In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
ความนิยม :

ทัวร์กัมพูชา : Cambodia นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THA7-WE-KH-27JUL-31DEC18
ID : 15640
เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม
วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร)-วัดเพรียพรหมรัตน์
โตนเลสาบ – ตลาดซาจ๊ะ-บันทายสรี
นครธม-ตาพรหม-นครวัด
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 7,999-9,999 บาท
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
ความนิยม :

ทัวร์กัมพูชา : REP03 นครวัด-นครธม-บันเตียเสรย์-ตาพรหม 3 วัน (311218)


รหัสทัวร์ : THP17-FD-KH-1JAN-31DEC18
ID : 12475
เสียมราฐ-ล่องเรือโตเลนสาป-ระบำอัปสรา
เมืองพระนคร(นครธม)-ปราสาทบายน-ปาบวน
พิมานอากาศ-ปราสาทพระขรรค์-นาคพัน
ปราสาทนครวัด-เขาพนมบาเค็ง-ปราสาทบันเตียเสรย์
ปราสาทตาพรหม-ช้อปปิ้งตลาดปชาจ๊ะ-เสียมเรียบ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 8,500-12,300 บาท
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
ความนิยม :

ทัวร์กัมพูชา : GO1REP-PG001 กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน (290918)


รหัสทัวร์ : THG1-PG-KH-7JUL-29SEP18
ID : 15477
เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม
วัดใหม่ - ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชว์ระบำอัปสรา
ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม - นครวัด
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 9,900-13,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
ความนิยม :

ทัวร์กัมพูชา : GO1REP-FD001 กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม 2 วัน 1 คืน (261018)


รหัสทัวร์ : THG1-FD-KH-7-26OCT18
ID : 15476
เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม
วัดใหม่ - ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชว์ระบำอัปสรา
ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม - นครวัด
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,900-13,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
ความนิยม :

ทัวร์กัมพูชา : เสียมราฐ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (280918)


รหัสทัวร์ : THE11-WE-KH-6JUL-28SEP18
ID : 15417
เสียมเรียบ- องค์เจ๊ก องค์จอม – วัดใหม่
พนมบาเค็ง-บันทายสรี-นครธม-ตาพรหม
นครวัด-โตนเลสาบ – วัดพระพรหมรัตน์
ศูนย์ศิลปาชีพอังกอร์
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
ความนิยม :

ทัวร์กัมพูชา : LQ01 พนมเปญ เสียมเรียบ 4 วัน 3 คืน (201018)


รหัสทัวร์ : THM1-LQ-KH-14JUL-20OCT18
ID : 15881
พนมเปญ – พระบรมราชวัง – วัดพระแก้ว - ตลาดรัสเซีย
เสียมเรียบ– องค์เจ็ก องค์จอม – ตลาดซาจ๊ะ-นครวัด
ปราสาทบายน – นครธม-ปราสาทตาพรหม
โชว์ Rosana Broadway-เรือนจำตวลแสลง
วัดพนม
สายการบิน : LANMAI AIRLINES (LQ)
เริ่มต้นเดินทาง  ราคาเริ่มต้น 10,900-11,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
ความนิยม :

ทัวร์กัมพูชา : BT-REP01 FD นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน พักหรู 4 ดาว (280918)


รหัสทัวร์ : THB11-FD-KH-29JUN-28SEP18
ID : 15435
เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก
องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม
ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด
ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
วัดทไม -ร้านเครื่องเงิน+เพชร
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-11,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
ความนิยม :

ทัวร์กัมพูชา : GO1PNH-PG001 กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (290918)


รหัสทัวร์ : THG1-PG-KH-13JUL-29SEP18
ID : 15478
พนมเปญ - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - เจดีย์เงิน
อนุสาวรีย์อิสรภาพ - วัดพนม - คุกตวลสเลง - ตลาดซาทะไม
เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ
ชมโชว์ระบำอัปสรา-ปราสาทบันทายสรี - นครธม
ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 11,900-16,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
ความนิยม :

ทัวร์กัมพูชา : REP02 กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (290918)


รหัสทัวร์ : THB11-FD-KH-25MAY-29SEP18
ID : 14747
พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง
พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล – พระเจดีย์เงิน-ตลาดชาทะไม
เสียมเรียบ-ล่องเรือโตนเลสาบ-ศาลองค์เจ๊ก-องค์จอม
ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม –ปราสาทบันทายศรี
ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด -ตลาดซาจ๊ะ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 11,900 - 12,900 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด