In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
ความนิยม :

ทัวร์นิวซีแลนด์ : PROKIWI09 PROMOTION NORTH ISLAND 6D4N (051218)


รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-7AUG-5DEC18
ID : 16312
แฮมิลตัน - โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง
อโกรโดม - เตาโป-หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า)
ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 64,900-69,900 บาท
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
ความนิยม :

ทัวร์นิวซีแลนด์ : PROKIWI11 SOUTH ISLAND TSS 6 DAYS 4 NIGHTS (051218)


รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-7AUG-5DEC18
ID : 16315
ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป
ทะเลสาบพูคากิ-ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์
ชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ชมการเล่นเรือเร็ว
ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู
วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 74,900-82,900 บาท
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
ความนิยม :

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI05 SOUTH ISLAND TSS+AKA 7 DAYS 5 NIGHTS (041218)


รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-26AUG-4DEC18
ID : 16378
ไคร้สท์เชิร์ช–แอชเบอร์ตัน–ทะเลสาบเทคาโป
ทะเลสาบพูคากิ-ครอมเวลล์–ควีนส์ทาวน์
ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู 
วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ
ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว-แซลม่อน ฟาร์ม
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 78,900-87,900 บาท
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
ความนิยม :

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI08 SOUTH ISLAND MFM+FOX 7 DAYS 5 NIGHTS (041218)


รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-7AUG-4DEC18
ID : 16313
ไคร้สท์เชิร์ช – เมืองฟร้านซ์โจเซฟ
รถไฟทรานซ์อัลไพน์-ทะเลสาบเทคาโป
ทะเลสาบพูคากิ - ควีนส์ทาวน์
ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์
ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 81,900-93,900 บาท
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
ความนิยม :

ทัวร์นิวซีแลนด์ : Beautiful New Zealand 6 Days 4 Nights (281218)


รหัสทัวร์ : THB2-QF-NZ-28DEC18-2JAN19
ID : 17937
ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – พลัซซลิ่ง เวิลด์
วานาก้า –ล่องเรือสู่วอลเตอร์ พีคฟาร์ม
ครอมเวลล์ช้อปร้านผลไม้ –โอมาราม่า
ชิมปลาแซลม่อน – ทะเลสาบเทคาโป
แอชเบอร์ต้น – ไคร้สท์เชิร์ช
อะคารัว ล่องเรือชม Wild Life
สายการบิน : QANTAS AIRWAYS (QF)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 85,900 บาท
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
ความนิยม :

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI12 SOUTH ISLAND 8D6N MFM+FOX+KAI (021218)


รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-11AUG-2DEC18
ID : 16379
ไคร้สท์เชิร์ช–เมืองฟร้านซ์โจเซฟ
รถไฟทรานซ์อัลไพน์-ทะเลสาบเทคาโป
ทะเลสาบพูคากิ-ควีนส์ทาวน์
อุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์-ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์
ไคคูร่า–ล่องเรือชมปลาวาฬ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 90,900-96,900 บาท
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
ความนิยม :

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI03 SOUTH & NORTH ISLAND (TSS-FOX) 9D7N (011218)


รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-4AUG-1DEC18
ID : 16317
ควีนส์ทาวน์ – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า
ล่องเรือกลไฟโบราณ-ชมการตัดขนแกะ
ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์
นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์-ไคร้สท์เชิร์ช
โรโตรัว-อโกรโดม – เรนโบว์สปริงซ์
ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - อ๊อคแลนด์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 100,900-109,900 บาท
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
ความนิยม :

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI01 GRAND NEW ZEALAND 10 DAYS 8 NIGHTS (011218)


รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-3AUG-1DEC18
ID : 16319
อ๊อคแลนด์ – โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี
ชมการตัดขนแกะ – เทาโป - เวลลิงตัน 
ข้ามเรือเฟอร์รี่สู่เกาะใต้ – พิคตัน
ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า - ไคร้สเชิร์ช - เทคาโป  
ยอดเขาเม้าท์คุ๊ก – ควีนส์ทาวน์
ล่องเรือกลไฟโบราณ - นั่งกระเช้ากอนโดล่า+ลูท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 107,900-116,900 บาท
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
ความนิยม :

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI03 SOUTH & NORTH ISLAND [TSS-FOX] 10D 8N (011218)


รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-10AUG-1DEC18
ID : 16380
ควีนส์ทาวน์–ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า–ล่องเรือกลไฟโบราณ
ชมการตัดขนแกะ-ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์
นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์–ไคร้สท์เชิร์ช-โรโตรัว 
อโกรโดม–เรนโบว์สปริงซ์–ศูนย์วัฒนธรรมเมารี
เทาโป–ฟาร์มกุ้ง-ชมการกระโดดบันจี้จัมพ์–ฮอบบิตัน
หมู่บ้านฮอบบิท-อ๊อคแลนด์–ชมเมือง-ช้อปปิ้ง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 110,900-120,900 บาท
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
ความนิยม :

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI3.1 SOUTH & NORTH ISLAND (TSS-FOX) 10D 8N (011218)


รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-3AUG-1DEC18
ID : 16318
ควีนส์ทาวน์ – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า
ล่องเรือกลไฟโบราณ-ชมการตัดขนแกะ 
ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์-นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์
ไคร้สท์เชิร์ช - โรโตรัว-อโกรโดม – เรนโบว์สปริงซ์
ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – เทาโป – ฟาร์มกุ้ง
ชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ฮอบบิตัน
หมู่บ้านฮอบบิท -  อ๊อคแลนด์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 110,900-120,900 บาท
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
ความนิยม :

ทัวร์นิวซีแลนด์ : แกรนด์นิวซีแลนด์ 10 วัน (281218)


รหัสทัวร์ : THE9-SQ-NZ-13OCT-28DEC18
ID : 17007
เวลลิงตัน-ปาล์มเมอร์สตัน นอร์ท-เนเปียร์
เทาโป-เรนโบว์สปริง-ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี
โรโตรัว-ถ้ำหนอนเรืองแสง-หมู่บ้านฮอบบิท
อ๊อคแลนด์-ขึ้นสกาย ทาวเวอร์-ควีนส์ทาวน์
แอร์โร่ทาวน์-ล่องเรือมิลฟอร์ดซาวน์-ยอดเขาโคโรเน็ท
ทะเลสาบวานาคา-ฟ็อกซ์กลาเซียร์
นั่งรถไฟทรานส์อัลไพน์-ไคร์สท์เชิร์ช
สายการบิน : Singapore Airlines (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 125,900-129,900 บาท
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
ความนิยม :

ทัวร์นิวซีแลนด์ : WTG6010A นิวซีแลนด์เกาะเหนือ-ใต้ 10 วัน (011218)


รหัสทัวร์ : THW6-TG-NZ-16NOV-1DEC18
ID : 17668
โอ๊คแลนด์-หมู่บ้านฮอบบิท – โรตารัว-หมู่บ้านวัฒนธรรมเมารี
อะโกรโดม –ถ้ำหนอนเรืองแสง-ดันนีดิน – ปราสาทลาร์นัค
พิพิพธภัณฑ์โอทาโก-นั่งรถไฟ TAIERI  RAILWAY
แอร์โร่ทาวน์ – ควีนส์ทาวน์ – ยอดเขาบ๊อบพีค
เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์-บันจี้จัมพ์ – ทไวเซิล
อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก – ล่องเรือธารน้ำแข็งทัสมาน
เทคาโป-แอชเบอร์ตัน – ไคร์สเชิร์ช
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 139,900 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด