In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

โปรแกรมทัวร์โปรโมชั่น

ทัวร์สิงคโปร์ : SUPERB FLOW SINGAPORE PLUS 3 วัน 2 คืน (270319)
รหัสทัวร์ : THS12-SL-SG-20SEP18-27MAR19
ความนิยม |

สิงคโปร์-MERLION-วัดเจ้าแม่กวนอิม
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง-GARDEN BY THE BAY
มารีน่า เบย์ แซนด์-ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT  
Duty Free Shop-วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์
ย่านลิตเติ้ลอินเดีย-ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย. 61-มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 7,999-8,299 บาท

ตารางกำหนดการเดินทางและราคาทัวร์

กำหนดการเดินทาง
10-12 ม.ค. 62
24-26 ม.ค. 62
17-19 ก.พ. 62
4-6 มี.ค. 62
5-7 มี.ค. 62
11-13 มี.ค. 62
12-14 มี.ค. 62
13-15 มี.ค. 62
18-20มี.ค. 62
19-21 มี.ค. 62
21-23 มี.ค. 62
25-27 มี.ค. 62
26-28 มี.ค. 62
27-29 มี.ค. 62
ราคา 7,999.-
20-22 ก.ย. 61
30 ก.ย. – 2 ต.ค. 61
2-4 ต.ค. 61
29-31 ต.ค. 61
30 ต.ค.-1 พ.ย. 61
31 ต.ค. – 2 พ.ย. 61
1-3 พ.ย. 61
4-6 พ.ย. 61
8-10 พ.ย. 61
11-13 พ.ย. 61
18-20 พ.ย. 61
22-24 พ.ย. 61
25-27 พ.ย. 61
29 พ.ย. -1 ธ.ค.
4-6 ธ.ค. 61
11-13 ธ.ค. 61
17-19 ธ.ค. 61
18-20 ธ.ค. 61
19-21 ธ.ค. 61 
24-26 ธ.ค. 61
3-5 ม.ค. 62
6-8 ม.ค. 62
13-15 ม.ค. 62
20-22 ม.ค. 62
27-29 ม.ค. 62
14-16 ก.พ. 62
21-23 ก.พ. 62
14-16 มี.ค. 62
17-19 มี.ค. 62
ราคา 8,299.-
* กรอกชื่อ : * กรอกนามสกุล :
* ที่อยู่ :
* รหัสไปรษณีย์ :    
* เดือนที่ต้องการเดินทาง :
* อีเมล์ : * เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
เบอร์โทรศัพท์บ้าน : Fax :
ข้อมูลเพิ่มเติม :
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
  รายชื่อผู้โดยสาร
กรอกชื่อ : กรอกนามสกุล :
ชื่อเล่น : ประเภทผู้โดยสาร :
วันเดือนปีเกิด : วัน เดือน ปี ex : 1984

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด