In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
ความนิยม :

ทัวร์กัมพูชา : Cambodia นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THA7-WE-KH-27JUL-31DEC18
ID : 15640
เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม
วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร)-วัดเพรียพรหมรัตน์
โตนเลสาบ – ตลาดซาจ๊ะ-บันทายสรี
นครธม-ตาพรหม-นครวัด
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 7,999-9,999 บาท
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
ความนิยม :

ทัวร์กัมพูชา : REP03 นครวัด-นครธม-บันเตียเสรย์-ตาพรหม 3 วัน (311218)


รหัสทัวร์ : THP17-FD-KH-1JAN-31DEC18
ID : 12475
เสียมราฐ-ล่องเรือโตเลนสาป-ระบำอัปสรา
เมืองพระนคร(นครธม)-ปราสาทบายน-ปาบวน
พิมานอากาศ-ปราสาทพระขรรค์-นาคพัน
ปราสาทนครวัด-เขาพนมบาเค็ง-ปราสาทบันเตียเสรย์
ปราสาทตาพรหม-ช้อปปิ้งตลาดปชาจ๊ะ-เสียมเรียบ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 8,500-12,300 บาท
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
ความนิยม :

ทัวร์กัมพูชา : WE01 กัมพูชา นครวัด นครธม ซุปตาร์ ซัวซะไดย 2 วัน 1 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THT18-WE-KH-14OCT-31DEC18
ID : 16718
เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊กเจ้าจอม
วัดใหม่(ทุ่งสังหาร)-วัดเพรียพรหมรัตน์
โตนเลสาบ-ตลาดซาจ๊ะ-บันทายสรี
นครธม-ตาพรหม-นครวัด 
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 8,555-10,888 บาท
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
ความนิยม :

ทัวร์กัมพูชา : BT-REP01 FD นครวัด นครธม เสียมเรียบ พักหรู 4 ดาว 3 วัน 2 คืน (250119)


รหัสทัวร์ : THB11-FD-KH-17AUG18-25JAN19
ID : 16419
เสียมเรียบ-ล่องเรือโตนเลสาบ-ศาลองค์เจ๊ก-องค์จอม
ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม–ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม–นครวัด–ปราสาทบันทายศรี
ไนท์มาร์เก็ต-ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
วัดทไม-ร้านเครื่องเงิน+เพชร 
สายการบิน : Air Asia (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,900-13,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
ความนิยม :

ทัวร์กัมพูชา : BT-REP02 ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (260119)


รหัสทัวร์ : THB11-FD-KH-15SEP18-26JAN19
ID : 16914
พนมเปญ-อนุสาวรีย์อิสรภาพ-วัดพนม
คุกตวลสเลง-พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล
พระเจดีย์เงิน-ตลาดชาทะไม-เสียมเรียบ
ล่องเรือโตนเลสาบ-ศาลองค์เจ๊ก-องค์จอม
ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม-ปราสาทบันทายศรี
ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม-นครวัด-ตลาดซาจ๊ะ 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย. 61-ม.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 11,900-13,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
ความนิยม :

ทัวร์กัมพูชา : GO1REP-PG001 กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THG1-PG-KH-25AUG-31DEC18
ID : 16533
เสียมเรียบ-ล่องเรือโตนเลสาบ-ศาลองค์เจ็ก องค์จอม
วัดใหม่-ตลาดซาจ๊ะ-ชมโชว์ระบำอัปสรา
ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม-นครวัด 
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 11,900-18,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
ความนิยม :

ทัวร์กัมพูชา : GO1PNH-PG001 กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THG1-PG-KH-25AUG-31DEC18
ID : 16532
พนมเปญ-พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล-เจดีย์เงิน
อนุสาวรีย์อิสรภาพ-วัดพนม-คุกตวลสเลง
ตลาดซาทะไม-เสียมเรียบ-ศาลองค์เจ็ก องค์จอม
ล่องเรือโตนเลสาบ-ชมโชว์ระบำอัปสรา
ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม-นครวัด
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 13,900-20,900 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด