In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ตามรอยพญานาค 2 วัน 1 คืน (280918)


รหัสทัวร์ : THE3-QV-LA-24AUG-28SEP18
ID : 16523
หลวงพระบาง-พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
สักการะพระธาตุพูสี-อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน)
เมืองหลวงเวียงจันท์-พระธาตุหลวง-วัดธาตุหลวงเหนือ
วัดธาตุหลวงใต้-บ่อน้ำพญานาคหรือบ่อน้ำทิพย์
ประตูชัย-หมู่บ้านธาตุดำ
สายการบิน : Lao Airlines (QV)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 6,999 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : ไฮโซ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (290918)


รหัสทัวร์ : THE3-QV-LA-18AUG-29SEP18
ID : 16525
วัดทาดหลวง-วัดใหม่สุวันพูมาราม
แม่น้ำโขง-แม่น้ำคาน-พระธาตุพูสี
พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
วัดแสนสุขารมณ์-วัดเชียงทอง-น้ำตกกวางสี
ตลาดเช้า-ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว
สายการบิน : Lao Airlines (QV)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : QV01 ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (280918)


รหัสทัวร์ : THT18-QV-LA-8-28SEP18
ID : 16726
หลวงพระบาง-วัดโพนเพา-หอพระบาง
พิพิธภัณฑ์ (ราชวังเก่า)-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดวิชุนราช(พระธาตุหมากโม)
วัดเชียงทอง-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวางสี
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 8,888 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : ไหว้พระ 9 วัด ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (280918)


รหัสทัวร์ : THE11-QV-LA-6JUL-28SEP18
ID : 15416
เวียงจันทน์ – วัดอินแปง – วัดองค์ตื้อ – วัดมีไซ
วัดหายโสก-วัดจันทะบุรี – วัดเจ้าแม่ศรีเมือง
หอพระแก้ว - วัดสีสะเกด-วัดพระธาตุหลวง
วัดหนองบอน – ประตูชัย
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 8,998-10,998 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : หลวงพระบาง คลายร้อน 3 วัน 2 คืน (280918)


รหัสทัวร์ : THE11-QV-LA-6JUL-28SEP18
ID : 15415
หลวงพระบาง– พระราชวังเก่า – พระธาตุภูษี
ไนท์มาร์เก็ต-ตักบาตร-วัดเชียงทอง –วัดใหม่
วัดวิชุนราช - บ้านผานม – น้ำตกตาดกวงสี
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 8,998 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : หลวงพระบาง ไหว้พระ 9 วัด เสริมบารมี 3 วัน 2 คืน (280918)


รหัสทัวร์ : THE11-QV-LA-6JUL-28SEP18
ID : 15414
หลวงพระบาง–วันแสนสุขาราม-วัดเชียงทอง
วัดใหม่สุวันพูมา - วัดโพนชัยชนะสงคราม
ถนนข้าวเหนียว-ตักบาตร- ตลาดเช้า-วัดพระบาทใต้
วัดพระธาตุหลวง- วัดวิชุนราช –บ้านผานม
วัดฮาฮาม  –  วัดป่าโพนเพา
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 8,998 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : Sabai Hizo Luang Prabang 3 วัน 2 คืน (300918)


รหัสทัวร์ : THE3-PKG-LA-1AUG-30SEP18
ID : 16526
วัดทาดหลวง-วัดใหม่สุวันพูมาราม
แม่น้ำโขง-แม่น้ำคาน-พระธาตุพูสี
พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
วัดแสนสุขารมณ์-วัดเชียงทอง
ตลาดเช้า-ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว
สายการบิน : Lao Airlines (QV)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : GO1VTE-FD001 ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (281018)


รหัสทัวร์ : THG1-FD-LA-14SEP-28OCT18
ID : 15481
เวียงจันทน์-วัดพระธาตุหลวง-วัดสีสะเกด-วังเวียง
ล่องเรือแม่น้ำซอง – วังเวียง-หลวงพระบาง
น้ำตกตาดกวางสี-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา
ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง-ศูนย์เครื่องเงิน-วัดเชียงทอง
วัดวิชุนราช
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,900-15,900 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : Special Of Lao สบายดี...หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THA7-QV-LA-15JUN-31DEC18
ID : 15336
หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวงซี-พระธาตุภูษี
ตลาดมืด-ตักบาตรข้าวเหนียว–ตลาดเช้า
พิพิธภัณฑ์(ราชวังเก่า)-หอพระบาง
วัดเชียงทอง-บ้านผานม-วัดป่าโพนเพา
วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม)
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,999-13,999 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : GO1LPQ-PG001 Laos...สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน (280918)


รหัสทัวร์ : THG1-PG-LA-31AUG-28SEP18
ID : 16528
หลวงพระบาง-วัดโพนเพา-วัดวิชุนราช
วัดเชียงทอง-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา
ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
ถ้ำติ่ง-บ้านซ่างไห่-น้ำตกตาดกวางสี
บ้านผานม-วัดแสนสุขาราม-ศูนย์เครื่องเงิน
วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-ตลาดดารา 
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 10,900-12,900 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : กรุงเทพฯ–เวียงจันทน์–วังเวียง 3 วัน 2 คืน (280918)


รหัสทัวร์ : THE11-QV-LA-6JUL-28SEP18
ID : 15418
เวียงจันทน์ – วังเวียง  - ถ้ำปูคำ 
ถ้ำจัง – ประตูชัย – Night Market
วัดสีเมือง – หอพระแก้ว - พระธาตุหลวง
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-12,900 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : สัมผัสเสน่ห์เมืองลาว เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THT11-BUS-LAO-8FEB-31DEC18(1)
ID : 13027
อุดรธานี-หนองคาย -เวียงจันทน์-วังเวียง
ถ้ำจัง-ถ้ำปูคำ-บลูลากูน-กิจกรรมอิสระ
ตลาดเช้าวังเวียงเวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงืม-DutyFree
สายการบิน : THAI LIONAIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : หลวงพระบาง ล่องเรือแม่น้ำโขง 5 วัน 2 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THT11-BUS-LAO-8FEB-31DEC18
ID : 13025
ปัว - ห้วยโก๋น - ท่าเรือ –ถ้ำติ่ง 
บ้านช่างไห - หลวงพระบาง-บุฟเฟ่ บนเรือ
ตักบาตรเช้า –ตลาดเช้า –วัดวิชุนราช
หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง- วัดเชียงทอง
บ้านผานม –น้ำตกตาดกวางซี –พระธาตุพูสี
หลวงพระบาง - ท่าเรือ –ห้วยโก๋น –น่าน 
สายการบิน : BUS
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : QV02 ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (301218)


รหัสทัวร์ : THT18-QV-LA-5OCT-30DEC18
ID : 16728
หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวงซี-พระธาตุภูษี
ตลาดมืด-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า
พิพิธภัณฑ์ (ราชวังเก่า)-หอพระบาง-วัดเชียงทอง
บ้านผานม-วัดป่าโพนเพา-วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม)
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 11,499-15,499 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : QV03 วังเวียง Chill Chill ม๋วนอีหลี 3 วัน 2 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THT18-QV-LA-5OCT-31DEC18
ID : 16729
เวียงจันทน์-วังเวียง
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 11,688-13,688 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : GO1VTE-PG001 สะบายดี เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THG1-PG-LA-25AUG-31DEC18
ID : 16529
เวียงจันทน์-วัดพระธาตุหลวง-วัดสีสะเกด
วังเวียง-ล่องเรือแม่น้ำซอง-หลวงพระบาง
น้ำตกตาดกวางสี-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา
ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง-ศูนย์เครื่องเงิน-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 11,900-19,900 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : BT-LAO01 FD ทัวร์ลาว หลวงพระบาง พัก 4 ดาว 3 วัน (260119)


รหัสทัวร์ : THB11-FD-LA-4AUG18-26JAN19
ID : 16274
หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม
ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ-วัดเชียงทอง
วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,900-17,900 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : LAOS01 PG ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พัก 4 ดาว 3 วัน 2 คืน (281218)


รหัสทัวร์ : THB11-PG-LA-24AUG-28DEC18
ID : 16448
หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม
ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ
วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
พระราชวังเก่า-หอพระบาง
สายการบิน : Bangkok Airway (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 12,900-14,900 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : BT-LAO02 FD ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน (250119)


รหัสทัวร์ : THB11-FD-LA-3AUG18-25JAN19
ID : 16258
เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย –วังเวียง
ถนนโรตี-ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี
ถนนคนเดิน-ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง
พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-16,900 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : QV04 ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (080319)


รหัสทัวร์ : THT18-QV-LA-5OCT18-8MAR19
ID : 16730
หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวงซี-พระธาตุภูษี
ตลาดไนท์บาร์ซา-ตักบาตรตอนเช้าเช้า-ตลาดเช้า
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-ล่องเรือน้ำโขง
บ้านช่างไห-ถ้ำติ่ง-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม
เวียงจัน-ประตูชัย-พระธาตุหลวง
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 - มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-18,999 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด