In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์แอฟริกา เที่ยวแอฟริกา
ความนิยม :

ทัวร์แอฟริกา : CZCMN01 DESERT MOROCCO 9D6N (230319)


รหัสทัวร์ : THZ1-QR-ZA-26JAN-23MAR19
ID : 17913
เมืองคาซาบลังกา-จตุรัสโมฮัมเหม็ดที่ 5
โบสถ์คาซาบลังกา-จัตุรัสสหประชาชาติ
ตลาดกลาง-โรงภาพยนตร์ประจำเมือง
สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2-เมืองราบัต
พระราชวังหลวงแห่งเมืองราบัต
สุสานกษัตริย์มูฮัมหมัดที่ 5-ป้อมอูดายา
เมืองโรมันโบราณโวลูบิลิส-เมืองแม็กแน็ส
ประตูบับมันซู-มืองแฟ็ส
พระราชวังหลวงแห่งเมืองแฟ็ส
ย่านแฟ็ส เมดินา-ประตูบับดูเจลูร์ด-ตลาดสด
เมอเดอร์ซ่า บู อิมมาเนีย-น้ำพุธรรมชาติ
สุสานของมูเล ไอดริสที่ 2-สุเหร่าใหญ่ไคเราวนี
ย่านเมืองเก่า หรือ ย่านเครื่องหนัง-โรงงานเซรามิค
เมืองอิฟเฟรน-เมืองมิเดลท์-เมืองเออร์ฟูดด์
เมืองเออร์ฟูดด์-เมืองเมอร์ซูก้าร์-ขี่อูฐรับแสงอรุณ
เมืองทินเฮียร์-ช่องแคบทอดร้ากอร์จ
เมืองวอซาเซท-ป้อมเทาว์เรอร์
พระราชวังของตระกูลกลาวี-เมืองไอท์ เบนฮาดดู
ป้อมไอท์ เบนฮาดดู-เมืองมาร์ราเคช
จัตุรัสใจกลางเมือง-สุเหร่าคูวโทวเบีย
สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน-พระราชวังบาเฮีย
สวนจาร์ดีน มาจอแรล-ตลาดมาร์ราเคช
ร้านเครื่องประดับ-ร้านเซรามิค-ร้านเครื่องหนัง
ร้านพรม
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 52,999-55,999 บาท
ทัวร์แอฟริกา เที่ยวแอฟริกา
ความนิยม :

ทัวร์แอฟริกา : MEMORY MOROCCO 9D (120419)


รหัสทัวร์ : THE8-EY-ZA-22FEB-12APR19
ID : 18728
คาซาบลังก้า-เชฟชาอูน – โบราณโรมันโวลูบิลิส
เมืองเมคเนส-เฟซ-อิเฟรน –เออร์ฟอย์ด-มอร์ซูก้า
ทินเฮียร์– ทอด้าจอร์จ-วอซาเซท – มาราเกซ
สวนจาร์ดีน มาจอแรล-มัสยิด คูตูเบีย
พระราชวังบาเฮีย-ราบัต
สายการบิน : ETIHAD AIRWAYS (EY)
เริ่มต้นเดินทาง  ราคาเริ่มต้น 63,900-72,900 บาท
ทัวร์แอฟริกา เที่ยวแอฟริกา
ความนิยม :

ทัวร์แอฟริกา : HIGHLIGHT โมร็อคโค 10 วัน 7 คืน (040719)


รหัสทัวร์ : THH1-TK-ZA-19JAN-4JUL19
ID : 18111
คาซาบลังก้า - มาราเกซ-สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน
มัสยิดคูตูเบีย - พระราชวังบาเฮีย - เมเดอซาเบนยูเซฟ
เมืองวอซาเซท - ไอท์ เบน ฮาดดู-ป้อมทาเริท
ทอดร้ากอร์จ - เออร์ฟอร์ด - เมืองเมอร์ซูก้า
พิพิธภัณฑ์ฟอสซิล - บลูเมสกี - เมืองอิเฟรน - เมืองเฟซ
ย่านเครื่องเทศ - เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย - น้ำพุธรรมชาติ
ชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน - บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ
ประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟส - ชุมชนชาวยิว
เมืองเมคเนส - เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส -  เชฟชาอูน
เมืองราบัต - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5
ป้อมอูดายา-จัตุรัสยูไนเต็ดเนชั่น - สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2
ถนนคอร์นิช บูเลอวาร์ด
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 63,900-66,666 บาท
ทัวร์แอฟริกา เที่ยวแอฟริกา
ความนิยม :

ทัวร์แอฟริกา : แกรนด์โมรอคโค 11 วัน (300419)


รหัสทัวร์ : THG16-EY-ZA-16FEB-30APR19
ID : 18412
คาซาบลังก้า-ราบัต-แทนเจียร์-เชฟชาอูน-เมคเนส
เมืองโรมันโวลูบิลิส-เฟส-อิเฟรน-แอร์ฟอร์ด
เมอร์ซูก้า-ทอดร้า-โอเอซิส Tinghir-M’Gouna
วอซาเซท-เอ็ทเบน ฮาดดู-มาราเกช 
สายการบิน : ETIHAD AIRWAYS (EY)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 74,900-82,900 บาท
ทัวร์มาดากัสการ์ เที่ยวมาดากัสการ์
ความนิยม :

ทัวร์มาดากัสการ์ : มาดากัสการ์ – รียูเนียน – มอริเชียส 8 วัน 6 คืน (110419)


รหัสทัวร์ : THE9-UU-ZA-15NOV18-11APR19
ID : 17008
มอริเชียส-เกาะอิลิลูซิคเครทส์-น้ำตกชามาเรล
หาดทรายเจ็ดสี-พอร์ทหลุยส์-มาดากัสการ์  
อันตานานาริโว-อันดาซิเบ-รียูเนียน-แซง เดอนีส์
สายการบิน : Air Austral (UU)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย. 61-เม.ย. 62 ราคาเริ่มต้น 109,900-114,900 บาท
ทัวร์แอฟริกา เที่ยวแอฟริกา
ความนิยม :

ทัวร์แอฟริกา : แกรนด์เอธิโอเปีย 11 วัน 8 คืน (250419)


รหัสทัวร์ : THG16-ET-ZA-10JAN-25APR19
ID : 18424
แอดดิส อะบาบา-อารบา มิ้นห์-คอนโซ-จินกา
เผ่ามูร์ซี-ฮามาร์-เทอร์มี่-เผ่าดาเซนเนคส์
เผ่าบานา-คอนโซ่-อารบา มิ้นห์
กอนด้าร์ – ลาลิเบลลา
สายการบิน : ETHIOPIAN AIRLINES (ET)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 129,900 บาท
ทัวร์แอฟริกา เที่ยวแอฟริกา
ความนิยม :

ทัวร์แอฟริกา : WKQ2110N เคนย่า-ซิมบับเว-บอตสวานา-เซมเบีย 10 วัน (250519)


รหัสทัวร์ : THW6-KQ-ZA-9APR-25MAY19
ID : 17654
ไนโรบี – อุทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่า – รีสอร์ทกลางธรรมชาติ
ซาฟารีส่องสัตว์อุทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่าทั้งวัน
หมู่บ้านชาวมาไซ – รีสอร์ทหรู-อุทยานแห่งชาติไนวาซ่า
ล่องเรือชมฮิปโป-กรุงไนโรบี – ภัตตาคารคอร์นิวอร์
เมืองวิคตอเรีย ฟอลล์(ซิมบับเว)-สวนสิงโต (Walk with Lion)
ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก-เดินชมน้ำตกวิคตอเรียฝั่งซิมบับเว (สวยมาก)
ซิมบับเว – ลิฟวิ่งสโตน์ – เข้าชมน้ำตกฝั่งแซมเบีย 
แซมเบีย – อุทยานโชเบ (บอทสวานา) – ซาฟารี ชม Big Five
ล่องเรือแม่น้ำโชเบ ชม ฮิปโป
สายการบิน : KENYA AIRWAYS (KQ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 163,900-168,900 บาท
ทัวร์แอฟริกา เที่ยวแอฟริกา
ความนิยม :

ทัวร์แอฟริกา : 10 วัน เคนย่า แทนซาเนีย (090819)


รหัสทัวร์ : THE9-KQ-ZA-25JUL-9AUG19
ID : 18238
เคนย่า-ไนโรบี-คิลิมันจาโร-อรุชา-โกรงโกโร
ปล่องภูเขาไฟโกรงโกโร-เกมส์ไดร์ฟ-อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ
The Great Migration-เซเรงเกติ-อรุชา-ไนโรบี
เคนย่า-ทะเลสาบนากูรู-มาไซมารา 
สายการบิน : Kenya Airways (KQ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 179,900 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด