (141218)


รหัสทัวร์ : THG1-WE-IN-31AUG-14DEC18
ID : 15498
ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์
ซิตี้พาเลส – วัดพระพิฆเนศ – อักรา
ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ด – บ่อน้ำจันเบารี
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,888-17,888 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : เดลลี แคชเมียร์ ศรีนาคาร์ กุลมาร์ค 7 วัน 5 คืน (280219)


รหัสทัวร์ : THE6-PKG-IN-1OCT18-28FEB19
ID : 17233
เดลลี-Indian Gate-อาคารรัฐสภา
ศรีนาคาร์-Deluxe houseboat-กุลมาร์ค
สวนชาลิมาร์-สวนนิชาร์ต
สายการบิน :
AIR INDIA (AI)
THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61-ก.พ. 62 ราคาเริ่มต้น 15,450-16,500 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : LF-ATQSG01 มหัศจรรย์อินเดีย อัมริตสาร์ 4 วัน 2 คืน (140419)


รหัสทัวร์ : THF4-SG-IN-10NOV18-14APR19
ID : 17195
อัมริตสาร์-ธรรมศาลา-วัดนัมเกล
โบสถ์ เซ็นจอห์น -สถาบันนอร์บูลิงกา
วิหารทองคำ-สวน Jallianwala Bagh
วัด Sri Durgiana-ชมพิธีเปลี่ยนเวร Wagah Border
ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง
สายการบิน : SPICEJET (SG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย. 61-เม.ย. 62 ราคาเริ่มต้น 17,900-24,900 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : GO2SXR-SG001 SUPER SAVE แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 4 คืน (231018)


รหัสทัวร์ : THG1-SG-IN-3JUL-23OCT18
ID : 15495
เดลลี–ศรีนาคา-แคชเมียร์–ชมสวนชาลิมาร์
ชมสวนนิชาบากห์-กุลมาร์ค– เคเบิ้ลคาร์
โซนามาร์ค-ล่องเรือซิคาร่า-อักรา
ทัชมาฮาล– อักราฟอร์ด
สายการบิน : SPICE JET (SG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,900-24,900 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : ทัวร์อินเดีย – เนปาล 9 วัน (150319)


รหัสทัวร์ : THH9-WE-IN-11AUG18-15MAR19
ID : 16301
ลัคเนาว์-สาวัตถี-วัดเชตะวันวิหาร
บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี
สาวัตถี-ลุมพินี-วิหารมายาเทวี-กุสินารา
ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน
ชมมกุฎพันธเจดีย์-ไวสาลี-ชมบริเวณคันธเจดีย์
ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์-คยา-นาลันทา
มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพ่อองค์ดำ-ราชคฤห์
เขาคิชกูฏ-วัดไทยนานาชาติ-มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา
พระพุทธเมตตา-พาราณสี–ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู
สารนาถ-ชมธัมเมกขสถูป- ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ
พระปางปฐมเทศนาคยา
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-29,999 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : อนุสรณ์แห่งรักนิรันดร์ ทัชมาฮาล (291218)


รหัสทัวร์ : THH1-SG-IN-20SEP-29DEC18
ID : 15323
เดลลี- อัครา-ทัชมาฮาล-เมืองชัยปุระ
ป้อมปราการแอมเบอร์-พระราชวังกลางน้ำ
พระราชวังแห่งสายลม-ช้อปปิ้งฮาวามาฮาล
ซิตี้พาเลส-ชมหอดูดาวจันตาร์มันตาร์
สายการบิน : SPICE JET (SG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 21,900-24,900 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : GRAND INDIA มุมไบ-ปูเน่-ออรังกาบัด-อจันตา-เอลโลร่า 6 วัน 3 คืน (231018)


รหัสทัวร์ : THA7-SL-IN-10JUL-23OCT18
ID : 15835
มุมไบ – วัดมหาลักษมี – วัดสิทธิวินายัก
เกาะช้าง-ปูเน่ - วัดศรีวิฆเนศวา เมืองโอซาร์
วัดศรีคีรีจัตมา เมืองเลนยาดรี – ออรังกาบัด
ถ้ำอะจันตา-ป้อมดาลาตาบัด – ถ้ำเอลโลล่า
บีบี กา มักบารา
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,888-26,888 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : สมายล์ จัยปูร์ เมืองสีชมพู เพชรเม็ดงาม (291218)


รหัสทัวร์ : THH1-WE-IN-11AUG-29DEC18
ID : 15321
เมืองชัยปุระ-เยือนป้อมปราการแอมเบอร์
ซิตี้พาเลส-ชมหอดูดาวจันตามันตาร์
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,900-28,900 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : อินเดีย-เนปาล กราบครบสี่สังเวชยสถาน 9 วัน 6 คืน (150319)


รหัสทัวร์ : THH9-WE-IN-13OCT18-15MAR19
ID : 17163
ลัคเนาว์-สาวัตถี-วัดเชตะวันวิหาร
บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี
ลุมพินี-วิหารมายาเทวี-กุสินารา
ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน-ชมมกุฎพันธเจดีย์
ไวสาลี-ชมบริเวณคันธเจดีย์-ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์
คยา-นาลันทา-มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพ่อองค์ดำ
ราชคฤห์-เขาคิชกูฏ-วัดไทยนานาชาติ-มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา
พระพุทธเมตตา-พาราณสี-ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู
สารนาถ-ชมธัมเมกขสถูป- ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ
ชมพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนาคยา
สายการบิน : Thai Smile (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61-มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 26,999-29,999 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : อินเดีย-เนปาล กราบครบสี่สังเวชยสถาน 8 วัน 6 คืน (021218)


รหัสทัวร์ : THH9-WE-IN-12NOV-2DEC18
ID : 17162
ลัคเนาว์-สาวัตถี-วัดเชตะวันวิหาร
บ้านท่านองคุลีมาลและอนาถบิณฑิกะเศรษฐี
ลุมพินี-วิหารมายาเทวี-กุสินารา
ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน-ชมมกุฎพันธเจดีย์
ไวสาลี-ชมบริเวณคันธเจดีย์-ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์
 เมืองราชคฤห์-เขาคิชกูฎ-นาลันทา-มหาวิทยาลัยนาลันทา
หลวงพ่อองค์ดำ-คยา-วัดไทยนานาชาติ-มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา
พระพุทธเมตตา-พาราณสี-ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู
สารนาถ-ชมธัมเมกขสถูป- ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ-พระปางปฐมเทศนาคยา
สายการบิน : Thai Smile (WE)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : GO2LEH-SG001 อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล 8 วัน 5 คืน (191018)


รหัสทัวร์ : THG1-SG-IN-13JUL-19OCT18
ID : 15496
เดลลี  - อักรา – ทัชมาฮาล – อักราฟอร์ต-เลห์
เจดีย์แห่งสันติภาพ – Hall of fame – Leh Market
พระราชวังเลห์ - ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La pass
นูบร้าวัลเลย์-วัดดิสกิต – วัดทิกเซ่-ทะเลสาบแปงกอง
India gate – วัดอักชารดาห์ม
สายการบิน : SPICE JET (SG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 29,900-33,900 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : Kashmir Lover 6 วัน 4 คืน (231118)


รหัสทัวร์ : THH1-SG-IN-5OCT-23NOV18
ID : 15322
เดลลี-พาฮาแกม-หุบกุลมาร์ค
ศรีนาคา-โซนามาร์ค
สายการบิน : SPICE JET (SG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : In Love เดลลี อัครา ชัยปุระ 4 วัน 3 คืน (291218)


รหัสทัวร์ : THT20-AI-IN-16FEB-29DEC18
ID : 12439
เมืองเดลลี-เมืองอัครา-เมืองชัยปุระ
สายการบิน : AIR INDIA (AI)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 32,924-35,924 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : มนต์เสน่ห์แคว้นราชาสถาน 7 วัน 5 คืน (271218)


รหัสทัวร์ : THT20-WE-IN-10OCT-27DEC18
ID : 14789
เมืองชัยปุระ - เมืองจ๊อดปูร์
เมืองรานัคปูร์ - เมืองอุไดร์ปูร์
เมืองพุชการ์
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. - ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 34,924 - 39,924 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : GO2GAY-WE001 อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ ตามรอยพระพุทธเจ้า 7 วัน 6 คืน (211118)


รหัสทัวร์ : THG1-WE-IN-2-21NOV18
ID : 16758
พุทธคยา-ราชคฤห์
นาลันทา-เวสาลี
กุสินารา – ลุมพินี
สาวัตถี – พาราณสี
สายการบิน : Thai Smile Airways (WE) 
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ. ประเทศอินเดีย-เนปาล 9 วัน 6 คืน (220319)


รหัสทัวร์ : THE11-6E-IN-5OCT18-22MAR19
ID : 15419
กัลกัตตา - ปัฎนา – กุสินารา-ลุมพินี
สาวัตถี – พาราณสี – พุทธคยา
ราชคฤห์- นาลันทา
สายการบิน : INDIGO AIRLINES (6E)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 35,900-38,900 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : GO2SXR-TG001 อินเดีย แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน (280918)


รหัสทัวร์ : THG1-TG-IN-12JUL-28SEP18
ID : 15494
เดลลี – ศรีนาคา – แคชเมียร์
กุลมาร์ค – เคเบิ้ลคาร์-โซนามาร์ค
ล่องเรือซิคาร่า-อักรา – ทัชมาฮาล
อักรา ฟอร์ด
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : ถ้ำอะจันต้า & ถ้ำเอลโลร่า 5 วัน 3 คืน (291218)


รหัสทัวร์ : THH1-9W-IN-19SEP-29DEC18
ID : 15318
มุมไบ-บอมเบย์ -ออรังกาบัด
อะชันต้า "ถ้ำมรดกโลก“
ถ้ำเอลโลร่า-ป้อมดาลาตาบาด
สายการบิน : JET AIRWAYS (9W)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 38,800-39,900 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : เยือน 3 มหาถ้ำแห่ง 3 ศาสนา 5 วัน 3 คืน (291218)


รหัสทัวร์ : THH1-9W-IN-19SEP-29DEC18
ID : 16747
มุมไบ-บอมเบย์-ออรังกาบัด
อะชันต้า( AJANTA CAVES )
ถ้ำเอลโลร่า(ELLORA CAVES )
ป้อมดาลาตาบาด
สายการบิน : JET AIRWAYS (9W)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 39,800-40,900 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 7 วัน 5 คืน (29DEC18)


รหัสทัวร์ : THH1-9W-IN-22SEP-29DEC18
ID : 16749
เมืองหลวงเดลี-เมืองปัตนะ-เมืองพุทธคยา
เมืองคยา-เมืองราชคฤห์-นาลันทา
กุสินารา-ลุมพินี-เมืองพาราณสี
สายการบิน : JET AIRWAYS (9W)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 44,333-47,666 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด