In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
ความนิยม :

ทัวร์กัมพูชา : CBD01 CAMBODIA นครวัด นครธม 2วัน 1คืน (250519)


รหัสทัวร์ : THA7-WE-KH-9DEC18-25MAY19
ID : 18100
เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม-วัดใหม่
วัดเพรียพรหมรัตน์-โตนเลสาบ-ตลาดซาจ๊ะ
ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ประสามบายน
ปรสาทตาพรหม-นครวัด
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,999-10,888 บาท
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
ความนิยม :

ทัวร์กัมพูชา : CBD02 พนมเปญ 2วัน 1คืน (230319)


รหัสทัวร์ : THA7-QD-KH-8DEC18-23MAR19
ID : 18099
พนมเปญ-พระราชวังหลวงวังเขมรินทร์
วัดพระแก้ว-ตวลสะแลง-ทุ่งสังหาร-วัดพนม
สายการบิน : JC INTERNATIONAL AIRLINES (QD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
ความนิยม :

ทัวร์กัมพูชา : BT-REP01 FD นครวัด นครธม เสียมเรียบ พักหรู 4 ดาว 3 วัน 2 คืน (250119)


รหัสทัวร์ : THB11-FD-KH-17AUG18-25JAN19
ID : 16419
เสียมเรียบ-ล่องเรือโตนเลสาบ-ศาลองค์เจ๊ก-องค์จอม
ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม–ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม–นครวัด–ปราสาทบันทายศรี
ไนท์มาร์เก็ต-ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
วัดทไม-ร้านเครื่องเงิน+เพชร 
สายการบิน : Air Asia (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,900-13,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
ความนิยม :

ทัวร์กัมพูชา : GO1REP-FD002 ท่องแดนอังกอร์ กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน (300319)


รหัสทัวร์ : THG1-FD-CN-2FEB-30MAR19
ID : 18824
เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ
ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่
ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชว์ระบำอัปสรา
นครธม - ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม-นครวัด 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,888-12,888 บาท
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
ความนิยม :

ทัวร์กัมพูชา : GO1REP FD002 ท่องแดนอังกอร์ กัมพูชา เสียมเรียบ 2วัน 1คืน (300319)


รหัสทัวร์ : THG1-FD-KH-2FEB-30MAR19
ID : 18192
เสียมเรียบ-ล่องเรือโตนเลสาบ-ศาลองค์เจ็ก องค์จอม-วัดใหม่
ตลาดซาจ๊ะ-ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม-ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม-นครวัด-เสียมเรียบ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น  11,888-12,888 บาท
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
ความนิยม :

ทัวร์กัมพูชา : BT-REP02 ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (260119)


รหัสทัวร์ : THB11-FD-KH-15SEP18-26JAN19
ID : 16914
พนมเปญ-อนุสาวรีย์อิสรภาพ-วัดพนม
คุกตวลสเลง-พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล
พระเจดีย์เงิน-ตลาดชาทะไม-เสียมเรียบ
ล่องเรือโตนเลสาบ-ศาลองค์เจ๊ก-องค์จอม
ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม-ปราสาทบันทายศรี
ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม-นครวัด-ตลาดซาจ๊ะ 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย. 61-ม.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 11,900-13,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
ความนิยม :

ทัวร์กัมพูชา : GO1REP-PG002 ท่องแดนเขมร กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน (300319)


รหัสทัวร์ : THG1-PG-KH-26JAN-30MAR19
ID : 18069
เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ
ศาลองค์เจ็ก องค์จอม-วัดใหม่
ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชว์ระบำอัปสรา
ปราสาทบันทายสรี - นครธม
ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม
นครวัด
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,888-13,888 บาท
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
ความนิยม :

ทัวร์กัมพูชา : LQ01 พนมเปญ เสียมเรียบ 4 วัน 3 คืน (280319)


รหัสทัวร์ : THM1-LQ-KH-29DEC18-28MAR19
ID : 18563
เสียมเรียบ - พระองค์เจ็ก พระองค์จอม – ตลาดซาจ๊ะ
นครวัด – นครธม - ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม
โชว์ Rosana Broadway - พนมเปญ-พระบรมราชวัง
วัดพระแก้ว - เรือนจำตวลแสลง-วัดพนม – ตลาดรัสเซีย
สายการบิน : LANMEI AIRLINES (LQ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-15,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
ความนิยม :

ทัวร์กัมพูชา : GO1PNH-PG003 ซัวซไดย กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (290319)


รหัสทัวร์ : THG1-PG-KH-19JAN-29MAR19
ID : 18071
พนมเปญ - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - เจดีย์เงิน
อนุสาวรีย์อิสรภาพ - วัดพนม - คุกตวลสเลง - ตลาดซาทะไม
เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ
ชมโชว์ระบำอัปสรา-ปราสาทบันทายสรี - นครธม
ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,888-16,888 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด