In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : UPZ03-1 อุบลฯ-ปากเซ-ปากซอง-อัตตะบือ-ตาดแซพะ-ตาดเซป่องไล-สวนมนตา 3 วัน (รถตู้) (210918)


รหัสทัวร์ : THP17-PKG-LA-20JUL-21SEP18
ID : 15359
อุบลราชธานี-ช่องเม็ก-สบายดีวัลเล่ย์-สวนส้มธนาธร
ตาดเซกะตาม-อัตตะบือ-เมืองสนามไซ-ตาดแซพะ
ตาดเซป่องไล-วัดพระธาตุไชยเชษฐา-วัดหลวงเมืองเก่า
ปากซอง-สวนดอกไม้มนตา-ไร่กาแซไฮแลนด์
น้ำตกตาดฟาน-ปากเซ-ตลาดดาวเรือง
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 8,900 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : ไหว้พระ 9 วัด ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (280918)


รหัสทัวร์ : THE11-QV-LA-6JUL-28SEP18
ID : 15416
เวียงจันทน์ – วัดอินแปง – วัดองค์ตื้อ – วัดมีไซ
วัดหายโสก-วัดจันทะบุรี – วัดเจ้าแม่ศรีเมือง
หอพระแก้ว - วัดสีสะเกด-วัดพระธาตุหลวง
วัดหนองบอน – ประตูชัย
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 8,998-10,998 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : หลวงพระบาง คลายร้อน 3 วัน 2 คืน (280918)


รหัสทัวร์ : THE11-QV-LA-6JUL-28SEP18
ID : 15415
หลวงพระบาง– พระราชวังเก่า – พระธาตุภูษี
ไนท์มาร์เก็ต-ตักบาตร-วัดเชียงทอง –วัดใหม่
วัดวิชุนราช - บ้านผานม – น้ำตกตาดกวงสี
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 8,998 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : หลวงพระบาง ไหว้พระ 9 วัด เสริมบารมี 3 วัน 2 คืน (280918)


รหัสทัวร์ : THE11-QV-LA-6JUL-28SEP18
ID : 15414
หลวงพระบาง–วันแสนสุขาราม-วัดเชียงทอง
วัดใหม่สุวันพูมา - วัดโพนชัยชนะสงคราม
ถนนข้าวเหนียว-ตักบาตร- ตลาดเช้า-วัดพระบาทใต้
วัดพระธาตุหลวง- วัดวิชุนราช –บ้านผานม
วัดฮาฮาม  –  วัดป่าโพนเพา
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 8,998 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : GO1VTE-FD001 ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (281018)


รหัสทัวร์ : THG1-FD-LA-14SEP-28OCT18
ID : 15481
เวียงจันทน์-วัดพระธาตุหลวง-วัดสีสะเกด-วังเวียง
ล่องเรือแม่น้ำซอง – วังเวียง-หลวงพระบาง
น้ำตกตาดกวางสี-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา
ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง-ศูนย์เครื่องเงิน-วัดเชียงทอง
วัดวิชุนราช
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,900-15,900 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : Special Of Lao สบายดี...หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THA7-QV-LA-15JUN-31DEC18
ID : 15336
หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวงซี-พระธาตุภูษี
ตลาดมืด-ตักบาตรข้าวเหนียว–ตลาดเช้า
พิพิธภัณฑ์(ราชวังเก่า)-หอพระบาง
วัดเชียงทอง-บ้านผานม-วัดป่าโพนเพา
วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม)
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,999-13,999 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : GO1LPQ-PG001 Laos...สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน (290918)


รหัสทัวร์ : THG1-PG-LA-13JUL-29SEP18
ID : 15479
หลวงพระบาง - วัดโพนเพา - วัดวิชุนราช
วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์บาร์ซา
ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาดกวางสี - บ้านผานม
วัดแสนสุขาราม-ศูนย์เครื่องเงิน- วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
ตลาดดารา
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-14,900 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : กรุงเทพฯ–เวียงจันทน์–วังเวียง 3 วัน 2 คืน (280918)


รหัสทัวร์ : THE11-QV-LA-6JUL-28SEP18
ID : 15418
เวียงจันทน์ – วังเวียง  - ถ้ำปูคำ 
ถ้ำจัง – ประตูชัย – Night Market
วัดสีเมือง – หอพระแก้ว - พระธาตุหลวง
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-12,900 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : สัมผัสเสน่ห์เมืองลาว เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THT11-BUS-LAO-8FEB-31DEC18(1)
ID : 13027
อุดรธานี-หนองคาย -เวียงจันทน์-วังเวียง
ถ้ำจัง-ถ้ำปูคำ-บลูลากูน-กิจกรรมอิสระ
ตลาดเช้าวังเวียงเวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงืม-DutyFree
สายการบิน : THAI LIONAIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : หลวงพระบาง ล่องเรือแม่น้ำโขง 5 วัน 2 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THT11-BUS-LAO-8FEB-31DEC18
ID : 13025
ปัว - ห้วยโก๋น - ท่าเรือ –ถ้ำติ่ง 
บ้านช่างไห - หลวงพระบาง-บุฟเฟ่ บนเรือ
ตักบาตรเช้า –ตลาดเช้า –วัดวิชุนราช
หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง- วัดเชียงทอง
บ้านผานม –น้ำตกตาดกวางซี –พระธาตุพูสี
หลวงพระบาง - ท่าเรือ –ห้วยโก๋น –น่าน 
สายการบิน : BUS
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : GO1VTE-PG001 สะบายดี เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (290918)


รหัสทัวร์ : THG1-PG-LA-6JUL-29SEP18
ID : 15480
เวียงจันทน์-วัดพระธาตุหลวง-วัดสีสะเกด-วังเวียง
ล่องเรือแม่น้ำซอง – วังเวียง-หลวงพระบาง
น้ำตกตาดกวางสี-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา
ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
พิพิธภัณฑ์ซหลวงพระบาง-ศูนย์เครื่องเงิน-วัดเชียงทอง
วัดวิชุนราช
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 11,900-15,900 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : PKZ03-A ลาวตอนใต้-เมืองปากเซ-มรดกโลกปราสาทหินวัดพู-น้ำตกหลี่ผี-คอนพะเพ็ง 3 วัน (140918)


รหัสทัวร์ : THP17-QV-LA-15JUN-14SEP18
ID : 15190
เมืองปากเซ(แขวงจำปาสัก)
มรดกโลกปราสาทหินวัดภู
อลังการน้ำตกหลี่ผี
น้ำตกคอนพะเพ็ง
ตลาดเช้าเมืองปากเซ
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 11,900-12,900 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : NXN05 เจาะลึกทุ่งไหหิน-เชียงขวาง-ปากซัน-เมืองคูน-ถ้ำปิ่ว-ปากซัน-หนองคาย 5 วันทัวร์ (050918)


รหัสทัวร์ : THP17-PKG-LA-20JUN-5SEP18
ID : 15353
สถานีรถไฟหนองคาย-สะพานมิตรภาพไทย-ลาว-ท่านาแล้ง
วัดพระบาทโพนสันปากกะดิ่ง-เมืองปากซัน-บ้านท่าสี
บ้านทาโทม-บ้านหลวง-เมืองคูน-วัดเพียวัด-วัดสีพรม ทุ่งไหหิน 1
เมืองแปก(โพนสะหวัน)แขวงเชียงขวาง-ตลาดเช้าท้องถิ่น
เมืองคำ-ถ้ำปิ่ว(ถ้ำประวัติศาสตร์)-ศูนย์หัตถกรรมบ้านนาวังตลาดโพนสะหวัน
ทุ่งไหหิน 2 และทุ่งไหหิน 3-โพนสะหวัน-เมืองคูน-บ้านหลวง
บ้านท่าโทม-บ้านท่าสี-เมืองบอลิคัน-เมืองปากซันปากกะดิ่ง
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : NXN05 เจาะลึกทุ่งไหหิน-เชียงขวาง-ปากซัน-เมืองคูน-ถ้ำปิ่ว-ปากซัน-หนองคาย 5 วันทัวร์ (050918)


รหัสทัวร์ : THP17-PKG-LA-20JUN-5SEP18
ID : 15191
สถานีรถไฟหนองคาย-สะพานมิตรภาพไทย-ลาว-ท่านาแล้ง
วัดพระบาทโพนสันปากกะดิ่ง-เมืองปากซัน-บ้านท่าสี
บ้านทาโทม-บ้านหลวง-เมืองคูน-วัดเพียวัด-วัดสีพรม ทุ่งไหหิน 1
เมืองแปก(โพนสะหวัน)แขวงเชียงขวาง-ตลาดเช้าท้องถิ่น
เมืองคำ-ถ้ำปิ่ว(ถ้ำประวัติศาสตร์)-ศูนย์หัตถกรรมบ้านนาวังตลาดโพนสะหวัน
ทุ่งไหหิน 2 และทุ่งไหหิน 3-โพนสะหวัน-เมืองคูน-บ้านหลวง
บ้านท่าโทม-บ้านท่าสี-เมืองบอลิคัน-เมืองปากซันปากกะดิ่ง
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : LAOS01 PG ทัวร์ลาว...หลวงพระบาง 3 วัน (280918)


รหัสทัวร์ : THB11-PG-LA-8JUN-28SEP18
ID : 14746
หลวงพระบาง - พระธาตุภูษี - ตลาดมืด
ตักบาตรข้าวเหนียว - บ้านช่างไห่ - บ้านผานม
ถ้ำติ่ง - น้ำตกกวงชี - พิธีบายศรีสู่ขวัญ - เชียงทอง
วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พระราชวังเก่า - หอพระบาง
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย. - ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,900 - 13,900 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : LAOS02 FD ทัวร์ลาว...เวียงจันทน์ วังเวียง 3วัน (280918)


รหัสทัวร์ : THB11-FD-LA-25MAY-28SEP18
ID : 14745
เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วังเวียง
ถนนโรตี-ล่องเรือแม่น้ำซอง- ถ้ำจัง-หลวงพระบาง
พระธาตุภูษี – ถนนคนเดิน-ตักบาตรข้าวเหนียว
วัดเชียงทอง – วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – พระราชวัง
หอพระบาง – วัดวิชุนราช 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,900 - 15,900 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : PKZ04 มรดกโลกปราสาทหินวัดพู-ปากเซ-ปากซอง-น้ำตกหลี่ผี-คอนพะเพ็ง-ผาส้วม 4 วัน (210918)


รหัสทัวร์ : THP17-QV-LA-22JUN-21SEP18
ID : 15370
เมืองปากเซ-เมืองปากซอง-สวนดอกไม้ไร่มนตา
น้ำตกตาดฟาน-ตาดผาส้วม-หมู่บ้านชนเผ่า
มรดกโลกปราสาทหินวัดพู-วัดพูเสลา
อลังการน้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง
ตักบาตรข้าวเหนียว-วัดหลวง
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 13,900-14,900 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : VTV03 เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง-บลูลากูน 3 วัน (070918)


รหัสทัวร์ : THP17-QV-LA-6JUL-7SEP18
ID : 15366
เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง-ถ้ำจัง
ถ้ำปูคำ(บลูลากูน)-ถ้ำช้าง-ถ้ำน้ำ-ล่องเรือน้ำซอง
โพนโฮง-เวียงจันทน์-หอพิพิธภัณฑ์วัดสีสะเกด
อนุสาวรีย์ประตูชัย-พระธาตุหลวง
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองร้าน OTOP
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : VLV03 เวียงจันทน์-หลวงพระบาง 3 วัน (280718)


รหัสทัวร์ : THP17-QV-LA-28-30JUL18
ID : 15371
เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันนะพูมาราม
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)-พระธาตุพูสี
ถนนคนเดิน(ตลาดไนท์บาร์ซา)-ตักบาตรข้าวเหนียว
ตลาดเช้า-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-บ้านผานม
บ้านช่างไห-ล่องเรือน้ำโขง-ถ้ำติ่ง-น้ำตกตาดกวางซี
วัดเชียงทอง
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ความนิยม :

ทัวร์ลาว : LVT03 หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 3 วัน (280918)


รหัสทัวร์ : THP17-QV-LA-22JUN-28SEP18
ID : 15368
หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางซี-พระธาตุพูสี
ถนนคนเดิน-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า
วัดเชียงทอง-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)
วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-พูคูน-กาสี-วังเวียง
ถ้ำจัง-บ้านท่าเรือ-เมืองโพนโฮง-วัดสีสะเกด
พระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
เวียงจันทน์
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด