In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ความนิยม :

ทัวร์เนปาล : 3X-KTMSNP02 สัมผัสเนปาล...อ้อมกอดหิมาลัย 4 วัน 3 คืน (220319)


รหัสทัวร์ : THH9-SL-NP-2NOV18-22MAR19
ID : 17160
เมืองกาฐมัณฑุ-เทือกเขานากาโก๊ต-บักตาปูร์
วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล
โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์
สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย. 61-มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 19,999-21,999 บาท
ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ความนิยม :

ทัวร์เนปาล : ปันใจ...ไปเนปาล กาฐมัณฑุ ภัคตาปูร์ ลลิตปูร์ นากาก็อต 4 วัน 3 คืน (281218)


รหัสทัวร์ : THH1-SL-NP-28SEP-28DEC18
ID : 16629
กาฐมาณฑุ-ภัคตะปูร์-เมืองนากาก็อต 
ยอดเขานากาก๊อต-พระราชวังปาทัน “เมืองลลิตปูร์”
ช้อปปิ้งย่านทาเมล-กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแคว
สวะยัมภูนาถ(วัดลิง)
สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 19,999-25,999 บาท
ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ความนิยม :

ทัวร์เนปาล : SNP03 เนปาลสุขใจ ในอ้อมกอดหิมาลัย 6 วัน 5 คืน (281218)


รหัสทัวร์ : THA7-SL-NP-10OCT-28DEC18
ID : 17262
กาฐมัณฑุ-หมู่บ้านบันดิปูร์
เมืองโภครา-นากาก็อต 
สายการบิน : Mongolian Airlines (OM)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 26,900-30,900 บาท
ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ความนิยม :

ทัวร์เนปาล : 3X-KTMSNP03 เนปาล....สุขใจที่ได้ไปเยือน 6 วัน 5 คืน (281218)


รหัสทัวร์ : THH9-SL-NP-10OCT-28DEC18
ID : 17161
กาฐมัณฑุ-วัดสยมภูวนาถ-เขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ
ดูร์บาร์สแควร์-วัดตะเลชุ-วัดกุมารี-วัดตะเลจู-ประตูหนุมาน
หมู่บ้านบันดิปูร์-เมืองโภครา-หุบเขาโภครา-น้ำตกเดวิด
ศูนย์อพยพชาวทิเบต-ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา-วัดบาลาฮี
ซางรางก๊อต-แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เซติ-ภัคตะปูร์-จัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์
เมืองนากาก็อต- เมืองมรดกโลกปาทันหรือปาทาน
วัดตะเลจูบาวานี-ชมวัดกฤษณะ   
สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 26,900-30,900 บาท
ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ความนิยม :

ทัวร์เนปาล : GO2KTM-TG001 เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน (291218)


รหัสทัวร์ : THG1-TG-NP-8-29DEC18
ID : 17793
กาฐมาณฑุ-ปัคตาปูร์-นากาก็อต-ยอดเขานากาก็อต
โภครา – น้ำตกเดวิส – ค่ายอพยพชาวทิเบต
ล่องเรือทะเลสาบเฟวา – วัดบาลาฮี
ยอดเขาซารางก็อต-ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล
ย่านทาเมล – ปาฏัน - จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์
วัดกุมารี – กาฐมาณฑป – สถูปโพธินาถ-สถูปสวยมภูนาถ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 35,900-38,900 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด