In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

โปรแกรมทัวร์โปรโมชั่น

ทัวร์ดูไบ : DXB01 POPULAR DUBAI 5D3N (011118)
รหัสทัวร์ : THZ1-EK-AE-12JUL-01NOV18
ความนิยม |

เมืองดูไบ - เมืองอาบู ดาบี - สุเหร่าหลวง
ทำเนียบประธานาธิบดี - โรงแรม เอมิเรตส์ พาเลซ
เฟอร์รารี่ เวิลด์-ตึก บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
ห้างดไบ มอลล์ - น้ำพุเต้นระบำ แห่งเมืองดูไบ    
พระราชวัง ท่านชีค - สุเหร่า จูไมร่า - ชายหาด จูไมร่า
ตึก บุรจญ์ อัล อาหรับ - นั่งรถไฟโมโนเรล สู่ โครงการเดอะ ปาล์ม 
โรงแรมแอตแลนติส - โรงแรมที่พัก - ทะเลทราย - ดูไบ ครีก
ตะลุยทะเลทรายด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ
พิพิธภัณฑ์ดูไบ - นั่งเรือข้ามฟาก Abra Taxi – ย่านตลาดเก่า
ตลาดทอง - ตลาดเครื่องเทศ - ห้างเอมิเรตส์ มอลล์
สายการบิน : EMIRATE AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท

ตารางกำหนดการเดินทางและราคาทัวร์

กำหนดการเดินทาง
13 - 17 กันยายน 2561
27 ก.ย. - 01 ต.ค. 2561
ราคา 26,888.-
18 - 22 ตุลาคม 2561
01 - 05 พฤศจิกายน 2561
ราคา 28,888.-
12 - 16 กรกฎาคม 2561
23 - 27 สิงหาคม 2561 
12 - 16 ตุลาคม 2561
20 - 24 ตุลาคม 2561
ราคา 29,888.-
* กรอกชื่อ : * กรอกนามสกุล :
* ที่อยู่ :
* รหัสไปรษณีย์ :    
* เดือนที่ต้องการเดินทาง :
* อีเมล์ : * เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
เบอร์โทรศัพท์บ้าน : Fax :
ข้อมูลเพิ่มเติม :
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
  รายชื่อผู้โดยสาร
กรอกชื่อ : กรอกนามสกุล :
ชื่อเล่น : ประเภทผู้โดยสาร :
วันเดือนปีเกิด : วัน เดือน ปี ex : 1984

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด