In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี
ความนิยม :

ทัวร์บาหลี : BL01 บาหลีที่รัก 3วัน2คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THS6-PKG-ID-1MAY-31DEC18
ID : 14755
เดนปาซาร์(บาหลี) - วัดทานาล็อต
หาดจิมบารัน - วัดเบซากีห์
ภูเขาไฟอากุง - หมู่บ้านคินตามณี
ร้านกาแฟ - เทมภัคสิริงค์ - อูบุด
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 7,500 บาท
ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี
ความนิยม :

ทัวร์บาหลี : BL02 ปักหมุดที่บาหลี 4วัน3คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THS6-PKG-ID-1MAY-31DEC18
ID : 14756
เดนปาซาร์ - สวนพระวิษณุ - วัดอูลูวาตู
หาดจิมบารัน - เบซากีห์ - ภูเขาไฟอากุง
คินตามณี - MOUNT BATUR - เทมภัคสิริงค์
ตลาดปราบเซียน - วัดทานาล็อต - เทือกเขาเบดูกัลป์
วัดเบราตาน(วิหารกลางน้ำ) - วัดเม็งวี
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 8,900 บาท
ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี
ความนิยม :

ทัวร์บาหลี : แพคเกจ คลับเมด บาหลี 4วัน3คืน พักคลับเมด 1คืน (311018)


รหัสทัวร์ : THS6-PKG-ID-1MAY-31OCT18
ID : 14758
เดนปาซาร์(บาหลี) - CLUBMED
วัดทานาล็อต - คินตามณี
ภูเขาไฟบาตู - เทมภัคสิริงค์
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี
ความนิยม :

ทัวร์บาหลี : แพคเกจ คลับเมด-บาหลี 3วัน2คืน (311018)


รหัสทัวร์ : THS6-PKG-ID-1MAY-31OCT18
ID : 14757
กรุงเทพฯ-บาหลี
เริ่มต้นเดินทาง  ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี
ความนิยม :

ทัวร์บาหลี : แพคเกจ คลับเมด บาหลี 4วัน3คืน พักคลับเมด 2คืน (311018)


รหัสทัวร์ : THS6-PKG-ID-1MAY-31OCT18
ID : 14759
เดนปาซาร์(บาหลี) - วัดอูลูวาตู
CLUBMED - เบซากีห์ - ภูเขาไฟบาตู
คินตามณี - เทมภัคสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน
วัดทานาล็อต - วัดเม็งวี
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี
ความนิยม :

ทัวร์บาหลี : DPS01 PARADISE IN BALI 4D3N BY FD (230818)


รหัสทัวร์ : THZ1-FD-ID-22FEB-23AUG18
ID : 15324
เกาะบาหลี – สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู
ชายหาดจิมบารัน-วิหารเทมภัคศิริงค์
ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี
ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์
ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล
วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน -วิหารทานาล็อท
ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,888-19,888 บาท
ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี
ความนิยม :

ทัวร์บาหลี : DPS01 PARADISE IN BALI 4D3N BY FD (230818)


รหัสทัวร์ : THZ1-FD-ID-22FEB-23AUG18
ID : 12571
เกาะบาหลี – สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู
ชายหาดจิมบารัน-วิหารเทมภัคศิริงค์
ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี
ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์
ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล
วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน -วิหารทานาล็อท
ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,888-19,888 บาท
ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี
ความนิยม :

ทัวร์บาหลี : Bali - Calling 4 Days (201018)


รหัสทัวร์ : THS12-FD-ID-12JUL-20OCT18
ID : 14423
บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน
ชมบารองแดนซ์  – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
ตลาดปราบเซียน – วัดถ้ำช้าง-วัดเม็งวี – เบดูกัล
วัดอูลัน ดานู – วัดเม็งวี – วิหารทะนาล็อต-อนุสาวรีย์มหาภารตะ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,999-18,999 บาท
ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี
ความนิยม :

ทัวร์บาหลี : BALI FREE BRUNEI 5 DAY (251218)


รหัสทัวร์ : THP3-BI-ID-31JUL-25DEC18
ID : 15952
บาหลี-ระบำบารองซ์ดานซ์-บาติก สตูดิโอ
ภูเขาไฟคินตามณี – เทมภัคสิริงค์-ตลาดปราบเซียน
อูบุด วิลเลจ-วัดปุรามันอายุน-ปุราอูลันดานูบราดัน
วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อต-บรูไน-มัสยิด JameAs’r Mosque
พระราชวัง Istana NurulIman Palace
พิพิธภัณฑ์ Isalamic Gallery Royal Regalia
หมู่บ้านกลางน้ำ Kampong Ayer
ชมลิงจมูกยาว – มินิทัชมาฮาล 
สายการบิน : ROYAL BRUNEI (BI)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,999-24,999 บาท
ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี
ความนิยม :

ทัวร์บาหลี : BWN02 DESTINATION BALI BRUNEI 5D4N (041218)


รหัสทัวร์ : THZ1-BI-ID-26JUN-4DEC18
ID : 14873
เกาะบาหลี-ระบำบารอง แดนซ์ - หมู่บ้านคินตามานี
วิหารเทมภัคศิริงค์ (วัดพุศักดิ์สิทธิ์) - ตลาดปราบเซียน
ชายหาดจิมบารัน-วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู
ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท-บรูไน
มัสยิดสุลต่าน โอมาร์อาลีไซฟุดดิน - มัสยิดทองคำ
พิพิธภัณฑ์ ROYAL REGALIA - หมู่บ้านกลางน้ำ
ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - ตลาดกาดง
สายการบิน : ROYAL BRUNEI (BI)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย. - ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,888 - 24,888 บาท
ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี
ความนิยม :

ทัวร์บาหลี : GO1DPS-BI001 บาหลี บรูไน Fantastic Of ASEAN 5 วัน 4 คืน (061118)


รหัสทัวร์ : THG1-BI-ID-24JUL-6NOV18
ID : 16040
บาหลี-ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน
หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง)
ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน-วัดทามันอายุน–เขาเบดูกัล–ทะเลสาบบราตัน
วัดอูลันดานูบราตัน-ชมวิวนาขั้นบันได-วัดทานาห์ลอต-หาดจิมบารัน
บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-ผ่านชมมัสยิด Omar Ali Saiffuddien
มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah –หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia
ล่องเรือชมลิงจมูกยาว – ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : ROYAL BRUNEI (BI)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 19,900-24,900 บาท
ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี
ความนิยม :

ทัวร์บาหลี : BAL03 FD บาหลี บุโรพุธโธ 5 วัน 3 คืน (301218)


รหัสทัวร์ : THB11-FD-ID-19JUL-30DEC18
ID : 15969
บาหลี-อนุสาวรีย์มหาภารตะ-วัดอูลูวาตู-สวนวิษณุ
หาดจิมบารัน-ย็อกยาการ์ตา-เทวลัยปรัมบานัน
พระราชวังสุลต่าน-ปราสาทสวนน้ำ-บุโรพุทโธ
วัดปะวน-วัดเมนดุต-ย็อกยาการ์ตา-วัดบราตัน
วิหารทานาต์ลอต-บาร๊องแดนซ์-หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก
หมู่บ้านคินตามณี-ชิมกาแฟขี้ชะมด-วัดเทมภัคสิริงค์
ตลาดปราบเซียน-ร้าน Krisana
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 20,900-27,900 บาท
ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี
ความนิยม :

ทัวร์บาหลี : Bali - Borobudur 5 Days 3 Nights (140419)


รหัสทัวร์ : THS12-FD-ID-26JUL18-14APR19
ID : 15060
บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ -  วัดอูลูวาตู
สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน-ย็อกยาการ์ตา
เทวลัยปรัมบานัน – พระราชวังสุลต่าน
ปราสาทสวนน้ำ – บุโรพุทโธ – วัดปะวน
วัดเมนดุต-วัดบราตัน - วิหารทานาต์ลอต 
บาร๊องแดนซ์ - หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก
หมู่บ้านคินตามณี - ชิมกาแฟขี้ชะมด
วัดเทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน
ร้าน Krisana 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.61-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 20,999-24,999 บาท
ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี
ความนิยม :

ทัวร์บาหลี : SUPERB BALI-BOROBUDUR 5D3N (120419)


รหัสทัวร์ : THS12-FD-ID-26JUL18-12APR19
ID : 14988
บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ -  วัดอูลูวาตู
สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน - ย็อกยาการ์ตา
เทวลัยปรัมบานัน – พระราชวังสุลต่าน
ปราสาทสวนน้ำ – บุโรพุทโธ – วัดปะวน
วัดเมนดุต – วัดบราตัน - วิหารทานาต์ลอต 
บาร๊องแดนซ์ - หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก
หมู่บ้านคินตามณี - ชิมกาแฟขี้ชะมด
วัดเทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน
ร้านKrisana
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค. 61 - เม.ย. 62 ราคาเริ่มต้น 20,999 - 24,999 บาท
ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี
ความนิยม :

ทัวร์บาหลี : BT-BAL01 TG มหัศจรรย์...บาหลี เที่ยวอย่างมีสไตล์ บินหรู TG (070219)


รหัสทัวร์ : THB11-TG-ID-1NOV18-7FEB19
ID : 15834
บาหลี-อนุสาวรีย์มหาภารตะ-วัดอูลูวาตู-หาดจิมบารัน 
วัดเทมภัคสิริงค์-ตลาดปราบเซียน-หมู่บ้านคินตามณี
ปุระเบซากิห์-วัดเลมพูยางค์-บาหลีสวิงค์-กาแฟจากขี้ชะมด
วัดบราตัน-วิหารทานาต์ลอต-ระบำเกอจัก
หาดคารามาส-ร้านกฤษณา 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 22,900-25,900 บาท
ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี
ความนิยม :

ทัวร์บาหลี : อินโดนีเซีย จาการ์ต้า-บันดุง 4 วัน 3 คืน (281218)


รหัสทัวร์ : THH1-GA-ID-28JUN-29DEC18
ID : 15292
จาการ์ต้า-บันดุง – ศาลาไทย (รัชกาลที่ 5และ 7)
วัดวิปัสสนาคราหะ-ตลาดน้ำ Lembang
เดินเล่นที่สวนสาธารณะ Hot Spring
ภูเขาไฟ ตังกูบัน เปอราฮู-ชมอดีตวังดาหาปาตีและประเสบัน
ศูนย์วัฒนธรรมอังกะลุงอุดโจ- Shopping Outlet
สายการบิน : GARUDA INDONESIA (GA)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,900-26,900 บาท
ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี
ความนิยม :

ทัวร์บาหลี : Bali - Premium 4 Days (251018)


รหัสทัวร์ : THS12-TG-ID-26JUL-25OCT18
ID : 14424
บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน
วัดเบซากีย์ - ชมบารองแดนซ์  – เทือกเขาคินตามณี
วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-ตลาดปราบเซียน – วัดถ้ำช้าง
วัดเม็งวี – เบดูกัล – วัดอูลัน ดานู – วัดเม็งวี
วิหารทะนาล็อต-Shopping Kuta – อนุสาวรีย์มหาภารตะ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 25,999-27,999 บาท
ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี
ความนิยม :

ทัวร์บาหลี : GO1DPS-TG001 อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน (291218)


รหัสทัวร์ : THG1-TG-ID-6SEP-29DEC18
ID : 16039
บาหลี-วัดอูลูวาตู- ระบำไฟ-หาดจิมบารัน-ศูนย์ผ้าบาติก
ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์
วัดทานาห์ล็อต-ยอร์คจาร์กาต้า-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
วัดปะวน -วัดเมนดุท -วัดพราห์มนันต์-ทะเลสาบบราตัน
วัดอูลันดานู บราตัน - ช้อปปิ้งร้านกฤษณา
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 29,900-35,900 บาท
ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี
ความนิยม :

ทัวร์บาหลี : GAJOG-01 บุโรพุทโธ - บาหลี 5 วัน 4 คืน (201018)


รหัสทัวร์ : THM1-GA-ID-28FEB-20OCT18
ID : 13405
จาการ์ต้า – ยอร์คยาการ์ต้า – วัดพราหมนันท์ - ศูนย์เครื่องเงิน
มาลิโอโบโร่-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน – วัดเมนดุท
พระราชวังน้ำสุลต่าน – พระราชวังน้ำ-บาหลี-บาร็อง แดนซ์
ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี)
วัดตัมปะก์ซีริง-ตลาดปราบเซียน – อูบุด - กฤษณะ เซ็นเตอร์
วัดเม็งวี – เบดูกัลป์ – ทะเลสาบบราตัน –วัดอูลันดานู
วิหารตานะห์ ล็อต - คูต้า- หาดจิมบารัน
สายการบิน : GARUDA INDONESIA (GA)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 30,900-33,900 บาท
ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี
ความนิยม :

ทัวร์บาหลี : อินโดนีเซีย บุโรพุทโธ-บันดุง–จาการ์ต้า 5 วัน (281218)


รหัสทัวร์ : THH1-GA-ID-28JUN-28DEC18
ID : 15291
จาการ์ต้า – เมืองจำลองตามันมินิ
บันดุง – จาการ์ต้า – ยอร์คจาการ์ต้า
บุโรพุทโธ – วัดเมนดุต – วังสุลต่าน
วัดพราห์มบานัน-ยอร์คจาการ์ต้า
สายการบิน : GARUDA INDONESIA (GA)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 31,900-33,900 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด