In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน
ความนิยม :

ทัวร์ภูฏาน : FT-PBH KB01C ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรฟ้า 4 วัน 3 คืน (230219)


รหัสทัวร์ : THF4-KB-BT-7DEC18-23FEB19
ID : 17867
พาโร–พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
พาโรรินปุงซอง-อนุสรณ์สถานชอร์เตน
ตาชิโซซอง-เมืองทิมพู-วัดทักซัง
สายการบิน : DRUK AIR (KB)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 39,900-41,900 บาท
ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน
ความนิยม :

ทัวร์ภูฏาน : FT-PBH KB02C ภูฏาน เที่ยวฟิน ครบสูตร 5 วัน 4 คึน (200219)


รหัสทัวร์ : THF4-KB-BT-5DEC18-20FEB19
ID : 17866
พาโร –พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ-พาโรรินปุงซอง
ป้อม ดรุ๊กเกียว ซอง-เมืองทิมพู-เมืองภูนาคา
สถูป 108 องค์-ภูนาคาซอง-วังดี โปดรัง
Kuenselphodrang-อนุสรณ์สถานชอร์เตน
วัดนันนารี -ตาชิโซซอง-วัดทักซัง-โชว์ระบำภูฏาน
สายการบิน : DRUK AIR (KB)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 44,900-46,900 บาท
ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน
ความนิยม :

ทัวร์ภูฏาน : BT-PBH5D-B3 HAPPINESS IN BHUTAN (270419)


รหัสทัวร์ : THP3-B3-BT-23JAN-27APR19
ID : 18383
พาโร – พาโรซอง – National Museum
ตาชิโชซอง-ทิมพู – National Memorial Chorten
โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง
พูนาคา – พระศรีสัจจธรรม – สวนสัตว์แห่งชาติ
ห้องสมุดแห่งชาติ-พิชิตวัดถ้ำพยัครเหิร
สายการบิน : BHUTAN AIRLINES (B3)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 50,900-54,900 บาท
ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน
ความนิยม :

ทัวร์ภูฏาน : BTN-T001 ภูฏาน เที่ยวอย่างลึกซึ้ง จัดเต็ม สุดคุ้ม 5 วัน 4 คืน (280419)


รหัสทัวร์ : THC3-B3-BT-15JAN-28APR19
ID : 18669
เมืองพาโร-เมืองทิมพู-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ-พาโรซอง
วัดคิชู-วัดตำชู-ด่านชูซอม-เมมโมเรียลโชเตน
ทิมพูซอง-เมืองพูนาคา-โดชูล่า-วัดชิมิลาคัง
พูนาคาซอง-สะพานเหล็ก-วัดภิกษุณี
ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน-พระใหญ่ Buddha dordenma
ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ประจำชาติทาคิน
พิพิธภัณท์งานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
สายการบิน : BHUTAN AIRLINES (B3)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด