In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ความนิยม :

ทัวร์เนปาล : SNP-02 นมัสเต เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย กาฐมัณฑุ ปาทัน นากาก็อต 4วัน 3คืน (220319)


รหัสทัวร์ : THA7-SL-NP-7DEC18-22MAR19
ID : 18105
เมืองกาฐมัณฑุ-เทือกเขานากาโก๊ต-บักตาปูร์
วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล
โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,999-19,999 บาท
ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ความนิยม :

ทัวร์เนปาล : 3X-KTMSNP02 สัมผัสเนปาล...อ้อมกอดหิมาลัย 4 วัน 3 คืน (220319)


รหัสทัวร์ : THH9-SL-NP-2NOV18-22MAR19
ID : 17160
เมืองกาฐมัณฑุ-เทือกเขานากาโก๊ต-บักตาปูร์
วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล
โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์
สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย. 61-มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 19,999-21,999 บาท
ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ความนิยม :

ทัวร์เนปาล : SNP-03 เนปาลสุขใจ ในอ้อมกอดหิมาลัย 6วัน 5คืน (130419)


รหัสทัวร์ : THA7-SL-NP-7DEC18-13APR19
ID : 18106
กาฐมัณฑุ-หมู่บ้านบันดิปูร์-เมืองโภครา
ภัคตะปูร์-เมืองนากาก็อต
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 26,900-30,900 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด