In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
ความนิยม :

ทัวร์เนปาล : GO2KTM-TG001 เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน (291218)


รหัสทัวร์ : THG1-TG-NP-27JUL-29DEC18
ID : 15460
ยอดเขานากาก็อต – โภครา – น้ำตกเดวิส
ค่ายอพยพชาวทิเบต – ล่องเรือทะเลสาบเฟวา
วัดบาลาฮี-โภครา – ยอดเขาซารางก็อต – กาฐมาณฑุ
ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล – ย่านทาเมล-ปาฏัน
จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ – วัดกุมารี – กาฐมาณฑป
สถูปโพธินาถ-สถูปสวยมภูนาถ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 32,900-38,900 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด