In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
ความนิยม :

ทัวร์ภายในประเทศ : JR101 จงเกิ้ลราฟท์ 2 วัน 1 คืน (311018)


รหัสทัวร์ : THW4-BUS-TH-01JUL-31OCT18
ID : 15689
พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า – สุสานทหารฯ
สะพานข้ามแม่น้ำแคว - ช่องเขาขาด
หมู่บ้านมอญ – นั่งรถไฟสายมรณะ 
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 3,900 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ความนิยม :

ทัวร์พม่า : GO1RGN-DD004 Go Myanmar สุดโดน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ สุดคุ้ม (311018)


รหัสทัวร์ : THG1-DD-MM-29AUG-31OCT18
ID : 15526
ย่างกุ้ง – เจดีย์ชเวดากอง
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)
พระงาทัตยี- ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน
สายการบิน : NOK AIR (DD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 3,999 บาท
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
ความนิยม :

ทัวร์ภายในประเทศ : RS101 ริเรอว์แคว รีโซ้ทล 2 วัน 1 คืน (311018)


รหัสทัวร์ : THW4-BUS-TH-01JUL-31OCT18
ID : 15691
พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า – สุสานทหารฯ
สะพานข้ามแม่น้ำแคว – หมู่บ้านมอญ 
พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด – ขึ้นรถไฟตามเส้นทางประวัติศาสตร์
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 4,050 บาท
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
ความนิยม :

ทัวร์ภายในประเทศ : HP101 โฮมพุเตย 2 วัน 1 คืน (311018)


รหัสทัวร์ : THW4-BUS-TH-01JUL-31OCT18
ID : 15685
พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า – สุสานทหารฯ
สะพานข้ามแม่น้ำแคว – หมู่บ้านมอญ 
พิพิธภัณฑ์ เซอร์เวียรี่ ดันลอป – นั่งรถไฟสายมรณะ 
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 4,050 บาท
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
ความนิยม :

ทัวร์ภายในประเทศ : HT101 หินตกแคืมป์ ทั้วร์ 2 วัน 1 คืน (311018)


รหัสทัวร์ : THW4-BUS-TH-01JUL-31OCT18
ID : 15687
พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า – สุสานทหารฯ 
สะพานข้ามแม่น้ำแคว – พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด
ทำบุญตักบาตร –  หมู่บ้านมอญ – นั่งรถไฟสายมรณะ
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 4,495 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ความนิยม :

ทัวร์พม่า : GO1RGN-DD005 Myanmar มูเตลู บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ 1 วัน (311218)


รหัสทัวร์ : THG1-DD-MM-23SEP-31DEC18
ID : 17241
ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)
มหาวิชยเจดีย์-เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)พระงาทัตยี-ตลาดสก๊อต
สายการบิน : NOK AIR (DD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 4,888-5,900 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ความนิยม :

ทัวร์พม่า : HASHTAG MYANMAR 1 วัน (221118)


รหัสทัวร์ : THW5-DD-MM-4OCT-22NOV18
ID : 16908
กรุงย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
พระพุทธรูปองค์ใหญ่-หลวงพ่อหงาทัตจี
นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ
สายการบิน : Nok Air (DD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ความนิยม :

ทัวร์พม่า : PM001SL PRAY MYANMAR ย่างกุ้ง ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (281018)


รหัสทัวร์ : THP3-SL-MM-28OCT18
ID : 16680
ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ
เทพกระซิบ-เจดีย์ชเวดากอง-พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี
พระพุทธรูปหงาทัตจี-พระหินอ่อน
สายการบิน : LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ความนิยม :

ทัวร์พม่า : BT-JT01_SL Super Shock!! พม่า ไหว้พระวัดดัง (081018)


รหัสทัวร์ : THB11-SL-MM-21JUN-8OCT18
ID : 15423
ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี
เทพทันใจ-เทพกระซิบ
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
ความนิยม :

ทัวร์มาเก๊า : โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (171118)


รหัสทัวร์ : THP14-FD-HK-19APR-17NOV18
ID : 12244
มาเก๊า– จูไห่- สวนหยวนหมิง-สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”
วัดผู่ถ่อ  -บัวหิมะ - วัดไป๋หลิน  – ชมหยก – ร้านผ้าไหม
ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย-เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง
วัดเจ้าแม่กวนอิม -  วิหารเซนต์พอล-THE VENETIAN
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 5,888 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ความนิยม :

ทัวร์พม่า : MW001SL MAKE A WISH MYANMAR ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม 2 วัน 1 คืน (280319)


รหัสทัวร์ : THP3-SL-MM-27AUG18-28MAR19
ID : 16636
ย่างกุ้ง-หงสาฯ-พระธาตุมุเตา
เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-สิเรียม
เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
ตลาดสก๊อต-พระนอนตาหวาน
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)  
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.61 - มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 5,899-7,188 บาท
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
ความนิยม :

ทัวร์ภายในประเทศ : FH101 เดอะโฟลทเฮ้าส์ 2วัน 1คืน (311018)


รหัสทัวร์ : THW4-BUS-TH-01JUL-31OCT18
ID : 15683
พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า – สุสานทหารฯ
สะพานข้ามแม่น้ำแคว – หมู่บ้านมอญ 
พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด – นั่งรถไฟสายมรณะ 
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 5,940 บาท
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
ความนิยม :

ทัวร์ภายในประเทศ : JR102 จงเกิ้ลราฟท์ 3 วัน 2 คืน (311018)


รหัสทัวร์ : THW4-BUS-TH-01JUL-31OCT18
ID : 15690
พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า – สุสานทหารฯ
สะพานข้ามแม่น้ำแคว – ช่องเขาขาด
หมู่บ้านมอญ – เล่นน้ำตามอัธยาศัย
นั่งรถไฟสายมรณะ 
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,000 บาท
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
ความนิยม :

ทัวร์ภายในประเทศ : RS102 ริเวอร์แคว รีโซเทล 3 วัน 2 คืน (311018)


รหัสทัวร์ : THW4-BUS-TH-01JUL-31OCT18
ID : 15692
พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า – สุสานทหารฯ
สะพานข้ามแม่น้ำแคว – หมู่บ้านมอญ
พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด – เล่นน้ำตามอัธยาศัย
นั่งรถไฟสายมรณะ
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,150 บาท
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
ความนิยม :

ทัวร์ภายในประเทศ : HP102 โฮมพุเตย3 วัน 2 คืน (311018)


รหัสทัวร์ : THW4-BUS-TH-01JUL-31OCT18
ID : 15686
พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า – สุสานทหารฯ
สะพานข้ามแม่น้ำแคว – ช่องเขาขาด
หมู่บ้านมอญ – เล่นน้ำตามอัธยาศัย
ชมพิพิธภัณฑ์ เซอร์เวียรี่ ดันลอป - นั่งรถไฟสายมรณะ 
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,150 บาท
ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
ความนิยม :

ทัวร์ภายในประเทศ : HT102 หินตก ริเวอร์ แคมป์ 3 วัน 2 คืน (311018)


รหัสทัวร์ : THW4-BUS-TH-01JUL-31OCT18
ID : 15688
พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า – สุสานทหารฯ
สะพานข้ามแม่น้ำแคว – พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด
ทำบุญตักบาตร – เล่นน้ำตามอัธยาศัย
หมู่บ้านมอญ – นั่งรถไฟสายมรณะ
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,700 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ความนิยม :

ทัวร์พม่า : RGN02-UB พม่ายิ้มหวาน ย่างกุ้ง 2D1N (290918)


รหัสทัวร์ : THP19-UB-MM-4AUG-29SEP18
ID : 16202
ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – พระเขี้ยวแก้ว
เจดีย์มหาวิชยะ  - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ)
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – วัดงาทัตจี
วัดบารมี –เจดีย์กาบาเอ
สายการบิน : MYANMAR NATIONAL AIRLINES (UB)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 6,797-6,997 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ความนิยม :

ทัวร์พม่า : SM001SL Special Myanmar ย่างกุ้ง-หงสาฯ-พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน (280319)


รหัสทัวร์ : THP3-SL-MM-27AUG18-28MAR19
ID : 16633
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุมุเตา
พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว
เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
ตลาดสก๊อต-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค. 61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,799-8,599 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ความนิยม :

ทัวร์พม่า : RGN05 YANGON...บุญทุ่ม 2D1N (291018)


รหัสทัวร์ : THZ1-FD-MM-23SEP-29OCT18
ID : 14868
เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง
เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน - พระเจดีย์โบตะทาวน์
เทพทันใจ - เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 6,888 - 7,888 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ความนิยม :

ทัวร์พม่า : GO1RGN-DD002 Myanmar สุดจ๊าตต.. ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THG1-DD-MM-6SEP-31DEC18
ID : 16930
ย่างกุ้ง - เจดีย์กาบาเอ
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
พระงาทัตยี-เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)-วัดบารมี
ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต – วัดพระหินอ่อน – ช้างเผือก
สายการบิน : NOK AIR (DD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,900-9,900 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด