In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
ความนิยม :

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI 09 NORTH ISLAND 6D4N (250718)


รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-1MAY-25JUL18
ID : 14262
แฮมิลตัล  - ฮอบบิตัน ( มาทามาท่า ) - TE PUIA – เมารีโชว์
โรโตรัว -  เรนโบว์ สปริง – อโกโดม –  เตาโป – น้ำตกฮูก้า
ล่องเรือ LAKELAND QUEEN – อ๊อคแลนด์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
ความนิยม :

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI 10 NORTH ISLAND 6D4N (250718)


รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-1MAY-25JUL18
ID : 14263
แฮมิลตัล  - ฮอบบิตัน ( มาทามาท่า ) - TE PUIA – เมารีโชว์
โรโตรัว -  เรนโบว์ สปริง – อโกโดม –  เตาโป – น้ำตกฮูก้า
ล่องเรือ LAKELAND QUEEN – อ๊อคแลนด์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
ความนิยม :

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI 11 SOUTH ISLAND TSS 6D4N (250718)


รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-1MAY-25JUL18
ID : 14264
ไคร้สเชิร์ท – ทะเลสาบเทคาโป – พูคากิ
ควีนส์ทาวน์ – ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ 
ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว  - ล่องเรือกลไฟโบราณ
วอเตอร์พีค ฟาร์ม – ชมการตัดขนแกะ
นั่งกระเช้ากอนโดล่า - ลูท - ครอมเวลล์
เมืองทไวเซิล  - แอชเบอร์ตัน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 67,900 บาท
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
ความนิยม :

ทัวร์นิวซีแลนด์ : New Zealand 6Days4Night (260718)


รหัสทัวร์ : THB2-TG-NZ-3MAY-26JUL18
ID : 14145
อ็อคแลนด์ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์
เม้าท์อีเดน - ควีนส์สตรีท ช้อปปิ้ง
ฮามิลตั้น – มาตามาตา - ฮอบบิทและฟาร์ม 
โรโตรัว – ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี 
เรนโบว์ สปริงค์ – อโกรโดม – ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า
ชมการกระโดดบันจี๋ - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 69,900 - 72,900 บาท
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
ความนิยม :

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI12 SOUTH ISLAND 8D6N MFM+FOX+KAI (181118)


รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-5AUG-18NOV18
ID : 15973
ไคร้สท์เชิร์ช – เมืองฟร้านซ์โจเซฟ
รถไฟทรานซ์อัลไพน์-ทะเลสาบเทคาโป
ทะเลสาบพูคากิ - ควีนส์ทาวน์
อุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ 
ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์
ไคคูร่า – ล่องเรือชมปลาวาฬ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 93,900-96,900 บาท
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
ความนิยม :

ทัวร์นิวซีแลนด์ : NZ.Fantastic South Island 8 Days (260718)


รหัสทัวร์ : THB2-CZ-NZ-24MAY-26JUL18
ID : 14775
ไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป
อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - ทไวเซิล – คอรมเวลส์
ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือ ทีเอสเอสเอิร์นลอร์
วอลเตอร์พีค ฟาร์ม – ทะเลสาบวานาก้า
ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์
ล่องเรือชมโลมาและแมวน้ำที่อาคารัว
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 94,900 - 95,900 บาท
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
ความนิยม :

ทัวร์นิวซีแลนด์ : New Zealand Tour 7D5N (250718)


รหัสทัวร์ : THB2-SQ-NZ-8MAY-25JUL18
ID : 14142
ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตั้น 
ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ
ทไวเซิล – คอรมเวลส์ – ควีนส์ทาวน์ 
กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค
เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ 
ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์
ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิติกะ
รถไฟทรานซ์อัลไพน์ -ไคร้สท์เชิร์ช
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 97,900 - 98,900 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด