In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
ความนิยม :

ทัวร์เวียดนาม : PVN37 เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (291218)


รหัสทัวร์ : THJ6-VZ-VN-29DEC18-1JAN19
ID : 17875
ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-พระราชวังไดโนย
ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง
บานาฮิลล์ตลอดทั้งวัน (สะพานมือ-สวนดอกไม้เมืองหนาว-เครื่องเล่นต่างๆ)
ดานัง-สะพานมังกร-เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ความนิยม :

ทัวร์พม่า : RGN-PM01-SL Pray Myanmar ย่างกุ้ง ไหว้พระ 5 วัดดัง (280319)


รหัสทัวร์ : THP3-SL-MM-12NOV18-28MAR19
ID : 17848
ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
เจดีย์ชเวดากอง-พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี
พระพุทธรูปหงาทัตจี-พระหินอ่อน
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 3,678 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ความนิยม :

ทัวร์พม่า : FT-RGN SL01D เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง 1 วันเต็ม (260219)


รหัสทัวร์ : THF4-SL-MM-12DEC18-26FEB19
ID : 17868
ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
เจดีย์มหาวิชยะ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-เทพกระซิบ
พระงาทัตยี-ตลาดโบโจ๊ก-พระหินอ่อน
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 3,889-4,889 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ความนิยม :

ทัวร์พม่า : GO1RGN-DD005 Myanmar มูเตลู บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ 1 วัน (311218)


รหัสทัวร์ : THG1-DD-MM-23SEP-31DEC18
ID : 17241
ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)
มหาวิชยเจดีย์-เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)พระงาทัตยี-ตลาดสก๊อต
สายการบิน : NOK AIR (DD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 4,888-5,900 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ความนิยม :

ทัวร์พม่า : BT-JT01 ย่างกุ้ง ไหว้พระ สวดมนต์ ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง (260319)


รหัสทัวร์ : THB11-SL-MM-13NOV18-26MAR19
ID : 17824
ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน
วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ความนิยม :

ทัวร์พม่า : HASHTAG MYANMAR 1 วัน (221118)


รหัสทัวร์ : THW5-DD-MM-4OCT-22NOV18
ID : 16908
กรุงย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
พระพุทธรูปองค์ใหญ่-หลวงพ่อหงาทัตจี
นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ
สายการบิน : Nok Air (DD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : EK77 HONGKONG SHENZHEN WINTER SALE 3D2N (281118)


รหัสทัวร์ : THS9-EK-HK-4-28NOV18
ID : 17736
ฮ่องกง – เซินเจิ้น-วัดกวนอู–พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น
ช้อปปิ้ง OTOP 3ร้านพิเศษ – ช้อปปิ้งห้างหลอวู่
ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ-ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว
หวังต้าเซียน – วัดสามเซียน &วัดปักไต่ – ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 5,555-6,666 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ความนิยม :

ทัวร์พม่า : RGN-MW01-A-SL ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา 2วัน1คืน (280119)


รหัสทัวร์ : THP3-SL-MM-3DEC18-28JAN19
ID : 17851
ย่างกุ้ง-หงสาฯ-พระธาตุมุเตา
เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-สิเรียม
เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
ตลาดสก๊อต-พระนอนตาหวาน
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 5,999 บาท
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
ความนิยม :

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-NX002 Hilight..!! มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THG1-NX-HK-12OCT-31DEC18
ID : 17541
มาเก๊า – จูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-ถนนคู่รัก
สาวงามหวีหนี่- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า
วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดเจ้าแม่กวนอิม
โบสถ์เซ็นต์ปอล -  เวเนเชี่ยน-The Parisian Macao
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,888-16,888 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ความนิยม :

ทัวร์พม่า : GO1RGN-DD002 Myanmar สุดจ๊าตต.. ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THG1-DD-MM-6SEP-31DEC18
ID : 16930
ย่างกุ้ง - เจดีย์กาบาเอ
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
พระงาทัตยี-เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)-วัดบารมี
ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต – วัดพระหินอ่อน – ช้างเผือก
สายการบิน : NOK AIR (DD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,900-9,900 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ความนิยม :

ทัวร์พม่า : BT-MMR031_FD มหัศจรรย์ พม่า มัณฑะเลย์ (221218)


รหัสทัวร์ : THB11-FD-MM-4AUG-22DEC18
ID : 16256
มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์      
ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดเจดีย์หยก
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,900-8,900 บาท
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
ความนิยม :

ทัวร์มาเก๊า : EASY POPULAR IN MACAU (301218)


รหัสทัวร์ : THZ2-FD-HK-12AUG-30DEC18
ID : 14457
มาเก๊า – จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์-วัดผุ่ถ่อ
ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน – ร้านหยก – พระราชวังหยวนหมิง
ชมโชว์ Huang Jia Shen Dian Show – ช็อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – วัดอาม่า
โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์-The Venetian Resort
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,900-12,900 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ความนิยม :

ทัวร์พม่า : FT-RGN SL02D เที่ยวฟิน อิ่มบุญ MYANMAR เที่ยวพม่า 2 วันเต็ม (240319)


รหัสทัวร์ : THF4-SL-MM-16DEC18-24MAR19
ID : 17865
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
เจดีย์ชเวมอดอ-พระราชวังบุเรงนอง
พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)
เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,996-7,997 บาท
ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย
ความนิยม :

ทัวร์มาเลเซีย : THE FLASH MALAYSIA 3 DAYS (280619)


รหัสทัวร์ : THS12-MH-MY-16NOV18-28JUN19
ID : 17954
กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา
คาเมร่อนไฮแลนด์-เก็นติ้งไฮแลนด์
วัดชินสวี - วัดถ้ำบาตู-ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET
สายการบิน : MALAYSIA AIRLINES (MH)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 6,999-11,999 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ความนิยม :

ทัวร์พม่า : RGN-MW01-B-SL MAKE A WISH MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม 2วัน1คืน (260319)


รหัสทัวร์ : THP3-SL-MM-5NOV18-26MAR19
ID : 17855
ย่างกุ้ง-หงสาฯ-พระธาตุมุเตา
เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-สิเรียม
เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
ตลาดสก๊อต-พระนอนเจ๊าทัตจี
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,999-8,500 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ความนิยม :

ทัวร์พม่า : RGN-SM001-SL ย่างกุ้ง หงสาฯ พระธาตุอินทร์แขวน 2วัน1คืน (260319)


รหัสทัวร์ : THP3-SL-MM-5NOV18-26MAR19
ID : 17850
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุมุเตา
พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว
เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
ตลาดสก๊อต-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : CTP1 ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน (280319)


รหัสทัวร์ : THH13-HX-HK-15NOV-28MAR19
ID : 17594
ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน
ซิตี้เกท เอ้าท์เลท – เซิ่นเจิ้น-วัดเทพเจ้ากวนอู – ร้านบัวหิมะ
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  – ร้านหยก –ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ     
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์– จิวเวลรี่ -วัดหวังต้าเซียน
วัดแชกงหมิว -– ช้อปปิ้งถนนนาธาน  
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,999-9,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : CTP5A ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน (200119)


รหัสทัวร์ : THH13-HX-HK-14OCT18-20JAN19
ID : 17592
ฮ่องกง – เซิ่นเจิ้น – วัดกวนอู - หมู่บ้านโบราณจำลองเมืองลี่เจียง
ที่เที่ยวแห่งใหม่  สวนฮอลแลนด์ -ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก
ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา- ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ  MANGROVE GROOVE
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่
วัดหวังต้าเซียน  - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,999-8,999 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ความนิยม :

ทัวร์พม่า : RGN09 FIVE STAR MYANMAR 2 วัน 1 คืน (250319)


รหัสทัวร์ : THZ1-SL-MM-5NOV18-25MAR19
ID : 16924
เมืองย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระราชวังบุเรงนอง
เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน
วัดงาทัตจี-พระเจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
ช้อปปิ้งตลาดสก็อต-พระหินอ่อน-วัดพระเขี้ยวแก้ว 
สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย. 61-มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 6,999-8,999 บาท
ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย
ความนิยม :

ทัวร์มาเลเซีย : MALAYSIA กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ 3D2N (010119)


รหัสทัวร์ : THS12-MH-MY-20APR18-1JAN19
ID : 14011
กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา
คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์
วัดชินสวี - วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์
ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET 
สายการบิน : MALAYSIA AIRLINES (MH)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. 61 - ม.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 6,999 - 11,999 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด