In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
ความนิยม :

ทัวร์ภายในประเทศ : JR101 จงเกิ้ลราฟท์ 2 วัน 1 คืน (311018)


รหัสทัวร์ : THW4-BUS-TH-01JUL-31OCT18
ID : 15689
พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า – สุสานทหารฯ
สะพานข้ามแม่น้ำแคว - ช่องเขาขาด
หมู่บ้านมอญ – นั่งรถไฟสายมรณะ 
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 3,900 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ความนิยม :

ทัวร์พม่า : GO1RGN-DD004 Go Myanmar สุดโดน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ สุดคุ้ม (020918)


รหัสทัวร์ : THG1-DD-MM-4JUL-2SEP18
ID : 15526
ย่างกุ้ง – เจดีย์ชเวดากอง
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)
พระงาทัตยี- ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน
สายการบิน : NOK AIR (DD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 3,991 บาท
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
ความนิยม :

ทัวร์ภายในประเทศ : RS101 ริเรอว์แคว รีโซ้ทล 2 วัน 1 คืน (311018)


รหัสทัวร์ : THW4-BUS-TH-01JUL-31OCT18
ID : 15691
พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า – สุสานทหารฯ
สะพานข้ามแม่น้ำแคว – หมู่บ้านมอญ 
พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด – ขึ้นรถไฟตามเส้นทางประวัติศาสตร์
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 4,050 บาท
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
ความนิยม :

ทัวร์ภายในประเทศ : HP101 โฮมพุเตย 2 วัน 1 คืน (311018)


รหัสทัวร์ : THW4-BUS-TH-01JUL-31OCT18
ID : 15685
พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า – สุสานทหารฯ
สะพานข้ามแม่น้ำแคว – หมู่บ้านมอญ 
พิพิธภัณฑ์ เซอร์เวียรี่ ดันลอป – นั่งรถไฟสายมรณะ 
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 4,050 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ความนิยม :

ทัวร์พม่า : GO1RGN-DD001 Go Myanmar สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5 วัด (300918)


รหัสทัวร์ : THG1-DD-MM-29JUN-30SEP18
ID : 15527
ย่างกุ้ง – วัดพระเขี้ยวแก้ว
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
เจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)
พระงาทัตยี – ตลาดสก๊อต
สายการบิน : NOK AIR (DD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 4,491-5,891 บาท
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
ความนิยม :

ทัวร์ภายในประเทศ : HT101 หินตกแคืมป์ ทั้วร์ 2 วัน 1 คืน (311018)


รหัสทัวร์ : THW4-BUS-TH-01JUL-31OCT18
ID : 15687
พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า – สุสานทหารฯ 
สะพานข้ามแม่น้ำแคว – พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด
ทำบุญตักบาตร –  หมู่บ้านมอญ – นั่งรถไฟสายมรณะ
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 4,495 บาท
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
ความนิยม :

ทัวร์ภายในประเทศ : EZDCC102 อุทัยเมืองธรรมชาติ (110818)


รหัสทัวร์ : THW4-BUS-TH-28JUL-11AUG18
ID : 15680
วัดจันทาราม(วัดท่าซุง) – ล่องเรือชมแม่น้ำสะแกกรัง
วัดสังกัสรัตนคีรี-ถนนคนเดินตรอกโรงยา
วัดโบสถ์ (วัดอุโบสถาราม) - หุบป่าตาด
สปาเกลือ -วัดถ้ำเขาวง 
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 4,500 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ความนิยม :

ทัวร์พม่า : BT-JT01_SL Super Shock!! พม่า ไหว้พระวัดดัง (081018)


รหัสทัวร์ : THB11-SL-MM-21JUN-8OCT18
ID : 15423
ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี
เทพทันใจ-เทพกระซิบ
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
ความนิยม :

ทัวร์มาเก๊า : โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (171118)


รหัสทัวร์ : THP14-FD-HK-19APR-17NOV18
ID : 12244
มาเก๊า– จูไห่- สวนหยวนหมิง-สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”
วัดผู่ถ่อ  -บัวหิมะ - วัดไป๋หลิน  – ชมหยก – ร้านผ้าไหม
ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย-เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง
วัดเจ้าแม่กวนอิม -  วิหารเซนต์พอล-THE VENETIAN
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 5,888 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ความนิยม :

ทัวร์พม่า : MW001SL MAKE A WISH MYANMAR 2D1N (240918)


รหัสทัวร์ : THP3-SL-MM-2JUL-24SEP18
ID : 14856
ย่างกุ้ง - หงสาฯ - พระธาตุมุเตา
เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - สิเรียม
เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ
เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - พระนอนตาหวาน
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค. - ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 5,899 บาท
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
ความนิยม :

ทัวร์ภายในประเทศ : FH101 เดอะโฟลทเฮ้าส์ 2วัน 1คืน (311018)


รหัสทัวร์ : THW4-BUS-TH-01JUL-31OCT18
ID : 15683
พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า – สุสานทหารฯ
สะพานข้ามแม่น้ำแคว – หมู่บ้านมอญ 
พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด – นั่งรถไฟสายมรณะ 
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 5,940 บาท
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
ความนิยม :

ทัวร์ภายในประเทศ : JR102 จงเกิ้ลราฟท์ 3 วัน 2 คืน (311018)


รหัสทัวร์ : THW4-BUS-TH-01JUL-31OCT18
ID : 15690
พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า – สุสานทหารฯ
สะพานข้ามแม่น้ำแคว – ช่องเขาขาด
หมู่บ้านมอญ – เล่นน้ำตามอัธยาศัย
นั่งรถไฟสายมรณะ 
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,000 บาท
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
ความนิยม :

ทัวร์ภายในประเทศ : RS102 ริเวอร์แคว รีโซเทล 3 วัน 2 คืน (311018)


รหัสทัวร์ : THW4-BUS-TH-01JUL-31OCT18
ID : 15692
พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า – สุสานทหารฯ
สะพานข้ามแม่น้ำแคว – หมู่บ้านมอญ
พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด – เล่นน้ำตามอัธยาศัย
นั่งรถไฟสายมรณะ
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,150 บาท
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
ความนิยม :

ทัวร์ภายในประเทศ : HP102 โฮมพุเตย3 วัน 2 คืน (311018)


รหัสทัวร์ : THW4-BUS-TH-01JUL-31OCT18
ID : 15686
พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า – สุสานทหารฯ
สะพานข้ามแม่น้ำแคว – ช่องเขาขาด
หมู่บ้านมอญ – เล่นน้ำตามอัธยาศัย
ชมพิพิธภัณฑ์ เซอร์เวียรี่ ดันลอป - นั่งรถไฟสายมรณะ 
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,150 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ความนิยม :

ทัวร์พม่า : JMM11 MYANMAR ย่างกุ้ง ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด (290718)


รหัสทัวร์ : THJ6-8M-MM-17JUN-29JUL18
ID : 15261
ย่างกุ้ง-วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี-เจดีย์กาบาเอ
วัดบารมี-พระนอนตาหวาน-เจดีย์มหาวิชยะ
เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-ขอพรเทพทันใจ
เทพกระซิบ-วัดงาทัตจี-วัดพระหยกขาว
สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS (8M)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,666-7,900 บาท
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
ความนิยม :

ทัวร์ภายในประเทศ : HT102 หินตก ริเวอร์ แคมป์ 3 วัน 2 คืน (311018)


รหัสทัวร์ : THW4-BUS-TH-01JUL-31OCT18
ID : 15688
พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า – สุสานทหารฯ
สะพานข้ามแม่น้ำแคว – พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด
ทำบุญตักบาตร – เล่นน้ำตามอัธยาศัย
หมู่บ้านมอญ – นั่งรถไฟสายมรณะ
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,700 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ความนิยม :

ทัวร์พม่า : SM001SL SPECIAL MYANMAR 2D1N (240918)


รหัสทัวร์ : THP3-SL-MM-4JUN-24SEP18
ID : 14858
ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ
เทพกระซิบ - หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
พระธาตุมุเตา - พระนอนชเวตาเลียว
ตลาดสก๊อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย. - ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 6,799 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ความนิยม :

ทัวร์พม่า : RGN05 YANGON...บุญทุ่ม 2D1N (291018)


รหัสทัวร์ : THZ1-FD-MM-23SEP-29OCT18
ID : 14868
เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง
เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน - พระเจดีย์โบตะทาวน์
เทพทันใจ - เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 6,888 - 7,888 บาท
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
ความนิยม :

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-NX002 Hilight..!! มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (301018)


รหัสทัวร์ : THG1-NX-HK-21JUL-30OCT18
ID : 16063
มาเก๊า – จูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-ถนนคู่รัก
สาวงามหวีหนี่- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า
วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม
โบสถ์เซ็นต์ปอล -  เวเนเชี่ยน-The Parisian Macao
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,900-13,900 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ความนิยม :

ทัวร์พม่า : BT-MMR014 DD มหัศจรรย์...เมียนมาร์ 2 วัน 1 คืน (250918)


รหัสทัวร์ : THB11-DD-MM-24JUL-25SEP18
ID : 15877
ย่างกุ้ง- เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม
เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ
เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล – พระมหาเจดีย์ชเวดกอง
เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน
เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง-ตลาดสก็อต
สายการบิน : NOK AIR (DD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด